Evropské programy a fondy

28.05.2024

Budoucnost kohezní politiky po roce 2027: Klíčové priority Svazu měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR je aktivně zapojen do přípravy nového programového období po r. 2027 jak na národní, tak i evropské úrovni s cílem vyjednat co nejlepší podporu a podmínky pro české obce a města. V tomto článku bychom vás chtěli seznámit klíčovými tezemi a prioritami, se kterými Svaz do vyjednávání vstupuje a které bude obhajovat.

28.05.2024

Připojte se ke Kohezní alianci a podpořte zachování politiky soudržnosti pro obce, města a regiony i po r. 2028!

Evropská unie bude v následujících letech rozhodovat o podobě investic a svého rozvoje po r. 2028. Aktuálně probíhající debaty bohužel ukazují, že kohezní politika, tak jak ji známe dnes, je v ohrožení. 

28.05.2024

Revoluce v kohezní politice EU: Co nás čeká v období 2028+?

Přípravy na nové programové období 2028+ v rámci Evropské unie jsou v plném proudu. Na úrovni institucí EU i jednotlivých členských států probíhají intenzivní debaty, analýzy a evaluace, které mají za cíl připravit co nejlepší podmínky pro budoucí programy. V tomto článku vám přinášíme přehled hlavních změn a výzev, které nás čekají.

01.12.2023

Výbor regionů je první evropskou institucí, která vydala své stanovisko k budoucí podobě politiky soudržnosti

Na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, které se odehrálo 29.-30. listopadu v Bruselu, bylo schváleno stanovisko Výboru k budoucí kohezní politice.

03.03.2023

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na roky 2023 a 2024

ŘO IROP 2021-2027 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro roky 2023 a 2024. U většiny plánovaných výzev dochází k časovému posunu jejich vyhlášení i příjmu žádostí.

07.02.2023

Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V březnu dojde k vyhlášení již druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. MMR připravilo společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů. Pro účastníky Infodne je na 3. března 2023 připraven zasedací prostor Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1.

14.12.2022

Řešíte zlepšení poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítě 5G? Využijte financování z evropského programu "Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií"

Evropská komise vyhlásila druhou sadu výzev k předkládání návrhů v rámci programu „Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií“. Cílem programu je podpora projektů pro bezpečné, rychlé a vysokokapacitní sítě či páteřní infrastruktury, posílení sítí, jež spojují venkovské či odlehlé oblasti, nebo digitalizace dopravní a energetické sítě. Obce mohou využít příležitosti předkládat své projektové záměry v rámci výzvy „5G pro chytré komunity“ do 23. února 2023.

01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

27.09.2022

Výzva IROP na základní školy bude vyhlášena 30. září

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v pátek 30. září vyhlásit výzvu na Základní školy z IROP 2021-2027. Výzva s alokací 3,2 mld. Kč je určena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a jako v doprovodných aktivitách také na školní poradenská pracoviště nebo sportovní hřiště.

26.07.2022

IROP 2021-2027 na startu

Evropská komise schválila 1. července Programový dokument Integrovaného regionální programu (IROP) a následně se uskutečnilo také 1. zasedání Monitorovacího výboru, který schválil kritéria výzev, podmínky pro žadatele a harmonogram připravovaných výzev. IROP 2021-2027 je připraven ke startu. Jaké oblasti bude podporovat, jaké jsou novinky a na které výzvy se můžete těšit?

01.07.2022

MPSV vyhlásilo výzvu OPZ+ na podporu sociálního bydlení

V rámci operačního programu „Zaměstnanost plus“ mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

20.06.2022

Prvními schválenými operačními programy programového období 2021-2027 jsou OP Jan Amos Komenský a OP Zaměstnanost plus.

Evropská komise schválila na počátku června první dva operační programy v programovém období 2021-2027, a to OP Zaměstnanost plus a OP Jan Amos Komenský.

25.05.2022

Nové programové období 2021 - 2027 evropských fondů bylo odstartováno

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021 – 2027. Schválení Dohody slavnostně 24. května oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech. Česká republika je teprve šestou zemí EU, která má Dohodu o partnerství schválenou. Zároveň bylo oznámeno schválení prvního operačního programu, kterým je Operační program Technická pomoc.

18.02.2022

On-line seminář k grantové výzvě zaměřené na ochranu obětí domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 24. února 2022 vás zve MF ve spolupráci s Úřadem vlády na webinář s názvem „Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí". Registrovat se můžete do středy 23. února 2022 do 12:00.

17.09.2021

Ještě stále můžete žádat do výzvy React-EU na sociální infrastrukturu

Ještě stále zůstává významná volná alokace ve výzvě č. 101 na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností v rámci programu React-EU. Výzva podporuje nákup objektů, zařízení, vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb a obnovu zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své žádosti o podporu můžete podávat do 3.2. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

02.09.2021

Burza partnerství pro potenciální žadatele nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027

Burza partnerství proběhne 22. října 2021 k přípravě nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027.

31.05.2021

Výzva ReactEU na Sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností již vyhlášena

Řídící orgán IROP v pondělí 31. května zveřejnil výzvu č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Příjem žádostí je zahájen současně s vyhlášením výzvy a bude ukončen nejpozději 3. února 2022. Pro žadatele je připravován on-line seminář, který se uskuteční 4. června.

19.05.2021

3 mld. Kč do brownfieldů

V Národním plánu obnovy se nakonec i po tlaku SMO ČR objevila částka 3 mld. Kč na rekultivaci brownfieldů.

18.05.2021

Představení plánovaných 1. výzev programů INTERREG DANUBE A INTERREG CENTRAL EUROPE

MMR připravilo pro potenciální zájemce Národní infoden online workshop k možnosti čerpání z Nadnárodních programů Interreg DANUBE a Interreg CENTRAL EUROPE po roce 2020. Registrujte se již nyní.

26.04.2021

Průzkum absorpční kapacity obcí pro realizaci projektů sociálního bydlení v IROP+ 2021 – 2027

Vážená paní/ vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o pomoc při přípravě odhadu absorpční kapacity sociálního bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu v období 2021 - 2027.

05.03.2021

Podcasty MMR jsou online! Nestíháte číst? Nevadí

Poslechněte si novinky z politiky soudržnosti.

14.01.2021

Stát se zavázal finančně se spolupodílet na evropských projektech

Na dnešním jednání předsedy Svazu Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Schillerovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou byl ze strany státu deklarován finanční závazek podílet se na evropských projektech.

31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU s analýzou, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

14.12.2020

Vyznáte se v evropských fondech po roce 2020?

Nových i staronových fondů EU je zajisté mnoho. Máte v nich ale jasno? Pokud ne, přinášíme Vám matici, kterou za účelem zpřehlednění přineslo Ministerstvo pro místní rozvoj.

09.11.2020

Evropské fondy v České republice po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zveřejnil v minulém týdnu nový leták, který se snaží vysvětlit široké veřejnosti hlavní zdroje financování z evropských fondů, které budou k dispozici v programovém období 2021-2027.

28.05.2020

Výzva European Green Deal Call v přípravě!

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise připravuje v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

12.05.2020

Výzva COSME – Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena

Rádi bychom Vás informovali, že Výzva Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena. Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je navázání na úspěšný pilotní projekt Regiony evropské sociální ekonomiky 2018 (ESER), který vytvořil základ pro vytvoření efektivních sítí zúčastněných subjektů sociální ekonomiky na regionální úrovni v celé Evropě. Deadline pro přihlášky je 9. června 2020.

30.04.2020

Výzva LIFE 2020 je stále otevřena

Již v předchozích týdnech jsme Vás informovali o možnosti přihlásit se do programu LIFE 2020. Tato Výzva je určena také pro česká města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.04.2020

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o tom, že Evropská komise udělila dne 24. 4. 2020 souhlas s možností realizovat vzdělávací akce v elektronické formě také v případě projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání.

03.04.2020

Zúčasněte se projektu European City Facility

A získejte až 60 000 EUR na zpracování dlouhodobých energetických a klimatických strategií (např. strategie SEAPs, SECAPs). Pro více informací se zúčasněte online webinářů.

27.03.2020

Chystá se rozvolnění pravidel evropských fondů

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na 27. března 2020 videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

02.03.2020

Zhodnoťte Operační program URBACT III.

Znáte Operační program URBACT III? Tento program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. A vy se nyní můžete až do 19. 3. zapojit do přípravy programu pro nové programové období.

27.01.2020

Najděte si nejbližší projekty OP VVV ve Vašem mobilu

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově spustilo mobilní aplikaci, která Vám dovolí nejen rychle, ale hlavně přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

14.01.2020

Veřejná konzultace k hodnocení Evropského sociálního fondu

Máte zkušenost s realizací projektu v rámci Evropského sociálního fondu? Podělte se o ni!
Na základě i Vašeho názoru či zkušenosti tak může Evropská komise zhodnotit, čeho bylo v období 2014–2018 díky evropským penězům dosaženo.
A může to být i Váš názor, který Evropské komisi pomůže podporu v těchto oblastech vylepšit tak, aby účinněji a přesněji sloužila svému účelu.

08.01.2020

Víte, že byla vyhlášena výzva na podporu zařízení pro děti v době mimo školní vyučování?

Žádosti o podporu je možné předkládat do 10. 3. 2020 do 14:00.
K výzvě se budou konat dva semináře, informace k nim naleznete na stránce výzvy.

06.01.2020

Pozor na dřívější ukončení žádostí

Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.

18.06.2012

Přehled aktuálních otevřených výzev

Rádi bychom Vás upozornili na přehledy aktuálních výzev, které průběžně připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. V přiložených dokumentech najdete přehledy aktuálních možností čerpání finančních prostředků z fondů EU ke konkrétnímu datu. Informace o otevřených výzvách jsou rozděleny podle jednotlivých operačních programů (OP). Více informací získáte po rozkliknutí titulku článku.

16.12.2011

Seminář ke zjednodušování procesů pro příjemce evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve snaze nastavit systém implementace evropských fondů po roce 2013 lépe pro potřeby příjemců realizuje rozsáhlý projekt zaměřený na zjednodušení v oblasti přípravy, realizace i kontroly projektů financovaných z dotací EU. Soustředí se na problémy, které vyplývají z české legislativy (následně by mělo dojít k její úpravě) a z nastavení systému samotného (zjednodušení projektového cyklu). Ministerstvo se pustilo i do nelehkého úkolu shromáždit podněty přímo od příjemců formou dotazníku vyplňovaného online; návratnost dotazníku překvapila samotné zpracovatele, protože přesáhla 3 tisíce dotazníků (tj. 20 % návratnost od příjemců dotací). Dotazník byl určen i pro zástupce řídicích orgánů.

20.12.2010

Obce mají představu, jak s evropskými penězi zacházet. I po roce 2013.

Svaz měst a obcí České republiky v návaznosti na debatu, která se rozbíhá kolem budoucího čerpání evropských fondů po roce 2013, připravil pozici k otázkám, které se budoucího čerpání EU fondů týkají. Představu o využití evropských peněz mají jak venkovské obce, tak i větší města.

 

15.10.2010

Spolufinancování projektů ve výši 7,5 % zůstává. Ale jen dočasně

Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane zachováno, ale jen u již schválených projektů. Zmatek však stále přetrvává – kdo bude ve skutečnosti vícenákladů ušetřen, a kdo bude mít smůlu?

26.07.2010

Zelená úsporám a dotace na veřejné budovy - aktuální informace

Aplikace BENE-FILL, jejímž prostřednictvím se podávají elektronické žádosti o dotace na zateplení veřejných budov z programu Zelená úsporám, může být s ohledem na vysoký zájem pro některé žadatele dočasně nedostupná.

22.06.2010

Z programu Zelená úsporám bude možné čerpat dotace i na veřejné budovy

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze pro rodinné a bytové domy, rozšiřuje svoji působnost. Nově z něho lze čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky, nemocnice, domovy důchodců a další. Svaz dlouhodobě usiloval o to, aby z tohoto dotačního titulu bylo možné podpořit i úsporná opatření v budovách sloužících veřejným účelům. Důvodem je zejména to, že energetický provoz těchto staveb je jednou z nejvíce zatěžujících položek rozpočtů měst a obcí.

24.05.2010

Nová příručka pro žadatele o dotace z operačního programu Životní prostředí

Tato příručka je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Zahrnuje pokyny a doporučení pro prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti a podání k hodnocení.

26.04.2010

Asociace italské sekce CEMR hledá partnery pro projekt

AICCRE Veneto – nezisková asociace místních samospráv fungující v rámci italské sekce CEMR hledá partnery pro projekt v rámci 3. výzvy operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa. Projekt bude zaměřen na prioritní oblast 1.3 – Podpora rozvoje znalostí a bude konkrétně zacílen na zlepšování rámce pro rozvoj znalostí týkajících se lidského kapitálu.

18.12.2009

Možnost přidat se k projektům programu URBACT II

Česká města mají stále možnost připojit se k projektům v rámci operačního programu URBACT II. Monitorovací výbor schválil 13 tematických sítí a 3 pracovní skupiny. Tzv. Lead partneři (vedoucí partneři) budou nyní hledat až 91 partnerů pro tematické sítě a 12 partnerů pro pracovní skupiny. Partnery mohou být jak města z EU (+ Švýcarsko a Norsko), tak i výzkumné instituce, univerzity či veřejné instituce. Schválené projekty jsou tematicky zaměřeny především na oblast životního prostředí, integrovaného rozvoje měst a sociální začlenění.

