Ministerstvo dopravy

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MD - SFDI Povodně 2020 Příspěvek obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 obec, resp. její organizační složka(např. městský obvod, městská či místní část) a svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce v souladu s předmětem jeho činnosti do 31. 8. 2020

www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020

MD - SFDI Příspěvky na zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků  Plánované zveřejnění detailů k výzvě v září 2020 není známo uzávěrka se předpokládá v lednu 2021

www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku

MD - SFDI Příspěvky na cyklostezky, cyklopruhy Plánované zveřejnění detailů k výzvě v září 2020 není známo uzávěrka se předpokládá v lednu 2021 www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku
MD - SFDI Příspěvky na mimoúrovňové křížení  Plánované zveřejnění detailů k výzvě v září 2020 není známo uzávěrka se předpokládá v lednu 2021 www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku