13.11.2017

Doporučený postup v případě konání akcí typu technoparty

Ministerstvo vnitra zpracovalo zcela nové metodické doporučení. Je rozděleno do tří částí – postup obce před konáním akce typu technoparty, postup obce v průběhu konání akce typu technoparty a konečně postup obce po skončení akce typu technoparty. Rovněž informuje starosty obcí o kompetencích Policie České republiky a obecní policie.

Ministerstvo vnitra zpracovalo zcela nové „Metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu technoparty“. Toto metodické doporučení vychází z „Metodické pomůcky k postupu starosty obce v případě konání akce typu technoparty na území obce“, jež bylo zpracováno v roce 2006, a které bylo aktualizováno v prosinci roku 2011. Vzhledem k tomu, že zásadní změnu do zmíněného metodického doporučení přinesl zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které nabyly účinnosti dne 1. července 2017, bylo zpracováno k datu účinnosti zmíněných zákonů. Metodický materiál je výsledkem spolupráce Ministerstva vnitra a dalších resortů a obsahuje přehled právní úpravy právě k 1. červenci 2017 vztahující se k pořádání akcí typu technoparty, vzorovou obecně závaznou vyhlášku ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. Za nejdůležitější součást metodiky je však nutno považovat část upravující postup obcí v případě konání akce typu technoparty na jejich území.

Metodický materiál je zde koncipován z „chronologického“ hlediska a je rozdělen do tří částí – postup obce před konáním akce typu technoparty, postup obce v průběhu konání akce typu technoparty a konečně postup obce po skončení akce typu technoparty. Metodické doporučení rovněž informuje starosty obcí o kompetencích Policie České republiky a obecní policie, a tom, na koho se mohou před konáním akce či v jejím v průběhu obrátit s žádostí o součinnost či zásah proti konání akce v rozporu se zákonem či obecně závaznou vyhláškou.

Zdroj: MV ČR
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR