Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

18.02.2020

Pořiďte do své obce vozidla na alternativní pohon

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v únoru prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotační výzvu na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Společně s vozidly na alternativní pohon MŽP podporuje rovněž dobíjecí stanice. Žadatelé mohou své žádosti podávat již nyní a čeká na ně celkem 100 milionů korun. Výzva je otevřena do 31.10.2020.

06.02.2020

Dotace na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

Máte ve vaší obci kulturní památky, které je třeba oživit? Tak v tom případě můžete využít otevřené výzvy Norských fondů (EHP) k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví. Cílem této výzvy je podpořit projekty, které propojují nejen ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití. To má bý trvale udržitelné a má mít pozitivní dopad na rozvoj vašeho regionu a život místních obyvatel. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 31. 3. 2020.

04.02.2020

Dotační výzva „Oslo“ nabízí 26 milionů korun na adaptační strategie

Vytvořte si adaptační strategii vašeho města či obce.
Státní fond životního prostředí ČR spustil první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. V té nabízí právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni. Ve výzvě mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun, resp. pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat online od 14. ledna do 15. března 2020.

03.02.2020

Dotační programy na podporu dostupnosti zdravotních služeb

Velkým nedostatkem v oblasti služeb poskytovaných občanům v obcích je omezená dostupnost kvalitní zdravotní péče. Jedná se o systémový problém způsobený financováním zdravotní péče, který nemotivuje lékaře setrvávat v obcích s dislokovanými pacienty. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZd) – odbor regulace cen a úhrad proto vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických a zubních lékařů.

30.01.2020

Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

27.01.2020

Najděte si nejbližší projekty OP VVV ve Vašem mobilu

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově spustilo mobilní aplikaci, která Vám dovolí nejen rychle, ale hlavně přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

14.01.2020

Veřejná konzultace k hodnocení Evropského sociálního fondu

Máte zkušenost s realizací projektu v rámci Evropského sociálního fondu? Podělte se o ni!
Na základě i Vašeho názoru či zkušenosti tak může Evropská komise zhodnotit, čeho bylo v období 2014–2018 díky evropským penězům dosaženo.
A může to být i Váš názor, který Evropské komisi pomůže podporu v těchto oblastech vylepšit tak, aby účinněji a přesněji sloužila svému účelu.

09.01.2020

Národní dotace MMR pro města a obce v roce 2020

Množství nejen evropských, ale také národních dotací, které jsou určeny pro města a obce České republiky je samozřejmě velmi obsáhlé a mnohému může připadat velmi náročné zorientovat se v něm. Proto Vám nyní přinášíme přehled národních dotací, které pro Vás v současné chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo a doufáme, že Vám tyto informace pomohou ve Vašem dalším rozvoji.

08.01.2020

Víte, že byla vyhlášena výzva na podporu zařízení pro děti v době mimo školní vyučování?

Žádosti o podporu je možné předkládat do 10. 3. 2020 do 14:00.
K výzvě se budou konat dva semináře, informace k nim naleznete na stránce výzvy.

06.01.2020

Pozor na dřívější ukončení žádostí

Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.