28.02.2024

Memorandum o spolupráci se Svazem obecních a městských policií má zajistit efektivní spolupráci strážníků s obcemi

Memorandum podepsal předseda SMO ČR František Lukl a Martin Macháček, předseda SOMP. Podpis tohoto memoranda je vyústěním dlouhodobé podpory Svazu měst a obcí ČR činnosti obecních a městských policií a jejich efektivní roli v Integrovaném záchranném systému. Memorandum zastřeší užší spolupráci jak v oblasti legislativního procesu, tak i sdílení dobré praxe a předávání zpětné vazby přímo z území.

 

Mgr. Michaela Mottlová, Sekce organizace a marketingu SMO ČR