11.07.2017

Metodické materiály k vydávání OZV týkajících se výše místních poplatků

Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydání obecně závazných vyhlášek týkajících se výše zmíněných místních poplatků a kompletně aktualizovalo metodický materiál k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Dnem 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Součástí tohoto zákona je i novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž dochází od uvedeného data ke změně úpravy místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace a místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

Současně dnem 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, kterým dochází ke zrušení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je nyní aktuálně zařazeno zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Ministerstvo vnitra (MV) proto aktualizovalo své metodické materiály k vydání obecně závazných vyhlášek týkajících se výše zmíněných místních poplatků a kompletně aktualizovalo metodický materiál k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Předmětné metodické materiály, u kterých došlo k úpravě, naleznete níže ke stažení.

Aktuální znění metodických materiálů lze rovněž nalézt na webových stránkách odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV.

Petra Kubařová, SMO ČR
Zdroj: MV ČR