15.03.2022

Nález nelegální drogové laboratoře

Nová typová činnost složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegální drogové laboratoře STČ 17/A IZS.

Na základě podnětu Svazu měst a obcí se již v předminulém roce začalo pracovat na vytvoření nové typové činnosti složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegální drogové laboratoře. Uvedená typová činnost vymezuje postup složek IZS v případě, že se na území ČR objeví nepovolená či opuštěná výrobna drog. Obsahuje také přílohu „Doporučení pro obce pro případ nálezu nelegální drogové laboratoře“, která má napomoci obcím a starostům obcí, na jejichž území došlo k odhalení nelegální drogové laboratoře nebo se zde nachází objekt či pozemek, který byl v minulosti využíván k nelegální výrobě drog a kde se mohou nacházet prekurzory drog, odpadní látky z výroby drog a další nebezpečné látky a odpady. Příloha sumarizuje pravomoci obce, možnosti spolupráce, komunikace s dalšími subjekty a možnosti financování.

 

Gestorem tvorby typových činností složek IZS je Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, které dokumentaci zpracovalo. Její plné znění naleznete v příloze a zveřejněna je rovněž na stránkách MV-GŘ HZS ČR https://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx.