08.11.2022

Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy

Dne 29. listopadu 2022 proběhne od 9:00 v on-line videokonferenční formě workshop za účasti z řad všech relevantních cílových skupin (tj. zástupci měst a obcí, městských a obecních policií a odborných útvarů Policie ČR). Tématem bude „Spolupráce s dalšími subjekty (orgány obce, další státní orgány, nestátní neziskové organizace)“, podrobněji viz přiložený program.

V případě Vašeho zájmu o účast, která je omezená (cca 35 osob), prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail jana.cvrckova2@pcr.cz do 25. listopadu 2022.

 

Alexandra Kocková