Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

-----------------------------------

Aktuální informace k dotačním možnostem najdete rovněž pod následujícími odkazy:

Modernizační fond

Národní plán obnovy

Evropské zdroje financování

Národní dotace

PhDr. Ing. Ilona Masopustová

19.05.2024

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“.

14.05.2024

Jak efektivně nakládat s obecními prostředky? Červnová konference Svazu na to odpoví.

Ve čtvrtek 20. června 2024 Svaz měst a obcí pořádá pro zástupce samospráv konferenci Obec řádným hospodářem 2024 s podtitulem "Jak efektivně nakládat s obecními prostředky". Na tuto otázku odpoví přední odborníci z celé řady oborů.

23.04.2024

Změny daně z nemovitých věcí účinné od 1. 1. 2025

Nová úprava zákona o dani z nemovitých věcí přináší řadu změn v koeficientech a jejich základních charakteristikách. V následujících řádcích představujeme novinky, které přinesla změna daná konsolidačním balíčkem.

15.04.2024

Hodinka tentokrát na téma: Změny v dani z nemovitých věcí

Svaz měst a obcí ČR si Vás dovoluje pozvat na bezplatný webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje na téma Změny v dani z nemovitých věcí, který se bude konat dne 18.4.2024 v čase 14.00 – 15. 30 hod.

04.04.2024

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků

Ministerstvo financí na základě novelizace zákona o místních poplatcích účinné od 1. 1. 2024 zveřejnila na svých webových stránkách vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

22.03.2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá k předložení údajů o podporách

Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU.

13.03.2024

Plnění informační povinnosti - služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

SMO ČR obdržel od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopis určený všem poskytovatelům vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, vyplacené v letech 2022 a 2023.

06.03.2024

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj v prosinci 2023 zaslalo do připomínkového řízení návrhy vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů.

23.02.2024

Vláda schválila návrh na zrušení závaznosti limitu počtu zaměstnanců pro rok 2024

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se dopisem obrací na ředitele škol v návaznosti na rozpis rozpočtu pro regionální školství územních samosprávných celků pro rok 2024, který MŠMT zveřejnilo 7. 2. 2024.

31.01.2024

Seminář finanční kontrola pro starosty obcí - pořádá CHJ MF

Cílem semináře je seznámit starosty a případně další vedoucí zaměstnance obcí a malých měst se základními povinnostmi a odpovědnostmi, včetně specifik a způsobů jejich řešení.

25.01.2024

Změny daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2025

Nezapomeňte: Od 1. ledna 2025 nabude účinnosti novela zákona o dani z nemovitých věcí.

23.01.2024

Zákon o účetnictví

V článku najdete veškeré informace k novému zákonu o účetnictví + užitečné odkazy související s účetnictvím veřejného sektoru.

22.01.2024

Automatizace a digitalizace obchodu

Kongres Samoška na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací se koná 31. ledna v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

22.01.2024

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo financí s dotazem, který se týká možnosti členství příspěvkových organizací obcí v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje. 

08.01.2024

Mění se správa místních poplatků

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

08.01.2024

Město Horní Slavkov bylo úspěšné ve sporu s Ministerstvem vnitra o stanovení podmínek pro přidělování městských bytů

Je rozhodnuto. Město Horní Slavkov může po žadatelích o městský byt vyžadovat dokládání bezdlužnosti, údaje o přestupkové minulosti a údaj, zda má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu u jiného pronajímatele.

05.01.2024

Navzdory stagnaci české ekonomiky se počet insolvencí v roce 2023 nezvýšil. Poprvé se však v datech významně zobrazil morální hazard strategie odpouštění dluhů.

Analytická společnost InsolCentrum představila data o insolvenčních řízeních v České republice za rok 2023.

03.01.2024

Co přinesla novela zákonů o obcích, krajích a HMP od 1.1. 2024

Dne 29.12. 2023 vyšel ve Sbírce právních předpisů zákon č. 418/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

03.01.2024

Zřizovatel bude napříště stanovovat výši úhrad

Zákonodárce a MŠMT vyslyšeli volání samospráv. Od nového roku tak díky novelizaci školského zákona a související vyhlášky bude výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech stanovovat zřizovatel.

03.01.2024

Vyhláška o rozpočtové skladbě

Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1.1.2024.

02.01.2024

Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Svaz měst a obcí ČR obdržel 22. prosince 2023 k připomínkám návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Vyhláška stanoví, které pověřené obecní úřady a obecní úřady vykonávají působnost stavebního úřadu.

29.12.2023

Změnové cenové rozhodnutí ERÚ snižuje regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal změnové cenové rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí.

05.12.2023

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2023

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2023, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.

23.11.2023

Ministerstvo obrany informuje

Ministerstvo obrany oznamuje, že dnem 1. července 2023 v rámci Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky vzniklo nové oddělení pro válečné hroby a pietní místa.

14.11.2023

Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů.

13.11.2023

Finanční správa znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů

Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich poplatníci omylem doručili. Od poloviny listopadu tak již nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy.

09.11.2023

Ministerstvo financí informuje

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 8. 2023

09.11.2023

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2022

Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2022.

09.11.2023

Metodické pokyny Ministerstva financí

Ministerstvo financí přináší metodiku rozpočtování běžných transferů, jejímž cílem je zajistit jednotný způsob rozpočtování v obcích a krajích.

30.10.2023

Kalkulačka RUD

Kalkulačku RUD zveřejníme v polovině listopadu na základě aktuální makroekonomické predikce a výsledné podoby konsolidačního balíčku. O zveřejnění nové kalkulačky Vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a webu.

18.10.2023

Přijetí vládní novely oddlužení způsobí skokové snížení platební morálky zadlužených lidí, zaznělo na semináři v Poslanecké sněmovně

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dne 17.10.2023 uskutečnil odborný seminář k problematice insolvencí pořádaný místopředsedkyní Ústavně právního výboru Zuzanou Ožanovou ve spolupráci s analytickou společností InsolCentrum.

17.10.2023

Likvidace jednorázových plastů – návrh smlouvy od výrobce Procter&Gamble Czech Republic s. r. o.

V posledních dnech byla řada měst a obcí oslovena s návrhem smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu od společnosti Procter&Gamble Czech Republic s. r. o., která je předkládána prostřednictvím zástupce této společnosti, a to společností MARKET VISION s. r. o.

17.10.2023

Bezplatný webinář "Dostupné družstevní bydlení v ČR" zdarma pořádá Svaz měst a obcí již ve čtvrtek 19. října.

19. 10. 2023 připravuje Svaz měst a obcí ČR bezplatný webinář. Zaměřený bude na praktické otázky při realizaci projektu dostupného bydlení s důrazem na PPP projekty.

25.09.2023

Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

12.09.2023

Chce se vaše obec zapojit do "daňového milostivého léta"?

Ministerstvo vnitra informuje o nabytí účinnosti zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který upravuje mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně, a to od 1. července 2023.

11.09.2023

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy

Ministerstvo financí vydalo nový Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy. Jedním z hlavních témat je připravovaný zákon o účetnictví, ale také informace týkající se metodické a technické podpory nebo účetní konsolidace státu.

11.09.2023

Správa správních poplatků

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

03.08.2023

Využili jste již někdy služeb finančního arbitra?

Většinu sporů spotřebitele s finančními institucemi může pomoci vyřešit finanční arbitr v bezplatném mimosoudním řízení, ve kterém nemusí být spotřebitel právně zastoupen. Kancelář finančního arbitra připravila přehledný leták, v jakých situacích jeho služeb může spotřebitel využit.

27.07.2023

Otevřela se cesta pro navýšení místního koeficientu na určité nemovitosti

Ústavní soud rozhodl dne 18. července 2023 o dlouhodobém výkladovém sporu mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí ve věci pojmu „jednotlivá část obce“.

29.06.2023

Prominutí nezaplacených místních poplatků

Dne 1. 7. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. daňové milostivé léto. Daňové milostivé léto mohou využít též obecní a městské úřady, vč. hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy při správě místních poplatků.

28.06.2023

Celní úřady a jejich role při vymáhání pohledávek pro obce a města

Celní úřady jsou v postavení obecného správce daní, v roli exekučního orgánu v souvislosti s vymáháním nedoplatků dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) a vymáhají mimo jiné i nedoplatky za neuhrazené pokuty a náklady řízení pro obce a města.

14.06.2023

Možnost společných nákupů výpočetní techniky

Využijte nabídku k zapojení do společných nákupů výpočetní techniky připravovaných Ministerstvem financí v roli centrálního zadavatele.

