23.04.2021

Pozvánka na workshopy

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy na téma „Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“. Workshopy se uskuteční ve dnech 11. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin a 3. června 2021 od 13.30 do 15.30 hodin, on-line, prostřednictvím aplikace Jitsi Meet.

Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás pozvat na workshopy na téma „Systém vzdělávání krajských a místních
protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“, které jsou
součástí realizace projektu Evropského sociálního fondu „Systémová podpora rozvoje
adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.
Workshopy se uskuteční ve dnech 11. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin a 3. června
2021 od 13.30 do 15.30 hodin, on-line, prostřednictvím aplikace Jitsi Meet.
Workshopy jsou určeny krajským a místním protidrogovým koordinátorům a zaměstnancům,
kteří se zabývají koordinací protidrogové politiky na úrovni obcí, pracovníkům v
adiktologických službách i odborné veřejnosti. Oba workshopy na sebe obsahově navazují.
V případě, že Vás tato pozvánka zaujala, potvrďte, prosím, svou účast vyplněním
formuláře zde:
1. workshop 11. 5. 2021 – https://forms.gle/qzUb2Lk9kAij8LANA

2. workshop 3. 6. 2021 – https://forms.gle/NS55twLk15b7eoeK9


Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu:
https://meet.jit.si/WorkshopKpA3.2


Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem. Připojení bude aktivní 30 minut
před zahájením. V průběhu workshopu, prosím, standardně ponechejte vypnutou kameru i
mikrofon a dále dbejte úvodních pokynů pořadatele.
Mgr. Jarmila Vedralová v. r. Mgr. Daniela Havlíčková v. r.
národní koordinátorka pro protidrogovou politiku garantka projektu
Odbor protidrogové politiky Odbor protidrogové politiky
Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky

Více v příloze.