25.08.2020

Zjištění dopadů krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (AV JSDH) připravila s podporou Svazu měst a obcí ČR dotazník, který má za cíl zjistit dopady krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi. Poslední dobou se definují náklady na řešení této situace (zejména spolků a neziskových organizací), ale stále je málo slyšet o dobrovolných jednotkách, které nemalou, ale spíše zásadní měrou, jako základní složky IZS, přispěly k řešení této události, a AV JSDH má v úmyslu právě k tomuto otevřít diskuzi. S řešením událostí kolem COVID-19 jsou ovšem spojené náklady, které ovlivní financování jednotek i do budoucna. Z toho důvodu je potřeba zjistit, na kolik tato událost jednotky, respektive obce, stála a bude stát prostředků. Dalším smyslem dotazníku je zjistit stav informovanosti a kvality spolupráce v rámci IZS, státní správy a samosprávy, s ohledem na budoucí potřeby při obdobných událostech. Věříme, že tato data přispějí k jasné definici nákladů i v souvislosti s financováním obcí, respektive zvýšení nákladů obcí a dopadů na ně.

Pro potřeby dotazníku je dotčené období považováno od vyhlášení nouzového stavu tj. od 12.3.2020 do současnosti. Dotazník spolu s průvodním dopisem naleznete v příloze.

Termín pro vyplnění a zaslání dotazníku na e-mail avjsdh@gmail.com je do 14. 9. 2020.