02.05.2023

Znáte projekt Místo pro všechny?

Projekt realizuje Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. V jeho rámci nabízí bezplatné semináře a poradenství v oblasti komunikace složitých, citlivých a polarizujících sociálních témat, které jsou určené zástupcům samospráv.

PR pohotovost pomáhá snižovat sociální napětí a řešit konflikty

Rostoucí polarizace a společenské napětí, konflikty, vyloučené lokality. Témata související se sociální problematikou jsou z hlediska komunikace adrenalinovou záležitostí, se kterou se potýká řada zástupců samospráv v českých městech a obcích dnes a denně. Bezplatnou podporu při komunikaci citlivých sociálních témat nabízí služba PR Pohotovost: Pro obce a samosprávy - Místo pro všechny (mistoprovsechny.cz). Její tým vám může pomoci s tím, jak komunikovat s frustrovanou veřejností, jak čelit hluboce zakořeněným mýtům, jak předcházet zbytečným konfliktům a negativní publicitě. Třeba v případě bezpečnostních incidentů, otevírání kontroverzní sociální služby nebo zavádění nových opatření ke zmírňování chudoby.

Známe to z praxe všichni. Každý den je potřeba vyřešit takové množství záležitostí, že už nezbývá čas soustředit se na cokoliv dalšího. Bohužel právě proto je spousta dobrých záměrů a potřebných projektů pohřbena v zásuvkách pracovních stolů. Důvodem často bývá, že se zapomnělo na důležitost kvalitní komunikace, která na naši stranu může získat velkou část veřejnosti a je zejména v případě citlivých sociálních témat nutným předpokladem úspěchu.

PR Pohotovost je bezplatná služba, která samosprávám po celé České republice pomáhá tyto komunikačně obtížné situace řešit. Tým konzultantek a lektorem s bohatými zkušenostmi s PR, ale i prostředím českých samospráv a sociální oblasti, poradí s konkrétními problémy dané obce. Ať už se jedná o problematiku bezpečnostních incidentů, sousedské soužití, vyloučených lokalit nebo opatření na podporu sociálního začleňování.

Jak konkrétně může PR Pohotovost pomoci? Do vaší obce je vyslána konzultantka, která v úvodním monitorovacím rozhovoru zmapuje Vaše problémy a pokusí se identifikovat jejich příčiny (schůzku lze absolvovat i on-line).

Konzultantka navrhne postup, který vy sami schválíte. Poté vám bude k dispozici až 20 hodin bezplatné pomoci, a to například ve formě:

  • Supervize – konzultantka s vámi projde Vámi navržená řešení, upozorní na jejich úskalí, doporučí případné změny, nebo vás také pochválí, že děláte vše správně. (Příklad: Máte připravenou tiskovou zprávu – konzultantka okomentuje text, doporučí změny formulací tak, aby zabránila případné dezinterpretaci. Chystáte veřejné setkání k palčivému problému – konzultantka s Vámi detailně projde scénář a dramaturgii, upozorní na potenciálně rizikové momenty.)
  • Individuální semináře – projdeme s vámi konkrétní eskalovanou situaci či problém, na které vysvětlíme specifika a obecné principy komunikace složitých témat. (Příklad: Veřejnost odmítá K-centrum pro drogově závislé – konzultantka vysvětlí, jak komunikovat toto téma, tak aby byly akcentovány přínosy pro majoritní společnost)
  • Tvorba textů – konzultantka navrhne například znění tiskové zprávy, článku do místního zpravodaje, status na sociální sítě apod.
  • Plánování (krizové) komunikace – konzultantka s vámi projde proces přípravy na potenciálně riziková témata, případně pomůže s řešením již vzniklé krizové situace (Příklad: Veřejnost je znepokojena rostoucím počtem konfliktů mezi skupinami mladistvých, snižuje se pocit bezpečí – v závislosti na přijatých opatřeních pomůžeme připravit strategii, jak situaci komunikovat)

 

PR pohotovost realizuje v rámci projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití Agentura pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. Budete-li mít zájem o bližší informace či schůzku, obraťte se prosím na manažerku PR pohotovosti Bc. Janu Bohuňkovou.

 

Bc. Jana Bohuňková

Manažerka aktivity PR pohotovost

projektu Místo pro všechny

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

e-mail: jana.bohunkova@mmr.cz