07.04.2021

Mezinárodní předvolba u čísel tísňového volání

Některé oficiální internetové stránky měst a obcí v ČR uvádějí kontakty na národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání s tzv. mezinárodní telefonickou předvolbou. Tedy ve formátu +420 a příslušné číslo tísňového volání.

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) bylo upozorněno na skutečnost, že některé oficiální internetové stránky měst a obcí v České republice uvádějí kontakty na národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání s tzv. mezinárodní telefonickou předvolbou. Tedy ve formátu +420 a příslušné číslo tísňového volání. Podle našich informací se jedná například o internetové stránky města Špindlerův Mlýn, města Bohumín (v anglickém nebo polském překladu) nebo lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu. Toto jsou pouze některé internetové stránky, které se MV-GŘ HZS ČR podařilo dohledat. Je zde však předpoklad, že takových internetových stránek bude víc.
MV-GŘ HZS ČR upozorňuje, že se jedná o zavádějící informace, které mohou být potencionálně i nebezpečné. V případě, že je národní číslo tísňového volání (150, 155, 158) a jednotné evropské číslo tísňového volání (112) vytáčeno s mezinárodní telefonickou předvolbou (+420) nemusí být tísňový hovor vůbec spojen (např. z důvodu odmítnutí na straně mobilní sítě v důsledku chybného čísla). Národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání jsou definována v Číslovacím plánu veřejných telefonních sítí, který vydává Český telekomunikační úřad.
Dále uvádíme, že v roce 2020 byla na území České republiky spuštěna lokalizační služba, která na telefonech s operačním systémem Android a iOS zajistí, že při vytočení národního čísla tísňového volání a jednotného evropského číslo tísňového volání dojde k vytvoření a odeslání SMS zprávy ve speciálním formátu. Tato lokalizační funkce umožňuje složkám integrovaného záchranného systému přesněji lokalizovat volající při volání na národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání. V případě toho, že je národní číslo tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání vytáčeno s mezinárodní telefonickou předvolbou není možné zaručit, že bude lokalizační služba, i v případě spojení tísňového hovoru, na mobilním telefonu spuštěna. To by znamenalo, že příslušná složka integrovaného záchranného systému neobdrží ani lokalizační SMS.
V některých případech, kdy volající není schopen přesně určit svoji polohu, to může mít fatální následky.

Na základě výše uvedeného požádalo  MV-GŘ HZS ČR Svaz měst a obcí o součinnost. Apelujeme na města a obce, aby prověřily, zda jejich internetové stránky nebo internetové stránky subjektů, které poskytují na jejich území druh služby jako např. lyžařské vleky nebo areály, neobsahují výše uvedenou zavádějící informaci. V případě, toho, že je tato zavádějící informace na internetových stránkách obsažena, žádáme o zajištění nápravy.

Tedy, aby jednotné evropské číslo tísňového volání a národní čísla tísňového volání byla uváděna bez mezinárodní telefonické předvolby.


Zdroj: Dopis z GŘ HZS MV
brig. gen. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR