15.10.2010

Spolufinancování projektů ve výši 7,5 % zůstává. Ale jen dočasně

Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane zachováno, ale jen u již schválených projektů. Zmatek však stále přetrvává – kdo bude ve skutečnosti vícenákladů ušetřen, a kdo bude mít smůlu?

Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane zachováno, ale jen u již schválených projektů. Zmatek však stále přetrvává – kdo bude ve skutečnosti vícenákladů ušetřen, a kdo bude mít smůlu?

Na počátku bylo rozhodnutí vlády č. 563 z 11. srpna 2010. Ve dvou řádcích tohoto usnesení stát v tichosti prohlásil, že už nebude spolufinancovat polovinu ze stávajících 15 %, které k evropským dotacím má Česká republika zajistit z národních zdrojů. Tím se mělo spolufinancování příjemců dotací z evropských fondů zvýšit z cca 7,5 % na 15 %. Rozhodnutí se týkalo projektů krajů, obcí, jimi zřizovaných a zakládaných organizací, podnikatelů a neziskovek. Protože rozhodnutí nebylo jakkoli projednáno s těmi, kterých se týkalo, zvedlo vlnu nevole. Na novou situaci nikdo nebyl připraven a mělo se dotknout i již schválených a běžících projektů.

Poslední zmiňované bylo asi nejvíce nefér. Každý správný hospodář potřebuje prostor se rozhodnout, zda jít do projektu se 7,5 % nebo 15 % spolufinancováním. Těm možnost vše zodpovědně zvážit byla upřena. Nejpostiženějšími by samozřejmě byly malé obce, které dlouhodobě deklarují těžkosti při získávání peněz na spolufinancování projektů, ale zároveň je jejich rozvoj na dotacích závislý nejvíce.

Protesty naštěstí zaznamenal i stát a vláda se rozhodla své rozhodnutí zmírnit. Usnesením č. 675 ze dne 22. září 2010 vrátila příspěvek státu z 0 na 7,5 % u již schválených a běžících projektů obcí, jejich organizací, podnikatelů a neziskovek. Kraje a nově schvalované projekty zůstaly vyňaty.

Přestože slavíme dílčí úspěch, není stále nad čím jásat. Pořád není úplně zřejmé, odkdy se spolufinancování pro žadatele zvýší na uvedených 15 %. Z neformálních informací to vypadá, že projekty schválené do 22. září 2010, i kdyby neměly podepsanou smlouvu s Regionální radou, státní příspěvek získají. Projekty schváleny po tomto datu budou mít smůlu, a to i kdyby byly již předloženy a jejich rozpočet na vyšší spolufinancování nastaven nebyl. Také je možné, že do budoucna projekty podnikatelů nebo z neziskového sektoru předkládané do regionálních operačních programů nejspíš podporu, kterou původně poskytoval stát, získají od kraje. Je proto možné, že náklady se citelně zvýší zejména obcím a krajům.

To vše jsou ale nejasnosti, u nichž Svaz bude požadovat jejich osvětlení. Nejistoty nepřispívají ke hladkému a efektivnímu financování potřeb obcí a ztěžují jim život. Hledá se řešení, které by umožnilo obcím nezadlužovat se více, než je nutné. Téma bude na pořadu jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Z dlouhodobého hlediska je potřeba zachovat pro obce spolufinancování takové, jaké bylo dosud, tedy 7,5 %, ať už by je platil stát nebo kraje. Zejména proto, že rozvoj malých obcí je na dotacích zcela závislý a tyto obce už tak mají problémy spolufinancování na své projekty získat. Bit by tak byl především český venkov.