09.04.2021

Braňte se kybernetickým útokům

V České republice se orgány veřejné správy, školská zařízení, ale i nemocnice stávají stále častěji terčem sofistikovaných kybernetických útoků. Jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu je proto podpora kybernetické bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a nemocnic. V dalších letech budou podpořeny projekty za téměř 7,5 miliardy korun.

Do kybernetické bezpečnosti nemocnic a zabezpečení systémů veřejné správy půjde v příštích šesti letech jen z IROP 7,5 miliardy korun

V případě nemocnic lze na příkladu kybernetického útoku v Benešově v roce 2019 jasně ukázat, že tyto útoky ohrožují nejen chod nemocnic a způsobují finanční škody, ale mohou ohrozit přímo i zdraví pacientů. Při napadení benešovské nemocnice, která je spádovým zařízením pro 120 tisíc lidí, vyřadili hackeři na jedenáct dní IT systémy nemocnice. Kvůli nedostupným složkám pacientů se musely zrušit plánované zákroky, akutní případy se převážely do jiných zařízení. Vedení nemocnice odhadlo škodu přes 59 milionů korun.

Již v letech 2014-2020 podpořil IROP projekty na kybernetickou bezpečnost veřejné správy a nemocnic částkou 1,3 miliardy na 54 projektů. Jedním z nich je například projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Díky němu byla pořízena technická opatření, která významně zvýší bezpečnost informačních a komunikačních systémů FN HK napříč celou organizací v souladu s požadavky aktuální legislativy. Podpora z evropských fondů činila 30,7 milionu korun.

Psychiatrické nemocnice ve svých systémech uchovávají velmi citlivé údaje, jejichž kompromitace by vyvolala značné morální škody. Projekt Psychiatrické nemocnice v Opavě (PNO) přispěl k bezpečnosti a rozvoji infrastruktury datového centra PNO zavedením bezpečného a důvěryhodného informačního systému, který zajistí odolnost systémů nemocnice vůči kybernetickým útokům. Zvýšila se také schopnost monitorovat a vyhodnocovat kybernetické události v důležitých sítích informačního systému. Na tento projekt poskytl IROP podporu 43,7 milionu korun z evropských fondů.

Rozsáhlým projektem, který řeší kybernetické hrozby v systémech veřejné správy jako celek, je projekt Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost - Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost cílových sítí sledováním a analýzou síťového provozu. Sledování síťového provozu zajišťují sondy rozmístěné v sítích státních úřadů. Sledování v reálném čase umožňuje rychleji reagovat na nové hrozby, propojovat události z různých resortů a ve výsledku dohledat i ty škodlivé události, které by nešlo odhalit analýzou provozu pouze z jednoho resortu či instituce. Video o projektu na tomto odkazu. IROP projekt podpořil částkou 86,8 milionu korun z evropských peněz.

Zdroj: TZ MMR