21.03.2023

Svaz se zasadil o vytvoření další typové činnosti složek IZS

Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu upravuje postup v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů (dále jen „STČ 17/B IZS“). Svaz měst a obcí ČR vytvoření tohoto dokumentu inicioval – jedná se totiž o situace, s nimiž se města a obce v praxi potýkají. Zástupci Svazu se pravidelně účastnili jednání pracovní skupiny, kterou MV-generální ředitelství HZS ČR jako věcný gestor této agendy k vytvoření této typové činnosti zřídilo.

Součástí katalogového souboru je také Doporučení pro obce pro případ nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů.

 

HZS krajů mají dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 26/2009 ze dne 8. června 2009, kterým se stanoví postup při používání souborů typové činnosti složek IZS při společném zásahu, stanovenu povinnost postupovat v souladu s příslušnými listy odpovídajícího souboru typové činnosti. Katalogové soubory všech typových činností složek IZS při společném zásahu naleznete ve formátu PDF na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR v sekci Dokumentace IZS.

Claudie Varhol, Legislativní a právní sekce