07.02.2024

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče k dispozici!

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů.

Tyto smluvní dokumenty je nutné upravit podle konkrétních okolností vyplývajících zejména z vůle smluvních stran a druhu jednotky požární ochrany dané obce. Materiál navazuje na „Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k aplikaci části třetí – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“, o kterém jsme Vás informovali dříve zde.

Všechny vzory najdete v příloze.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR