20.09.2022

Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2022 pořádá Středočeský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚSK, Asociace bezpečná škola z. s. a Vzdělávací institut Středočeského kraje konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především.

Místem konání je Nesuchyně u Rakovníka, Hotel Lions, Nesuchyně 31 (www.stredisko-nesuchyne.cz). Konference bude zaměřena na nejpalčivější bezpečnostní výzvy, které budou diskutovány optikou odborníků ze státní správy, zástupců akademické sféry a odborníků z bezpečnostní komunity. Cílem konference je také sdílení dobré praxe preventivních aktivit vedoucích k naplňování vize bezpečného kraje.

 

Více podrobností ke konferenci viz přiložená pozvánka nebo odkaz https://visk.cz/seminare/8012-odborna-konference-aktualni-bezpecnostni-hrozby-optikou-stredoceskeho-kraje-prevence-predevsim-nesuchyne.

Claudie Varhol, Legislativní a právní sekce SMO ČR