01.09.2016

Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká

Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce. Jak situaci řešit, stanovuje metodika Ministerstva vnitra.

 

Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce (OZV). Jak situaci řešit, aby se zachoval zdravý rozum a lidé, kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase na veřejných akcích, se nemuseli posílat domů? Potřebnou metodiku připravilo Ministerstvo vnitra (MV). To také říká, že rodinných oslav se daná věc nikdy netýkala a týkat nebude. Takové události se hlásit nikam předem nemusí a muset nebudou.

Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má lépe popsat akce, které bude potřeba v obecně závazné vyhlášce v kontextu s výjimkami z nočního klidu uvádět. Tedy události předvídatelné i nahodilejšího charakteru - například koncerty, setkání s rodákem, který získal významné ocenění apod. Termín konání nahodilejších akcí by se měl podle resortu nově oznamovat 5 dnů dopředu (dříve se jednalo o 15 dnů), a to na úřední desce a internetu obce či města.       

„Je třeba najít takové řešení, které bude v souladu s nálezem Ústavního soudu. Mezi akce dané do vyhlášky by měly patřit například národní soutěže či různá mistrovství. Zjednodušeně události „nadmístního“ charakteru. Nelze totiž předvídat, kdo vyhraje a je logické, že pokud se tak stane, lidé budou chtít slavit i po desáté hodině večer,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Ministerstvo vnitra situaci, která souvisí s nočním klidem v obcích, analyzovalo. Z průzkumu vyplynulo, že povolování výjimek se týkalo asi 200 obcí ročně a nikdy se nejednalo o rodinné oslavy. Dané věci se týkalo také poslední jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministrem vnitra. Vzor obecně závazné vyhlášky je už podle resortu hotový stejně jako metodika.

  • Metodiku, vzor obecně závazné vyhlášky a další materiály najdete na tomto místě.
  • Související tisková zpráva Ministerstva vnitra je dostupná zde.