19.09.2016

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin.

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin.

Žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu kultury v jednom písemném vyhotovení, včetně stanovených příloh na adresu: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana do 31.10.2016 a zároveň v elektronické podobě, včetně všech kalkulací, v uvedeném termínu na elektronickou adresu blanka.bartikova@mkcr.cz nebo podatelna@mkcr.cz .

Vyhlášení a formuláře jsou na webu Ministerstva kultury.