06.10.2016

Seminář k loternímu zákonu

Seminář pořádá Česká komora loterního průmyslu při Hospodářské komoře ČR a jedná se o postavení obcí dle zákona o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

Seminář pořádá Česká komora loterního průmyslu při Hospodářské komoře ČR a jedná se o postavení obcí dle zákona o hazardních hrách a o dani z hazardních her. Vstup je zdarma a zájemci z řad obcí se mohou registrovat na e-mailu: brunclik@komora.cz. Seminář by měl odpovědět na otázku povolení k umístění herního prostoru, některé druhy hazardních her budou podléhat ohlašovací povinnosti např. tomboly nad 75 000,- Kč, regulace obecně závaznou vyhláškou.

termín: 12. 10. 2016
čas: 8.30 - 13.45
místo: Kulturní dům Mlejn (Kovářova 4, Praha 13)

 

Z programu:

Nové pravomoci a povinnosti samosprávy, verejné správy.
Modelové situace pri povolování loterních a jiných podobných her.
Predstavení semináru Ministerstva nancí CR pro samosprávu.
Reálná ocekávání zmen v roce 2017.