Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

Mgr. Jakub Hornek

17.03.2020

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2019

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2020 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2019. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

02.03.2020

Problematika DPH u obchodu směnného typu

Svaz měst a obcí ČR požádalo v loňském roce Generální finanční ředitelství o vyjádření k nejasnostem týkajících se výkladu zákona o dani z přidané hodnoty. Dotaz směřoval k problematice učení základu daně při obchodech „směnného typu“. Na konci února letošního roku Svaz obdržel od GFŘ vyjádření k této problematice, se kterým se můžete nyní seznámit.

24.02.2020

Zákon o finanční kontrole – výklad pojmu „zaměstnanec“

Vzhledem k častým dotazům k úpravě zákona o finanční kontrole, přesněji k jasné definici pojmu "zaměstnanec", se Svaz obrátil na ministerstvo financí s žádostí o jeho výklad.

21.02.2020

Opět můžete využít výhody společného nákupu

Ministerstvo financí opět nabízí členům Svazu měst a obcí ČR možnost zapojení se do společného nákupu stolních počítačů a monitorů připravovaného MF v roli centrálního zadavatele. Požadavky na zapojení do centrálních veřejných zakázek se přijímají v následujících termínech: notebooky do 25. 2. 2020 a stolní počítače do 28. 2. 2020.

18.02.2020

Svaz spolupracuje s Ministerstvem financí při řešení převodů státního majetku na obce

Na základě společného jednání Svazu s Ministerstvem financí se podařilo navázat spolupráci při převodech státního majetku na obce. Ministerstvo financí je připraveno nadále poskytnout metodickou pomoc při řešení dalších problematických případů převodů nemovitého majetku ze státu na obce.

14.02.2020

Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad

Poslanecká sněmovna schválila 12. února novelu daňového řádu. Její stěžejní součástí je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře.

24.01.2020

Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení Ministerstvem financí předloženou novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Zásadní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem.

20.01.2020

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2019

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2019, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

09.01.2020

Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019.

Ministerstvo financí zveřejnilo tiskovou zprávu s výsledkem hospodaření státního rozpočtu v roce 2019. Zprávu si můžete prostudovat v příloze.

12.12.2019

Vláda umožnila navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě až o 10 procent

Vláda na své schůzi dne 9. prosince 2019 projednala mimo jiné i novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.