Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

17.09.2021

Ještě stále můžete žádat do výzvy React-EU na sociální infrastrukturu

Ještě stále zůstává významná volná alokace ve výzvě č. 101 na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností v rámci programu React-EU. Výzva podporuje nákup objektů, zařízení, vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb a obnovu zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své žádosti o podporu můžete podávat do 3.2. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

07.09.2021

Inovační management ve veřejné správě

Co mohou nabídnout městům, obcím a krajům nové operační programy?

02.09.2021

Burza partnerství pro potenciální žadatele nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027

Burza partnerství proběhne 22. října 2021 k přípravě nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027.

24.08.2021

Pomůžete nám získat zpětnou vazbu?

Dotazník se týká tématu e-koheze 2014-2020

23.08.2021

Dotace na sportovní infrastrukturu v desítkách obcí jsou v ohrožení

Obce podle Národní sportovní agentury peníze na svou sportovní infrastrukturu nepotřebují, v náhradě za zrušenou dotační výzvu s nimi již nepočítá.

16.08.2021

Kraje mohou žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova

Od 4. srpna až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.

05.08.2021

Nová územní dimenze v operačních programech

Byla schválena vládou 26. července 2021

02.08.2021

Potřebujete odstranit bariéry v bytových domech?

Téměř 82 milionů korun získá 54 úspěšných žadatelů v programu Bytové domy bez bariér. Dotace je určena především na odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, ale také na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími.

30.07.2021

Obnova infrastruktury

Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

29.07.2021

Podprogram Podporované byty

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

28.07.2021

Obnova zeleně a výsadba stromů

Seznamte se s dotačními tituly Státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně a výsadbu stromů.

26.07.2021

Balíček „Fit for 55“ představen

Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

22.07.2021

Téměř 80 mil. Kč pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

Obce mohou žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

19.07.2021

Ursula von der Leyen představila český Národní plán obnovy

Evropské komisi byl předložen plán za cca 191 mld. Kč bez DPH.

19.07.2021

Komplikace s realizací investičních projektů z IROP

V nedávné době byl Svaz osloven ze strany několika starostů, kteří upozornili, že z důvodu nedostatku a zdražení stavebního materiálu mají problém realizovat stavební práce a splnit časový harmonogram plánovaný v rámci projektů podpořených z IROP 2014-2020. Kancelář Svazu se dopisem obrátila na Zdeňka Semoráda, gesčně odpovědného náměstka MMR, s žádostí o zohlednění situace a hledání řešení pro realizátory, kterých se problém týká.

15.07.2021

Soutěž Opera Civitatem prodloužena

Termín pro přihlášky 30. července 2021

13.07.2021

VZDĚLÁVACÍ A DIGITÁLNÍ ODYSEA – VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY

Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 nabízejí podporu v oblasti digitálních technologií lidem starším 65 let po celé ČR. Pomozte nám vytipovat seniory, kteří tuto pomoc ocení.

08.07.2021

Výzva FM EHP/Norsko na podporu zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací

Ministerstvo financí – zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásilo dne 28. 6. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014-2021 v rámci malého grantového schématu. Výzva je zaměřena na podporu zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni a otevřena bude do 14. 10. 2021. Nutnou podmínkou je zapojení partnera z donorských zemí jako partnera projektu. Zájemci o grant se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, který proběhne 15. 7. 2021.

07.07.2021

Informace o národní výzvě programu LIFE a pozvánka na informační seminář

Dne 30. 6. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování projektů a akcí předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

29.06.2021

Dotační program Obchůdek 2021+ pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí) v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč. Právě obchody bývají přirozeným centrem venkova a právě dostupnost služeb rozhoduje o tom, kde lidé bydlí.

14.06.2021

Dotace na konverzi územních plánů do jednotného standardu

Bude možná z IROP 2021–2027

11.06.2021

Informační dny a Brokerage – Burza partnerů k projektovým výzvám Klastru 5 programu Horizon EUROPE

5. - 6. června si nenechte ujít Informační dny klastru 5 programu Horizon EUROPE a 7. června Brokerage – Burzu partnerů.

08.06.2021

Nestihli jste webinář k nově vypsané výzvě programu RES+? Prohlédněte si prezentace a zjistěte víc.

Nové obnovitelné zdroje v energetice v rámci Modernizačního fondu, to bylo téma exkluzivního webináře, který pořádal SMO ČR ve spolupráci se SFŽP v úterý 1. června.

31.05.2021

Výzva ReactEU na Sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností již vyhlášena

Řídící orgán IROP v pondělí 31. května zveřejnil výzvu č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Příjem žádostí je zahájen současně s vyhlášením výzvy a bude ukončen nejpozději 3. února 2022. Pro žadatele je připravován on-line seminář, který se uskuteční 4. června.

27.05.2021

Nestátní muzea a galerie mohou žádat o mimořádnou covidovou dotaci na provoz

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

25.05.2021

Exkluzivní webinář již v úterý: Nově vypsaná výzva programu RES+ srozumitelně

Nové obnovitelné zdroje v energetice v rámci Modernizačního fondu, to je téma exkluzivního webináře, který pořádá SMO ČR ve spolupráci se SFŽP.
Webinář se uskuteční již v úterý 1. června 2021 od 15:00 na platformě MS TEAMS. Registrujte se již nyní!

19.05.2021

3 mld. Kč do brownfieldů

V Národním plánu obnovy se nakonec i po tlaku SMO ČR objevila částka 3 mld. Kč na rekultivaci brownfieldů.

18.05.2021

Představení plánovaných 1. výzev programů INTERREG DANUBE A INTERREG CENTRAL EUROPE

MMR připravilo pro potenciální zájemce Národní infoden online workshop k možnosti čerpání z Nadnárodních programů Interreg DANUBE a Interreg CENTRAL EUROPE po roce 2020. Registrujte se již nyní.

06.05.2021

Krajské dotační programy přehledně

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s jednotlivými kraji zpracovalo přehled krajských dotačních programů aktuálních pro rok 2021.

26.04.2021

Průzkum absorpční kapacity obcí pro realizaci projektů sociálního bydlení v IROP+ 2021 – 2027

Vážená paní/ vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o pomoc při přípravě odhadu absorpční kapacity sociálního bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu v období 2021 - 2027.

26.04.2021

Dotační program pro nestátní muzea

Příprava dotačního programu COVID-kultura pro nestátní muzea – zapojte se do dotazníkového šetření do 30.04.2021 do 12:00 hodin.

16.04.2021

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

Tento týden, 12. 4. 2021 byla schválena pravidla pro spolufinancování projektů v rámci nového programového období.

16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

30.03.2021

Webinář hodnocení územních dopadů

Přihlaste se již dnes!

30.03.2021

O podporu v programu COVID 2021 mohou žádat i obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021. O podporu na pokrytí nákladů na provoz budou moci žádat také obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace.

16.03.2021

Se zapojením měst se administrace žádostí urychlí

Praha 16.3.2021, Spolupráce měst s Ministerstvem průmyslu a obchodu na administraci žádostí o kompenzace urychlí jejich vyřizování.

10.03.2021

České knihovny a depozitáře čeká modernizace za 746 milionů

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získala péče o krajské knihovny a písemné památky významnou podporu. Celkem krajské knihovny dostanou více než 746 milionů korun z evropských peněz.

09.03.2021

MMR: Výzva pro nestátní neziskové organizace je vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ně 35 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 7. dubna 2021.

05.03.2021

Podcasty MMR jsou online! Nestíháte číst? Nevadí

Poslechněte si novinky z politiky soudržnosti.

03.03.2021

Na regeneraci brownfieldů uvolní MPO dalších 210 milionů korun

Obce, města a kraje, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí podnikatelské využití, mohou žádat o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na regeneraci brownfieldů je letos připraveno 210 milionů korun. Žádosti o podporu přijímá MPO do 30. června 2021.

16.02.2021

Dotační výzva: Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel, vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Lhůta pro podání žádosti o podporu v rámci programu 129 420 se stanovuje od 15.2.2021 do 30.9 2022 nebo do vyčerpání alokace.

01.02.2021

Modernizační fond se rozjíždí

Obecný programový dokument byl schválen, co to pro obce znamená?

20.01.2021

REACT-EU v ČR schválen

14. ledna 2021 byla MV IROP schválena revize PD IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

19.01.2021

Povinnost zadavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ

Na stránkách ESFCR bylo zveřejněno upozornění pro příjemce jako zadavatele veřejných zakázek financovaných v rámci OPZ, že zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v § 122 odst. 4 ukládá zadavateli, aby zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele.

18.01.2021

Výzvy na podporu bydlení jsou vyhlášeny. Připraveno je 500 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Připraveno je 500 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hod.

14.01.2021

Stát se zavázal finančně se spolupodílet na evropských projektech

Na dnešním jednání předsedy Svazu Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Schillerovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou byl ze strany státu deklarován finanční závazek podílet se na evropských projektech.

14.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 schválen vládou ČR!

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022, na jehož tvorbě se podílela také kancelář a členové Svazu měst a obcí, byl v pondělí 11. ledna 2021 schválen.

04.01.2021

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spuštěny

Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev Modernizačního fondu.

31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU s analýzou, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

28.12.2020

Potřebujete opravit veřejnou budovu?

Ministerstvo pro místní rozvoj od 23.12.2020 začalo přijímat žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

15.12.2020

Výjimky při realizaci aktivit v projektech OPZ od 1. 1. 2021 na stránkách ESF

Evropský sociální fond (ESF ČR) zveřejnil na svých stránkách výjimky při realizaci aktivit v projektech Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) od 1. ledna 2021.

14.12.2020

Vyznáte se v evropských fondech po roce 2020?

Nových i staronových fondů EU je zajisté mnoho. Máte v nich ale jasno? Pokud ne, přinášíme Vám matici, kterou za účelem zpřehlednění přineslo Ministerstvo pro místní rozvoj.

08.12.2020

Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva se zaměřuje na zřizování specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podporu dostupnosti těchto služeb a zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb. Snaží se tak reagovat na dlouhodobý nedostatek kapacit v této oblasti, jejichž zajištění je jednou z priorit Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022.
Celková finanční alokace výzvy je 51 581 481 Kč. Žádosti o grant je možné předkládat elektronicky v systému CEDR v termínu do 15. 3. 2021 (12:00 hod).

04.12.2020

Na boj proti kůrovci a živelním pohromám půjde 640 milionů korun

Od dnešního dne mohou obce zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021 do 12 hod.

03.12.2020

OPIK - informační zpravodaj MPO

Tento zpravodaj informuje především podnikatelský sektor o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

02.12.2020

Přímo řízené programy EU – (dosud) nevyužitá příležitost pro Českou republiku

V úterý 1. prosince se uskutečnil webinář Přímo řízené programy EU, který organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jehož cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také přinést inspiraci z projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů.

23.11.2020

Dotazník k tématu Modernizačního fondu

Dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, zaměřeného na téma možného čerpání prostředků Modernizačního fondu pro města a obce na vybudování obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory, který jsme připravili ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor.

09.11.2020

Evropské fondy v České republice po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zveřejnil v minulém týdnu nový leták, který se snaží vysvětlit široké veřejnosti hlavní zdroje financování z evropských fondů, které budou k dispozici v programovém období 2021-2027.

06.11.2020

MMR podpoří investice na regeneraci brownfieldů téměř 700 miliony korun

Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice.

03.11.2020

Doplňující informace k realizaci vzdělávacích akcí v elektronické formě na stránkách ESFCR

Na stránkách Evropského sociálního fondu v rámci OP zaměstnanost byly u výzev č. 097 a 110 zveřejněny doplňující informace k realizaci vzdělávacích akcí v elektronické formě.

02.11.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace na podporu distribučních sítí

Pro žadatele je připraveno 100 milionů korun. Podpora je určená provozovatelům distribučních soustav na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Výzvu vyhlásilo 1. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 25. února 2021.

29.10.2020

Máte v obci zchátralou budovu? Požádejte si o dotace na její demolici.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

27.10.2020

Získejte podporu na bezbariérové přístupy a mnohem víc!

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Mezi příjemce bude rozděleno 10 milionů korun.

22.10.2020

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

22.10.2020

Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele

Vláda přijala další mimořádná opatření v kontextu s koronavirem. Stejný den se rozšiřuje podpora pro podnikatele. Konkrétně: okruh žadatelů i alokace 2. výzvy z programu COVID - Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. A tzv. kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření.

19.10.2020

Vláda schválila další finanční kompenzace pro nejohroženější sektory ekonomiky

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 14. října další finanční kompenzace pro nejvíce zasažené oblasti ekonomiky. Jedná se o několik dotačních programů i legislativní změny.

19.10.2020

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

19.10.2020

API spustila příjem žádostí o dotace na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

Pro žadatele je připravena 1 miliarda korun
Praha, 19. října 2020 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila dne 17. října 2020 příjem žádostí o dotace ve „Výzvě III programu podpory Vysokorychlostní internet“, která je tentokrát zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). O finanční podporu tak mohou žádat veřejnoprávní subjekty, které vlastní či spravují liniové stavby státu. Žadatelé mohou získat na jeden projekt až 500 milionů korun. Celkem je pro ně připravena 1 miliarda korun. Výzvu vyhlásilo 17. srpna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 16. dubna 2021.

13.10.2020

První výzvy v Programu Podpora rozvoje regionů 2019+ jsou vypsány

Dovolujeme si Vás informovat, že Národní dotace pro rok 2021 poskytované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsou připraveny. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, v rámci kterého bude rozděleno 3,011 miliardy korun.

14.09.2020

Navýšení alokace ve vybraných výzvách IROP

Vybrané výzvy IROP (oblast IZS, dopravy, sociální infrastruktury, kultury a vzdělávání) byly dodatečně navýšeny. Netýká se navýšení také Vašich projektů?

31.08.2020

Zpracování místních energetických koncepcí - VÝZVA č. 3/2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT II. pro rok 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu č. 3/2021 z programu EFEKT II. na podporu zpracování místních energetických koncepcí.

27.08.2020

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – Podpora dle Dočasného rámce

Podpora dle Dočasného rámce představuje nový režim veřejné podpory v OPZ, a z tohoto důvodu je výjimka koncipována jako doplnění nové kapitoly 21.8 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Účinnost výjimky: od 24. 8. do 31. 12. 2020. Účinnost výjimky může být rozhodnutím ŘO upravena v návaznosti na případné prodloužení využitelnosti Dočasného rámce Evropskou komisí.

27.08.2020

MPSV vyplatí sociálním pracovníkům na obecních úřadech desetitisícové odměny za pracovní nasazení v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro poskytnutí dotace na odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech. Odměny v řádech desítek tisíc korun budou 1 420 úředníkům vyplaceny za jejich zvýšené pracovní úsilí v období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, kdy pomáhali zejména seniorům, občanům se zdravotním postižením a rodinám s dětmi překonat náročné období nouzového stavu. V rámci společné debaty se dnes s jejich zástupci sešla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Výsledky dotačního řízení budou vyhlášeny počátkem října 2020.

18.08.2020

Norské fondy, Program CZ 20 „Vnitřní věci“, klíčová aktivita PDP 4 – možnost zapojení obcí a měst je stále otevřená

Jménem Policie ČR si Vám opětovně dovolujeme nabídnout možnost zapojení do jedné z klíčových aktivit předem definovaného projektu (PDP 4) Programu CZ 20 „Vnitřní věci“ Norských fondů pod názvem „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou“, který zároveň představuje její primární cíl.

12.08.2020

Zveřejňujeme výzvu k programu COVID - Kultura, žádat o podporu bude možné od 18. srpna 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu k programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém přístupný přes adresu www.mpo.cz/kultura.

10.08.2020

Požádejte už nyní MŽP o finanční podporu na Vaše budoucí vodohospodářeské projekty

Ministerstvo životního prostředí chce urychlit čerpání evropských peněz po roce 2021, a proto již od 1. září letošního roku nabídne obcím čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Ministerstvo díky tomu pomůže městům nachystat dostatek kvalitních projektů, které budou poté obce a města moci realizovat z evropských fondů.

04.08.2020

Chcete dostat do města více zeleně a vláhy?

Také ulice Vaší obce či města mohou brzy oživit nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. SFŽP ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Výzva běží v termínu 12.8.-30.10.2020.

23.07.2020

Řešíte kůrovcovou kalamitu v soukromém lese?

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

21.07.2020

Hledáme způsob, jak pomoci obcím

Odpověď MF ČR k termínu čerpání dotace v podprogramu 298D2280 Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

20.07.2020

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76 % poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o klienty v sociálních službách.

17.07.2020

MZ zveřejnilo první informace k letošním "kůrovcovým příspěvkům"

Ministerstvo zemědělství poskytlo první informace k letošnímu příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Ministerstvo předpokládá zahájení příjmu žádostí v úterý 21. 7. 2020. Již nyní si můžete prostudovat zásady programu a vzor formuláře.

14.07.2020

Roadshow IROP 2021-2027 opět pokračuje

Roadshow IROP k programovému období 2021-2027 se od podzimu opět rozjíždí do regionů. Postupně navštíví zbývající krajská města, kde musely být předchozí termíny zrušeny. Neváhejte se registrovat a zjistěte, jaké možnosti budete mít v budoucím programovém období.

14.07.2020

Další miliarda na zateplování bytových domů v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.

13.07.2020

Aktuální dotační možnosti pro obce a města u MŽP ČR

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

10.07.2020

Ministerstvo kultury vypsalo Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

Ministerstvo kultury vyhlásilo mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020. Dotační řízení je cíleno na eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií, o jejich konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie onemocněním COVID-19. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 14.08.2020.

08.07.2020

Nepřehlédněte nabídku webinářů Czechinvestu

CzechInvest organizuje pravidelné webináře pro žadatele do programu COVID-Nájemné.

07.07.2020

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil dotační výzvu pro NNO v okrese Mladá Boleslav

O příspěvek z grantového programu mohou žádat nestátní neziskové organizace, které mají sídlo v okrese Mladá Boleslav, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytují služby. Granty jsou určeny na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Výzva se uzavírá 13.7.2020.

22.06.2020

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

22.06.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj inovačních sítí

Příjem žádostí potrvá do 30. září 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 180 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 40 milionů korun.

18.06.2020

I v IROP 2014 – 2020 jsou stále volné finanční prostředky na Vaše projekty

Programové období se sice pomalu chýlí ke konci, i nyní lze ale z Integrovaného regionálního operačního programu získat finanční podporu na Vaše případné plánované projekty.

16.06.2020

Národní program Životní prostředí je tady stále pro Vás

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálně vypsaných dotačních titulech z Národního programu Životní prostředí, kde mohou čerpat finanční podporu také české obce a města.

16.06.2020

NSA spustila příjem žádostí do programu COVID - Sport

Národní sportovní agentura představila konkrétní parametry výzvy programu COVID –Sport. Od 13:00 spustila přijímání žádostí od sportovních organizací, kterým rozdělí 1 miliardu korun. Žadatelé by měli získat finance, pokud splní podmínky, v rozmezí 3 – 4 týdnů. Program schválila Vláda ČR 1. června 2020.

15.06.2020

SFRB se mění na SFPI, o dotace ale můžete žádat stále

Dovolujeme si Vás informovat, že 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.