18.11.2009

Upozorňujeme na publikaci "Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013"!

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci "Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013". Příručka slouží především pro potřeby obcí při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení svých projektových záměrů.


 

20.03.2009

Zkušenosti obcí s operačními programy

V rámci zjišťování zkušeností s administrací operačních programů jsme oslovili všechny členské obce SMO ČR se žádostí o vyplnění dotazníků týkajících se této problematiky. Tento dokument představuje stručné zhodnocení výstupů z vyplněných dotazníků a přináší zkušenosti s nejčastěji uváděnými operačními programy. Získané údaje budou sloužit jako podklad pro možná zlepšení situace u těch programů, s jejichž administrací se objevily problémy.

03.04.2008

Programy pro místní samosprávu

V rámci programů připravovaných pro období 2007-2013 je značná část pomoci určena místním samosprávám. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo soupis konkrétních oblastí podpory jednotlivých operačních programů, kde mohou být oprávněným žadatelem kraje, obce, města, svazky obcí nebo organizace zřízené obcemi.

20.09.2007

Seznam členů MV OP a ROP jmenovaných Svazem

Chcete vědět, kdo Svaz zastupuje v monitorovacíh výborech operačních programů? Rádi byste se na tyto zástupce obrátili s dotazem nebo námětem, který by měli na jednáních prosazovat? Stáhněte si jejich seznam.

19.09.2007

Evropská komise vyhlašuje výzvu pro projekty sítí URBACT II

DG REGIO/URBACT II oznámil datum zahájení programu URBACT II. Prioritami letošní výzvy budou 1/ města jako motory růstu (projekty na podporu podnikání, inovace, znalostní ekonomiky, zaměstnanosti a lidského kapitálu) a 2/ atraktivní a soudržná města (projekty na podporu zanedbaných oblastí, rizikových oblastí, sociální integraci, projekty ochrany životního prostředí, strategie řízení města),

16.08.2007

Integrované plány rozvoje měst podpořené napříč operačními programy jsou skutečností!

Vláda ČR dne 13. srpna 2007 umožnila městům integrovaný přístup ke svému rozvoji z evropských prostředků schválením tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jako IPRM). Tyto plány se budou moci připravovat nezávisle na operačním programu, ze kterého mohou čerpat prostředky, tj. nezávisle na tom, zda budou projekty IPRM spadat pod tématické nebo regionální operační programy, resp. jejich priority. Zároveň budou projekty, které budou součástí IPRM, při hodnocení za strategické zaměření a synergický efekt bodově ohodnoceny bonusem 10 % z celkového počtu bodů dosažených při hodnocení projektu.

31.05.2007

Co může EU udělat pro vaše město?

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách nového průvodce, který ozřejmuje, jakým způsobem může realizace EU politik napomoci rozvoji evropských měst a obcí. Průvodce je zatím k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.

08.02.2007

Petr Nečas: Čerpání finančních prostředků z ESF se podstatně zlepšilo

Ministr práce a sociálních věcí prezentoval výsledky tento týden, z Evropského sociálního fondu se ve všech třech programech v roce 2006 podařilo finance vyčerpat. I pravidlo n+2 bude dle ministerstva dodrženo.

06.02.2007

Zpráva od metodiků: Tak jsme to včera spustili...

Portál eDotace, jehož je Svaz partnerem, prošel velkými změnami. Dnes se může každý uživatel stránek "projít" celým dotačním kolotočem, informace jsou přehledně řazeny do jednotlivých fází. Ve vyhledávání vhodných dotací pak samozřejmě opět nechybí obec jako druh žadatele.

16.11.2006

Svaz přijal společné prohlášení s Asociací krajů, Unií malých a středních podniků a Hospodářskou komorou ČR

Vítáme návrhy MMR vedoucí k usnadnění přístupu širokých skupin subjektů k evropským dotacím. Zjednodušení administrace a zavedení průběžného proplácení jistě zvýší počet předkládaných projektů i ze strany měst a obcí České republiky.

27.10.2006

Oldřich Vlasák: Čistá voda je evropský problém!

