29.10.2020

Manuál lokální integrace pomůže i menším městům a obcím

Manuál lokální integrace je unikátní publikací určenou zejména zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české společnosti.

Migranti a migrantky se stále častěji stěhují i do menších měst a obcí, pro které je charakteristické to, že nemají potřebné zdroje, kapacity, znalosti a ani zkušenosti pro práci s touto skupinou osob. Právě jim se Manuál snaží vyjít vstříc a vyhovět jejím představám o komplexním a výstižném, ale zároveň stručném a jasném návodu, jak se s tématem integrace vypořádat co do požadavků daných platnými právními předpisy, ale zároveň s respektem k místním specifikám a ku prospěchu všech obyvatel ČR bez rozdílu. Proto je Manuál publikací přehledně graficky zpracovanou a plnou praktických tipů a užitečných odkazů, na jejíž tvorbě se podílela celá řada odborníků, zástupců veřejné správy a samosprávy, neziskových organizací i akademické obce.

Manuál je rozčleněn do 13 kapitol, které pokrývají celou řadu důležitých témat jako například bezpečnost, zaměstnanost či vzdělávání. Kompletní přehled kapitol a online verzi publikace najdetev příloze a na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

Manuál lokální integrace poskytne odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku.

Manuál lokální integrace vznikl v rámci projektu Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

ZDROJ: Katedra veřejné a sociální politiky & Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova