Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

09.09.9999

Mimořádná výzva v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19

Rádi bychom Vás informovali, že Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, právě zahájila mimořádnou výzvu k předkádání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19. Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

31.03.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.

31.03.2020

Národní výzva programu LIFE 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Do programu se mohou zapojit také české města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.03.2020

Možné změny termínů u veřejných zakázek

Stav nouze může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti. Prodlužování lhůt pro podání nabídek. Zrušení zadávacího řízení. Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek. Projděte si doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj.

27.03.2020

Chystá se rozvolnění pravidel evropských fondů

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na 27. března 2020 videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

23.03.2020

Zapojte se do nastavení nového program na podporu brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje podmínky pro uplatnění nového nástroje na podporu revitalizace území (brownfieldů). Jde především o nevyužívané a zanedbané budovy v havarijním stavu včetně souvisejících pozemků, které by obce s uvedenou podporou uvedly do stavu vhodného pro nepodnikatelské využití.

19.03.2020

Vyhlášení výzev na podporu územních samosprávných celků

16. 3. 2020 byly vyhlášeny dvě nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

19.03.2020

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

Evropský sociální fond zveřejnil aktuální informace k provozu dětských skupin financovaných z OPZ ve stavu nouze.

19.03.2020

Provoz mikrojeslí financovaných z OPZ ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k nouzovému stavu u výzev 069 a 070.

19.03.2020

Pozastavení činnosti některých sociálních služeb ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k pozastavení činnosti některých sociálních služeb hrazených z OPZ.