27.03.2019

Nesprávná praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů)

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu. Vzhledem k tomu, že si města a obce v řadě případů pronajímají radary od soukromých subjektů, a Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti nad územní samosprávou řešilo případ, kdy město Varnsdort (městská policie) mělo uzavřenou nájemní smlouvu v rozporu se zákonem, Ministerstvo vnitra tak tímto způsobem upozorňuje na možná problematická ustanovení těchto smluv. Komplexní informaci naleznete v přiloženém souboru, podstatné je závěrečné shrnutí:

  • Obec si může od soukromých subjektů pronajmout stacionární měřicí zařízení, nicméně částka placená za pronájem tohoto zařízení nesmí být jakkoli odvozena od výsledků jeho měření.
  • Pokud soukromý subjekt provádí vlastní nastavení a údržbu těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, jedná se o porušení ustanovení § 79a zákona o silničním provozu (což byl rovněž případ města Varnsdorf).
  • Rozhodnutí příslušného orgánu obce o schválení nájemní smlouvy podléhá dozorové činnosti Ministerstva vnitra.

Co se týče výzev k uhrazení určené částky a řízení o přestupcích v případě nezákonného pronájmu radaru, Ministerstvo vnitra uvádí následující:

  • Rozhodnutí, zda vyhovět výzvě k uhrazení určené částky, je plně na uvážení provozovatele vozidla, který ji obdržel.
  • V případě uhrazení určené částky je věc odložena a obviněný se tak připravuje o možnost namítat, že měření rychlosti bylo provedeno v rozporu se zákonem.
  • Pokud soukromý subjekt provádí vlastní nastavení a údržbu těchto zařízení a zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích měření, pak výsledky měření nejsou dostatečným podkladem pro uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku.

Zdroj: Ministerstvo vnitra