05.10.2021

Metodické doporučení pro obce v souvislosti se zrušením bezdoplatkových zón

Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti se zrušením možnosti obcí vyhlásit opatření obecné povahy oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ze strany Ústavního soudu metodické doporučení.

Obce v metodice naleznou, jakým způsobem mají naložit s dříve vydanými opatřeními obecné povahy, kterými byla vyhlášena tzv. „bezdoplatková zóna“. Dle vyjádření Ministerstva vnitra není důvod vydaná opatření obecné povahy rušit, po nabytí účinků nálezu Ústavního soudu se k nim však nebude přihlížet a nebudou vyvolávat žádné relevantní právní následky.

Metodické doporučení je k dispozici zde.

Mgr. Claudia Varhol, Legislativní a právní sekce