02.11.2021

Národní konference Nelegální návykové látky 2021

Dne 2. prosince 2021 v 9:00 proběhne Národní konference s názvem Nelegální návykové látky 2021, konaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Formát konference bude vzhledem k vývoji epidemiologické situace online.

Letošní konference bude zaměřena na nelegální návykové látky v kontextu systému adiktologických služeb. Vystoupí odborníci z klinické praxe a dva zahraniční hosté. V příloze naleznete aktuální program konference.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat přes následující odkaz: Formulář bez názvu - Formuláře Google. Registrace je otevřena dnešním dnem a po odeslání formuláře Vám bude potvrzena na uvedený kontaktní e-mail do cca 7 dnů.