Prevence

ROSA - centrum pro ženy

Prakticky každé město či obec, jeho sociální referáty, musí řešit problémy spojené s domácím násilím.

07.06.2023

Výzva pro zřizovatele, ředitele i učitele škol – přihlaste své školy a třídy do Pěšky do školy!

306 škol a týmů a přes 72 000 dětí. To jsou výsledky loňské akce Pěšky do školy. Ta meziročně ztrojnásobila počet dětí, které se do výzvy aktivní mobility organizace Pěšky městem zapojily. Celorepubliková výzva konaná v rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. 9. 2023) má za cíl aktivaci dětí k pravidelnému pohybu i zvýšení dopravní bezpečnosti v okolích škol.

15.05.2023

Desatero rad

MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky.

19.09.2022

Začala akce Pěšky do školy. Účastní se jí rekordních 70 tisíc dětí

16. září začal Evropský týden mobility. Součástí nejvýznamnější sdružené kampaně na podporu udržitelné mobility jsou mimo jiné projekty podporující komunitní soužití a ekologii Zažít město jinak či Mezinárodní den bez aut, a výzva určená primárně školákům a jejich rodičům – Pěšky do školy.

16.03.2022

Pomoc pro lidi užívají drogy v ČR

Leták určený příchozím z Ukrajiny, kteří by potřebovali adiktologickou pomoc.

23.04.2021

Pozvánka na workshopy

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy na téma „Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“. Workshopy se uskuteční ve dnech 11. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin a 3. června 2021 od 13.30 do 15.30 hodin, on-line, prostřednictvím aplikace Jitsi Meet.

08.03.2021

Koordinační dohody – dotazování

Jak ve vašem městě/obci funguje spolupráce s Policií ČR?
Za účelem zefektivnění spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou (městskou/obecní policií) připravilo Policejní prezidium České republiky krátký dotazník s důrazem na problematiku uzavřených koordinačních dohod.

11.01.2021

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 („Program PK 2021“). Termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2021.

08.01.2021

Upozornění k používání videokonferenčních služeb

Z pochopitelných důvodů se v poslední době množí dotazy ohledně bezpečnosti používaných videokonferenčních služeb, a to i v souvislosti s informacemi, které Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v minulosti publikoval.

30.07.2020

Pozvánka na panelovou diskusi ke kyberkriminalitě a kyberbezpečnosti

V pondělí 5. října 2020 od 10:00 proběhne v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou, Praha 7), panelová diskuse odborníků k problematice kyberkriminality a kyberbezpečnosti. Panelovou diskusi pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Záštitu nad touto diskusí, která je součástí „Festivalu bezpečného internetu 2020“, převzal ministr vnitra ČR, Jan Hamáček.

24.01.2020

Zapojte se do projektu „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“

Policejní prezidium ČR ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky MV ČR připravuje projekt zaměřený na spolupráci mezi Policií ČR a obecními/městskými policiemi a sdílení dobré praxe v rámci této spolupráce.