01.12.2020

On-line forma primární prevence má smysl

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky se na svém jednání dne 5. listopadu 2020 shodla, že v situaci, kdy není možné realizovat programy primární prevence prezenčně, je vhodnou alternativou on-line forma.

Rada vlády doporučila MŠMT, krajům a městům, aby po dobu uzavření škol byla právě tato forma hrazena a poptávána. Bohužel však on-line forma primární prevence naráží na nedůvěru škol i některých donátorů v souvislosti s pochybnostmi o vhodnosti tohoto způsobu realizace programů primární prevence. Na Svaz měst a obcí ČR, který se stal nově členem uvedené Rady vlády, se obrátila národní protidrogová koordinátorka s prosbou o šíření tohoto doporučení mezi města a obce (viz přiložený dopis), přičemž Svaz on-line formu provádění primární prevence v této mimořádné situaci podporuje.

Mgr. Claudia Varhol