16.03.2022

Pomoc pro lidi užívají drogy v ČR

Leták určený příchozím z Ukrajiny, kteří by potřebovali adiktologickou pomoc.

V úvodní části Jak a kde hledat pomoc? obsahuje odkazy na weby pomáhajících služeb a dále poskytuje vysvětlení k jednotlivým typům služeb v síti bezplatné pomoci v ČR.

Pomoc pro lidi užívající drogy v ČR