27.11.2023

POL-POINT kontaktní místo policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje připravilo nový způsob komunikace občana s policií.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.  

Více najdete v příloze.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR