Financování měst a obcí

Svaz měst a obcí ČR pro vás pravidelně zjišťuje informace, jaké dotační tituly resorty chystají na nadcházející období. Zde naleznete veškeré získané informace, abyste věděli, s jakými tituly z národních i evropských zdrojů v blízké době můžete počítat. Pod každým ministerstvem naleznete informace k jimi plánovaným titulům. Upozorňujeme, že veškeré informace na následujících odkazech jsou platné k datu zveřejnění (datum poslední aktualizace je uvedeno u každého ministerstva zvlášť) a pro ověření aktuálních informací doporučujeme navštívit webové stránky jednotlivých resortů. Tuto rubriku vytváříme s podporou Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj a prosazování jejich zájmů v evropských rozhodovacích procesech.

06.03.2024

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj v prosinci 2023 zaslalo do připomínkového řízení návrhy vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů.

31.01.2024

Seminář finanční kontrola pro starosty obcí - pořádá CHJ MF

Cílem semináře je seznámit starosty a případně další vedoucí zaměstnance obcí a malých měst se základními povinnostmi a odpovědnostmi, včetně specifik a způsobů jejich řešení.

08.01.2024

Mění se správa místních poplatků

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

03.01.2024

Vyhláška o rozpočtové skladbě

Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1.1.2024.

14.11.2023

Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů.

09.11.2023

Metodické pokyny Ministerstva financí

Ministerstvo financí přináší metodiku rozpočtování běžných transferů, jejímž cílem je zajistit jednotný způsob rozpočtování v obcích a krajích.

30.10.2023

Kalkulačka RUD

Kalkulačku RUD zveřejníme v polovině listopadu na základě aktuální makroekonomické predikce a výsledné podoby konsolidačního balíčku. O zveřejnění nové kalkulačky Vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a webu.