24.05.2023

Obce získají vyšší podíl z pokut za přetížené kamiony

Výběr pokut z vysokorychlostního vážení kamionů má být pro obce s rozšířenou působností výhodnější. Novela zákona o pozemních komunikacích navrhuje zvýšit obcím podíl z vybraných pokut na dvojnásobek ze současných 15 na 30 %. Stejný podíl pak má mít kraj, který je odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Největší podíl, a to 40 %, zůstane příjmem vlastníka pozemní komunikace, ať už je jím kraj nebo stát. Ministerstvo dopravy tímto návrhem reaguje také na požadavek Svazu měst a obcí.

04.05.2023

Nové smlouvy se společností EKO-KOM

S ohledem na novou legislativu v odpadovém hospodářství připravila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. nové smlouvy, které jsou připraveny k podpisu s obcemi. Obsahují zcela novou koncepci, kdy smlouva je rozdělena na smlouvu samotnou a všeobecné obchodní podmínky. Svaz měst a obcí ČR proto požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko k návrhu nové smluvní dokumentace ze strany EKO-KOM, a. s.

27.04.2023

Jak na nezaplacené místní poplatky?

Budou moci obce prominout nezaplacené místní poplatky a penále u porušení rozpočtové kázně?

25.04.2023

Možnost společných nákupů výpočetní techniky

Využijte nabídku MF k zapojení do společných nákupů výpočetní techniky připravovaných Ministerstvem financí v roli centrálního zadavatele.

21.04.2023

Aktualizovaná predikce daňových příjmů

Ministerstvo financí zveřejnilo predikci daňových příjmů na roky 2023 – 2026. Dochází ke zlepšení odhadu inkasa daňových příjmů oproti předchozí predikci. Přinášíme aktualizovanou tabulku a celý text makroekonomické predikce vydané v dubnu 2022.

19.04.2023

Konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

Vysoká škola ekonomická ve dnech 14. a 15. dubna 2023 hostila XXVII. mezinárodní odbornou konferenci, která nesla název Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Za SMO ČR se konference zúčastnila výkonná ředitelka Radka Vladyková.

13.04.2023

Zjednodušení převodu nepotřebného majetku státu na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) mají v plánu zjednodušit převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.

13.04.2023

Vymezení pojmu jednotlivá část obce – limit pro navyšování koeficientu u daně z nemovitých věcí?

Novela zákona o dani z nemovitých věcí z roku 2020 s sebou přinesla možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo na území jednotlivé části obce jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5 (zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, §12).

21.03.2023

Dotazníkové šetření k rozvoji obecního bydlení

Rádi bychom Vás vyzvali k účasti v dotazníkovém šetření. Dotazník připravil Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

21.03.2023

Dotazník k analýze administrativní zátěže obcí vymáháním pohledávek exekucí či insolvencí

Ministerstvo spravedlnosti se obrátilo na Svaz měst a obcí s žádostí o součinnost při sběru dat pro studii o exektivitě a systémových dopadech současného systému exekucí a insolvencí. Dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc se sběrem relevantních dat a vyjádření obcí.

20.03.2023

Zadlužovat se, pokud nemám na splácení, není správné

Doufáme, že obraz dlužníka, jako matky samoživitelky nebo seniora žijícího z malé penze, už bude konečně překonán a věřitelé, kterými jsou i města a obce či členové bytových družstev nebo společenství vlastníků už nebudou dotovat nezodpovědné sousedy.

14.02.2023

Kalkulačka RUD

Partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., vytvořila kalkulačku, ve které si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů v roce 2023.

02.02.2023

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci o výši prostředků, které jsou alokovány obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní vycházející z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ k 30. září 2022.

02.02.2023

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023.

02.02.2023

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022

Ministerstvo financí na svých webových stránkách publikovalo Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2022,  a žádá obce o kontrolu uvedených údajů.

02.02.2023

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

Ministerstvo financí bude zasílat příslušným orgánům veřejné správy výzvu pro zaslání výsledků finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 na základě zákona o finanční kontrole do konce ledna roku 2023.

02.02.2023

Novinky v účetnictví veřejného sektoru

Ministerstvo financí zveřejnilo Informační bulletin: účetnictví veřejného sektoru, který obsahuje informace k novému zákonu o účetnictví, předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu a účetní konsolidaci státu.

03.01.2023

Novela insolvenčního zákona: Odborníci varují před unáhlenými kroky vlády

Praha 3. 1. 2023 – Vláda by se neměla unáhlit a učinit při přípravě novely insolvenčního zákona populistické rozhodnutí. Odborníci se při dnešní expertní diskusi shodli na tom, že plošným zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky může vláda ukázat cestu, jak se vyhýbat plnění závazků, může dojít k rozdělení společnosti a ke zvýšení napětí mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany. Důsledkem nové úpravy bude výrazné snížení výtěžnosti oddlužení, na což mohou doplatit ztrátou více než 100 miliard korun soukromí a státní věřitelé.

19.12.2022

SBERBANK CZ – pokračování – uspokojení věřitelů v roce 2023?

Neboť se množí řada dotazů z území, dovolujeme si zprostředkovat informaci o dalším průběhu ve věci Sberbank CZ. Zde se lze dozvědět novinky zveřejněné insolvenční správkyní dr. Lužovou, z nichž se lze seznat, jaký nyní bude stanoven postup.

16.12.2022

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2022

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2022, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.

09.12.2022

Sberbank CZ podepsala smlouvu na koupi úvěrového portfolia s Českou spořitelnou

Praha 7. listopadu 2022: Insolvenční správkyně Sberbank CZ JUDr. Jiřina Lužová dnes podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun.  Kupní cena činí 41 053 000 000 korun. V případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině příštího roku předpokládáme, že dojde k vypořádání věřitelů formou částečného rozvrhu v druhé polovině roku 2023.

01.12.2022

Kalkulačka RUD

Partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., vytvořila kalkulačku, ve které si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů v roce 2023.

18.11.2022

Peněžní plnění nahrazující úrok

Ministerstvo financí informuje o rozpočtových pravidlech.

01.11.2022

Vyhlašuje vláda válečnou daní obcím válku?

Praha 1.11.2022 Stát chce uvalit daň z neočekávaných zisků ve dvojnásobné výši, než požaduje evropské nařízení. Z příjemců této daně ale naprosto nesystémově vyškrtl města a obce, které vždy jako první pomáhají svým občanům.

25.10.2022

Bojujeme za naše daně

Podáváme návrh, podle kterého by obcím a městům připadl spravedlivý podíl ve výši 25,84 procent na inkasu daně z neočekávaných zisků. Získané prostředky použijí obce a města na rozvoj svého území.

09.10.2022

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU V MIMOŘÁDNÉ TRŽNÍ SITUACI

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

30.09.2022

Sberbank CZ – aktuality před přezkumným jednáním

Dne 26.09.2022 jsme se sešli s JUDr. Lužovou, insolvenční správkyní společnosti Sberbank CZ. Jednání bylo vedeno zejména o současné situaci a možnostech měst a obcí v insolvenčním řízení, neboť termín přezkumného jednání a schůze věřitelů včetně ustavení výboru věřitelů se blíží. Situace se Sberbank CZ je v České republice zcela bezprecedentní – doposud v novodobé historii nedošlo k pádu „zdravé“ banky s tak rozsáhlými nejen závazky, ale i pohledávkami.

23.09.2022

Se změnou parametrů výzvy IROP na základní školy nesouhlasíme

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

12.09.2022

Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Ministerstvo financí pořádá v říjnu a listopadu veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí. V rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021 se identifikují nedostatky stávajícího systému finanční kontroly a shromažďují doporučení k jejich nápravě.

09.09.2022

Získali jsme garanci cen energií

Na dnešním jednání předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla s premiérem ČR Petrem Fialou získal Svaz příslib garance cen energií.

05.09.2022

Nezapomeňte přihlásit své pohledávky

Upozorňuje předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl k pádu Sberbank CZ. Městský soud v Praze vydal usnesení o úpadku a prohlášení konkurzu na majetek společnosti Sberbank CZ.

01.09.2022

Přihlaste své pohledávky za Sberbank CZ do insolvence!

Dne 26.08.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení o úpadku spojené s prohlášením o konkursu ve věci Sberbank CZ. Současně byl ustanoven insolvenční správce a věřitelé jsou vyzváni k podání přihlášek pohledávek. Na den 06.10.2022 je nařízeno přezkumné jednání.

01.09.2022

Možnosti pomoci v současné krizi z hlediska veřejné podpory

V současné krizi, v níž domácnosti i podniky čelí nezvladatelnému nárůstu cen energií, se nabízí několik možností využití veřejné podpory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém materiálu shrnuje, o jaké možnosti se jedná a za jakých podmínek je možné konkrétních způsobů podpory využít.

29.08.2022

Metodika MMR k poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodickou pomůcku k poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení.

25.08.2022

Novinky v účetnictví veřejného sektoru

Ministerstvo financí vydalo dne 22. srpna 2022 druhé číslo informačního bulletinu týkajícího se účetnictví veřejného sektoru.

28.07.2022

DPH ve výši 21 % u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektozařízení

Dne 22. června 2022 jednal Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ve věci výše sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení. Výsledkem je potvrzení správnosti dosavadní převažující praxe.

27.07.2022

Jak na nouzové ubytování

Metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

19.07.2022

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení

Dne 23.06.2022 vydalo Ministerstvo financí v rámci svých metodických pomůcek stanovisko ve věci Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení.

18.07.2022

Účtování spojené s uprchlickou krizí II: zveřejnění metodického postupu k zajištění jednotného zatřídění příjmů a výdajů

Ministerstvo financí uveřejnilo další metodický postup k jednotnému zatřídění příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

18.07.2022

Webinář Pád Sberbank II se bude věnovat povinnostem obcí a krajů

PÁD SBERBANK II. je pokračování webináře, který je určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, které mají pohledávky u Sberbank.

18.07.2022

Nezapomeňte přihlásit své pohledávky za Sberbank CZ do likvidace do 09. 09. 2022!

Dovolujeme si upozornit všechny postižené obce a města, které doposud nepřihlásily své pohledávky za společnosti Sberbank CZ do probíhající likvidace, že je nezbytné tak učinit nejpozději do 09.09.2022.

12.07.2022

Žádost o kompenzace zamítnuta

Svaz měst a obcí ČR požádal 2. června letošního roku o kompenzace vynaložených výdajů spojených s uprchlickou krizí.

29.06.2022

Veřejná konzultace - de minimis

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Platnost současných pravidel podpory de minimis má skončit 31. prosince 2023.

27.06.2022

Účtování spojené s uprchlickou krizí

Nová vyhláška Ministerstva financí mění způsob účtování spojené s uprchlickou krizí. Ministerstvo na svém webu zveřejní číselník mimořádných událostí (Pomoc Ukrajině) a upraví metodický postup.

15.06.2022

Nadace Charty 77 rozdělí přes devět milionů korun na integraci ukrajinských dětí v Česku

Praha, 13. června 2022 - Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

06.06.2022

Pád Sberbank

PÁD SBERBANK je webinář určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, kterým Sberbank neplatí jejich pohledávky. SMO ČR se podílí na pořádání webináře.

01.06.2022

Záznam z webináře o pádu Sberbank CZ

Na níže uvedeném odkaze naleznete videozáznam z webináře „PÁD SBERBANK“. Pro lepší orientaci je videozáznam rozčleněn do kratších tematických celků opatřených stručnými popisy.

27.05.2022

Obce a finance: Zprávy Ministerstva financí se věnují hospodaření obcí za první čtvrtletí roku 2022 i Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí na léta 2023 až 2025

11. května již Strategii schválila vláda. Bude sloužit jako výchozí dokument pro přípravu návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů. Oba dokumenty naleznete jako přílohu tohoto článku.

25.05.2022

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) bude v červenci 10 dní nedostupný

1. - 10. července 2022 a také 24. - 26. června 2022 bude zcela nedostupný portál eAGRI Ministerstva zemědělství, na kterém se registr nachází. Registr nebude přístupný ani pro poskytovatele podpor de minimis. Povinná lhůta pro zaznamenání údajů o podpoře a o jejím příjemci je při tom 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory. ÚOHS a MZ prosí, aby tato odstávka byla maximálně zohledněna při poskytování podpor de minimis.

25.05.2022

Webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ

Dne 24.5.2022 se konal webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ. Ve studiu společnosti LEAGLEONE byl místopředseda Svazu a zkušený starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal a Adam Sigmund s Michalem Žižlavským z kanceláře ZIZLAVSKY, kteří jsou renomovanými advokáty a insolvenčními správci.

25.05.2022

Příležitost zeptat se zástupců ministerstev na cokoli, co Vaši obec trápí!

A to již 16. černa 2022 v rámci Kontaktního dne starostů v pražském Paláci Žofín.

09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

02.05.2022

Odejmutí bankovní licence Sberbank CZ

Česká národní banka dnešního dne zveřejnila tiskovou zprávu, dle které byla pravomocně odebrána bankovní licence Sberbank CZ.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.