27.03.2019

Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty

Obce budou moci výrazně lépe regulovat problémové technoparty, a to i díky jasně stanoveným povinnostem organizátora a nově také účastníka akce. Ministerstvo vnitra připravilo vzor obecně závazné vyhlášky, která obcím na jejich území umožní řešit problémy s konáním technoparty. 

Obce budou moci výrazně lépe regulovat problémové technoparty, a to i díky jasně stanoveným povinnostem organizátora a nově také účastníka akce. Ministerstvo vnitra připravilo vzor obecně závazné vyhlášky, která obcím na jejich území umožní řešit problémy s konáním technoparty. 

Ministerstvo vnitra (MV) se řešení problémů s konáním podobných akcí, které narušují veřejný pořádek v obci, věnuje dlouhodobě. V rámci posílení opatření k regulaci těchto akcí MV připravilo nový vzor obecně závazné vyhlášky obcí ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty (viz příloha).

Pokud obec na základě vzoru vyhlášku vytvoří, jasně tak např. stanoví, která osoba je považována za organizátora a jaké má povinnosti. Tedy že např. musí být v době konání akce na místě, musí zajistit adekvátní označenou pořadatelskou službu, dostatečný prostor pro parkování, jasné označení pozemku, kde se akce koná atd. Obec také může stanovit, v jakém čase musí pořadatel produkci přerušit. „Nebojujeme proti hudbě, ale proti bezohlednému chování. Nastavujeme pravidla, která chrání obyvatele obcí, jejich majetek i jejich právo na klidné bydlení a spánek,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že problémy s narušováním pořádku a nočního klidu při technoparty už jsou v létě pro obce neúnosné.

Povinnosti účastníka
Zásadní novinkou je definice účastníka akce a jeho povinností. Dosud ukládaly vyhlášky povinnosti pouze organizátorovi, což bylo pro regulaci i vymáhání práva neefektivní. Za nedodržení povinností může být účastník pokutován na místě až do 10 tis. Kč, ve správním řízení do 100 tis. Kč.

Vyhláškou stanoví obec tyto povinnosti účastníka:

  • ukončit aktivní účast na akci neprodleně poté, co je prokazatelně informován, že není dán právní důvod užívání místa, kde se akce koná;
  • ukončit aktivní účast na akci, jestliže dochází k nadměrnému obtěžování osob žijících v zastavěné části obce nadměrným hlukem, prachem, vibracemi atd.;
  • vyvarovat se ve stanovených případech aktivní účasti na akci (např. není-li znám organizátor akce nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené touto vyhláškou atd.);
  • uposlechnout pokyny organizátora či zástupce obce, směřující k zajištění veřejného pořádku.


Vzor vyhlášky je součástí aktualizovaného metodického doporučení k postupu obce v případě konání akcí typu technoparty, které zpracovalo MV v roce 2006. Metodika poskytuje komplexní návod pro starosty formou modelového postupu při konání tohoto druhu akcí. Materiál naleznete např. zde: https://www.mvcr.cz/odk2/ a zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx.

Zdroj: Ministerstvo vnitra