19.09.2022

Začala akce Pěšky do školy. Účastní se jí rekordních 70 tisíc dětí

16. září začal Evropský týden mobility. Součástí nejvýznamnější sdružené kampaně na podporu udržitelné mobility jsou mimo jiné projekty podporující komunitní soužití a ekologii Zažít město jinak či Mezinárodní den bez aut, a výzva určená primárně školákům a jejich rodičům – Pěšky do školy.

Tradiční podzimní výzva s podtitulem „Budeš se mnou chodit?“, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, se letos uskutečnila pošesté. Organizaci Pěšky městem, která výzvu zastřešuje, se letos podařilo do výzvy zapojit na 300 škol a týmů ze 157 měst napříč ČR.  Do výzvy se mohly přihlásit celé školy, jednotlivé třídy nebo jen parta spolužáků či kamarádů. 240 škol a týmů se do projektu v roce 2022 zapojilo zcela poprvé, 60 zareagovalo na výzvu opakovaně. To v součtu představuje na 70 000 dětí, které nevyužijí „rodičovské taxi“, ale půjdou pěšky popř. částečně využijí veřejnou dopravu. Školy se do projektu hlásí opakovaně, pětkrát se do projektu zapojila např. Pražská škola Klausova (Praha 13) nebo ZŠ a MŠ Tyršova z Prahy 5. 

„Počet zapojených tříd a dětí je oproti předchozímu ročníku trojnásobný což považujeme za doslova exponenciální úspěch. Především s ohledem na opačný trend, kdy zároveň raketově vzrůstá obliba dopravy dětí do školy autem. Pro dnešní třicátníky bylo dojíždění do školy s rodiči autem ojedinělý fenomén, dnes se v ČR takto dopravuje čtvrtina dětí. A prostranství před školami skutečně nebylo původně architektonicky projektováno jako velkokapacitní parkoviště, ani by k tomuto účelu sloužit nemělo. Prostor před školou by naopak měl sloužit dětem i rodičům jako místo k setkávání a hraní,“ dodává k projektu jeho koordinátorka Marie Čiverná. 

Na dopravní situaci před školami si dlouhodobě stěžují i pedagogové či pracovníci, kteří výzvu ve svých školách každoročně koordinují. Nejčastější výtky směrují k samotné zahlcenosti automobilovou dopravou před školami, ale i k bezohlednosti řidičů a řidiček, kteří své děti vozí až k nejzazšímu možnému místu a poté se stále nastartovaným motorem vodí své dítě až ke školní bráně nebo do šatny. Na děti, které jdou do školy pěšky, přitom neberou ohledy. Krizové situace poté někde pomůže zmírnit dopravní policie, školy se snaží zklidnění dopravy v ranní školní špičce řešit i se starosty měst. Ve spolupráci se zřizovatelem nebo rodičovskými spolky řeší také dostatečný počet a stojanů pro kola a stále populárnější koloběžky (výsledky dotazníkového šetření evaluace projektu 2021). 

Česká verze sloganu letošního Evropského týdne mobility – „Kombinuj a jeď“ – odkazuje k tomu, že děti mohou k cestě do školy využít i kolo, koloběžku nebo veřejnou dopravu. Každoroční iniciativa Evropské komise upozorňuje především na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy. Organizace Pěšky městem na tento trend, který zatěžuje životní prostředí, brání udržitelnému urbanismu měst a ve výsledku zhoršuje fyzické i mentální zdraví jeho obyvatel, reaguje i ostatními svými projekty. U škol mimo jiné koordinuje vznik tzv. školních ulic a administruje i portál podnětů Chodci sobě. Pěšky do školy 2022 proběhne pod záštitou MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy a všech krajských měst v ČR. 

Ambasadorkami letošního ročníku akce jsou herečka Lenka Krobotová a mistryně světa v alpském lyžování z roku 2007 a zakladatelka kliniky celostní terapie a sportu VO2MAX Šárka Strachová. Ta první den akce pro prvňáčky jedné ze zapojených škol (ZŠ Solidarita, Praha 10) připravila interaktivní přednášku fyzioterapeuta o pohybu a chůzi. 

Kontakty: 

Michaela Klofcová – PR a komunikace michaela.klofcova@peskymestem.cz, +420 737 713 004 

Marie Čiverná – koordinátorka akce Pěšky do školy  marie.civerna@peskymestem.cz, +420 775 065 435