11.01.2021

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 („Program PK 2021“). Termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2021.

Jeho prioritami jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Veškeré další informace a podmínky pro podání žádosti v rámci Programu PK 2021 naleznete na webu ministerstva: Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz). Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na Ministerstvo vnitra ČR!) je do 15. 2. 2021.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR