16.02.2021

Nový průvodce ÚNMZ má pomoct v boji s pandemií, k dispozici je zdarma

Publikace popisuje povinnosti při zavádění funkčních a bezpečných prostředků na trh a provádí je složitým procesem posouzení shody. Rovněž reaguje na výzvy zákonodárců, se kterými se Ministerstvo průmyslu a obchodu shodlo na potřebě vytvoření praktické metodiky zabývající se požadavky na zdravotnické a osobní ochranné prostředky.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který spadá do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, vydává Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Chce zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh.

Průvodce vychází v nákladu deset tisíc kusů a bude bezplatně distribuován nemocnicím a poskytovatelům sociálních služeb, státním úřadům i krajům a obcím s rozšířenou působností. On-line publikace je ke stažení na webových stránkách ÚNMZ na adrese https://www.unmz.cz/pruvodce-zaklady-regulace-osobnich-ochrannych-prostredku-a-zdravotnickych-prostredku/ a na webu MPO na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novy-pruvodce-unmz-ma-pomoct-v-boji-s-pandemii--k-dispozici-je-zdarma---259605/.

Zdroj: TZ MPO