28.02.2022

Důrazné varování pro obce z NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie varuje obce.

V souvislosti se zvýšenou hrozbou kybernetických útoků ze strany Ruska a jím spřátelených mocností je ze strany NAKIT vyslán jednoznačný apel směřující zejména na kraje a ORP, aby byl bezodkladně dokončen přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS.

V případě dotazů je možné se obrátit zde: pozadavky.cms@nakit.cz

Bližší informace zde nalézt zde:  www.cms2.cz

Mgr. Alena Klimtová, DiS.