25.07.2016

Školení na téma nové právní úpravy o hazardu

Ministerstvo financí pořádá 19. září 2016 školení na téma nové právní úpravy provozování hazardních her, daně z hazardních her a její správy. Určeno je pro krajské metodiky a zástupce statutárních měst. Bude se konat v Praze na Ministerstvu financí.

Ministerstvo financí pořádá 19. září 2016 jednodenní školení na téma nové právní úpravy provozování hazardních her, daně z hazardních her a její správy. Určeno je pro krajské metodiky a zástupce statutárních měst. Školení se bude konat v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 118 00 Praha 1, místnost č. 116B, od 9:00 do 16:00.

Na plánovaném školení budou představeny všechny nové instituty nové právní úpravy, zejména nový způsob povolovacího řízení, druhy hazardních her, správní dozor a daňová správa.

Zájem o Vaši účast zasílejte na email: MetodikaObce@mfcr.cz. S ohledem na omezenou kapacitu místnosti je možné se účastnit v počtu max. 2 lidí za každou instituci - kraj nebo statutární město. Plánují se i další školení, a to v jednotlivých krajích. Informace o nich budou zveřejněny na webu Ministerstva financí i na webu Svazu měst a obcí ČR.