11.01.2021

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Ministerstvo vnitra vytvořilo v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami, kterou v roce 2020 aktualizovalo a rozšířilo o nová relevantní témata.

Ta vznikla v návaznosti na skutečnost, že některé obce a města sousedící s průmyslovými zónami byly zatíženy vyšší kriminalitou a dalšími negativními jevy kvůli zvýšené koncentraci osob, jež s příslušným regionem nejsou spojeny pevnějšími osobními či rodinnými vazbami. V roce 2020 Ministerstvo vnitra ČR příručku aktualizovalo a rozšířilo o nová relevantní témata. Nyní poskytuje souhrnné, přehledné a aktuální informace (legislativní a metodické), jak bezpečnostním problémům předcházet, případně jak vzniklé problémy efektivně řešit. Dotýká se témat, jako jsou integrace cizinců, centra na jejich podporu, vymáhání práva, zdravotní péče, ubytování cizinců, integrace dětí cizinců do školského systému nebo například průmyslové zóny z pohledu územního plánování.

Metodickou příručku ke stažení naleznete v příloze níže.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR