IZS

28.02.2024

Memorandum o spolupráci se Svazem obecních a městských policií má zajistit efektivní spolupráci strážníků s obcemi

Memorandum podepsal předseda SMO ČR František Lukl a Martin Macháček, předseda SOMP. Podpis tohoto memoranda je vyústěním dlouhodobé podpory Svazu měst a obcí ČR činnosti obecních a městských policií a jejich efektivní roli v Integrovaném záchranném systému. Memorandum zastřeší užší spolupráci jak v oblasti legislativního procesu, tak i sdílení dobré praxe a předávání zpětné vazby přímo z území.

07.02.2024

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče k dispozici!

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů.

21.03.2023

Svaz se zasadil o vytvoření další typové činnosti složek IZS

Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu upravuje postup v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů (dále jen „STČ 17/B IZS“). Svaz měst a obcí ČR vytvoření tohoto dokumentu inicioval – jedná se totiž o situace, s nimiž se města a obce v praxi potýkají. Zástupci Svazu se pravidelně účastnili jednání pracovní skupiny, kterou MV-generální ředitelství HZS ČR jako věcný gestor této agendy k vytvoření této typové činnosti zřídilo.

15.03.2022

Nález nelegální drogové laboratoře

Nová typová činnost složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegální drogové laboratoře STČ 17/A IZS.

07.04.2021

Mezinárodní předvolba u čísel tísňového volání

Některé oficiální internetové stránky měst a obcí v ČR uvádějí kontakty na národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání s tzv. mezinárodní telefonickou předvolbou. Tedy ve formátu +420 a příslušné číslo tísňového volání.

10.03.2021

Prodej techniky Horské služby ČR

V elektronické dražbě si můžete koupit vyřazenou techniku od Horské služby.

05.03.2021

Vznik virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky spustil webové stránky tvhasici.cz, které slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci.

05.01.2021

Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel

Státní fond dopravní infrastruktury vydal informace k institutu osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a k jeho podání v hromadné formě. Osvobození od úhrady dle zmíněného zákona se týká např. vozidel s výstražnými světly složek IZS, vozidel HZS a JSDH označených nápisem „HASIČI“ či vozidel městské či obecní policie označené příslušným nápisem, či vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, která tyto osoby přepravují.