Česká republika, její samosprávy a mezinárodní firmy naráží při čerpání Kohezního fondu na modernizaci sektoru vodního a odpadového hospodářství na zásadní problém. Abychom naplnili požadavky vyplývající ze směrnice o čištění městských odpadních vod, musíme do roku 2010 investovat více než 100 miliard korun, což je více než 10 procent našeho ročního státního rozpočtu.

13.10.2006

Urbánní dimenze bude posílena.

„Máme schválenou koncepci pro úterní jednání s ministrem a Evropskou komisí,“ řekl Oldřich Vlasák po úspěšném hlasování Rady o postupu při prosazování zájmů měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR bude dále usilovat o přímý přístup měst a obcí k finančním prostředkům EU, v této věci také jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). To například dostalo od Evropské komise úkol vypracovat materiál k zohlednění zájmů měst a obcí v programech pro roky 2007 - 2013.

15.09.2006

Velká města: Chceme dostatek peněz z fondů EU na řešení našich problémů!

V Brně se v pátek 15. září 2006 sešli primátoři Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, aby znovu upozornili na to, že programové dokumenty České republiky pro roky 2007 – 2013 dostatečně neřeší problémy velkých měst. Města přitom potřebují na řešení problémů s dopravou, bezpečností, bydlením, sociálními službami, údržbou center i oživení opuštěných kasáren či průmyslových zón stovky miliard Kč. Z tohoto důvodu žádají alespoň o částku rovnající se 58 miliardám Kč tj. 7,5 % celkového objemu prostředků EU alokovaného pro Českou republiku v letech 2007 – 2013.

 

03.08.2006

Evropští poslanci bojují za města a jejich potřeby v novém programovacím období 2007 – 2013

Evropští poslanci v rámci mezirezortní pracovní skupiny Urban-Logement při Evropském parlamentu zaslali v červenci oficiální dopis ministrům pro místní rozvoj členských států EU se žádostí o úplné zahrnutí urbánní dimenze do připravovaných operačních programů pro období 2007 – 2013.

14.07.2006

Europoslanci stojí za českými městy v boji za zohlednění jejich potřeb v novém programovacím období

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních členských států musí reagovat na potřeby měst v operačních programech, které předloží ke schválení Evropské komisi,“ řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec a člen delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu, která byla ve dnech 13. a 14. července 2006 na návštěvě v České republice.

11.07.2006

Nařízení ke strukturálním fondům schválena, teď už je práce jen na nás

Evropský parlament schválil dne 4. července 2006 legislativní balíček ke strukturálním fondům EU pro roky 2007 – 2013. Od 1. ledna 2007 tak členské státy mohou začít vyžívat prostředky fondů v celkovém objemu 308 miliard Euro. 

05.04.2006

Poziční dokument Svazu k financování rozvoje venkova v letech 2007 - 2013

Svaz nechal zpracovat poziční dokument pro rozvoj menších měst a venkova shrnující možnosti financování projektů na venkově v návaznosti na financování poskytované ze Společné zemědělské politiky EU (fond EAFRD) a Politiky hospodářské a souciální soudržnosti Eu (fondy ERDF, ESF a CF).

07.07.2005

Poslanci Evropského parlamentu z nových zemí prohráli bitvu o peníze

Špatný signál vyslali členové Evropského parlamentu ze starých členských zemí na svém plenárním zasedání ve Štrasburku 6. července 2005 nováčkům v Unii. Odmítli totiž jejich snahy nastartovat ekonomický rozvoj regionů, měst a obcí.

20.05.2005

Jaká bude podpora měst z evropských fondů v letech 2007 – 2013?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dne 19. května 2005 konalo setkání s poslancem Evropského parlamentu Richardem Falbrem ke zprávě Městská dimenze rozšíření Evropské unie („Urban Dimension of Enlargement“). Zpráva má definovat specifické problémy a potřeby měst v nových členských zemích Evropské unie a připravuje ji Evropský parlament.

13.10.2003

Brožura "Podporují strukturální fondy a Fond soudržnosti rozvoj regionů?"

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vydalo brožuru s názvem "Podporují strukturální fondy a Fond soudržnosti rozvoj regionů?". S ohledem na možnosti čerpání evropských fondů je toto téma pro obce a města velice přitažlivé, a proto Vám tuto publikaci se svolením autorů nabízíme zde ke stažení. Publikace obsahuje přiblížení fungování politiky soudžnosti v Evropské unii, popisuje systém poskytování pomoci z evropských fondů, uvádí, jak poskytování pomoci bude fungovat v České republice (včetně popisu jednotlivých programových dokumentů) a v neposlední řadě informuje o finančním rámci popmoci pro roky 2004 - 2006.