07.07.2017

Dotazník k přípravě věcného návrhu zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu

Žádáme vás o vyplnění dotazníku k přípravě věcného návrhu zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu. Vaše odpovědi poslouží jako jeden z klíčových podkladů pro vytvoření výše uvedeného věcného záměru zákona. Dotazník zpracovalo Ministerstvo obrany. Termín odevzdání je do 28. července 2017.

Žádáme vás o vyplnění dotazníku k přípravě věcného návrhu zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu. Vaše odpovědi poslouží jako jeden z klíčových podkladů pro vytvoření výše uvedeného věcného záměru zákona. Dotazník zpracovalo Ministerstvo obrany.

Vaše připomínky, náměty a návrhy zasílejte, prosím, do 28. 7. 2017, avšak i odpovědi, které zašlete později budou Ministerstvem obrany využity, na e-mailové adresy: vecnyzamer@email.cz nebo legislativa.mo@army.cz.

Děkujeme za vaši ochotu zabývat se připojeným dotazníkem.
 

 

Miroslava Sobková, SMO ČR