29.05.2017

Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit. Řeší čtyři oblasti: ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, poskytování zdravotní péče a průmyslové zóny z pohledu územního plánování. Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven.

 

Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit. Řeší čtyři oblasti: ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, poskytování zdravotní péče a průmyslové zóny z pohledu územního plánování. Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven. Metodická příručka vznikla ve spolupráci členů Pracovní skupiny ministra vnitra k řešení problematiky zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách, a je součástí materiálu "Plnění opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců", který vláda ČR schválila (vzala na vědomí) v pondělí 22. května 2017.

 

 

Metodika je dostupná ke stažení níže a rovněž zde: http://www.mvcr.cz/clanek/problemy-obcim-pomuze-resit-nova-prirucka.aspx.

Text metodiky není konečný. Na základě memorand o spolupráci s Královéhradeckým a Plzeňským krajem se budou dále scházet pracovní skupiny, jejichž výstupem bude mj. i aktualizace metodiky v případě praktické potřeby (změna právní úpravy, potřeba informovat o řešení nových problematik apod.). Ministerstvo vnitra uvítá tipy samospráv na zlepšení tohoto materiálu.

 

 

Zdroj: MV ČR
Zpracovala: Petra Kubařová, SMO ČR