29.10.2018

Sjednocení hodnostního označení strážníků v České republice

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Prohlášení Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice (s účinností od 1. 1. 2019).

Tiskovou zprávu a prohlášení Kolegia a grafické znázornění hodnostního značení naleznete v přiložených dokumentech.