09.11.2018

Dotační program "Protidrogová politika MZ" - termín do 15. listopadu 2018

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín pro možnost podání případných návrhů projektů pro příští rok v dotačním programu "Protidrogová politika MZ". V rámci tohoto dotačního programu lze podpořit i projekty zaměřené na plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčních plánech pro oblast kontroly tabáku a omezení škod působených alkoholem a další. Termín pro předložení žádostí je do 15. 11. 2018.

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín pro možnost podání případných návrhů projektů pro příští rok v dotačním programu "Protidrogová politika MZ".

V rámci tohoto dotačního programu lze podpořit i projekty zaměřené na plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčních plánech pro oblast kontroly tabáku a omezení škod působených alkoholem (s výjimkou osvětových kampaní a aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování na školách) a dále poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek atd.

Termín pro předložení žádosti je do 15.11.2018.

Další detaily výzvy naleznete na http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika_3934_1.html