Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

Mgr. Jakub Hornek

03.01.2014

Plnění rozpočtů ke konci prosince 2013

Schodek státního rozpočtu byl v roce 2013 nižší téměř o 20 mld. Kč než se předpokládalo. Dosáhl výše 80,9 mld. Kč. Celkové příjmy i výdaje byly vyšší než plánované, příjmy vzrostly o více než 40 mld. Kč a výdaje o více než 20 mld. Kč.

30.12.2013

Odloženní účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhlášky)

Ministerstvo financí přináší informaci, že legislativní proces konsolidační vyhlášky státu nebyl dosud dokončen. Vyhláška tedy nenabude účinnosti k 1. 1. 2014, ale pravděpodobně až v průběhu roku 2014.

18.12.2013

Zvýšení měsíčních odměn - svazový dárek k Vánocům

Krásný vánoční dárek přináší Svaz všem starostům a zastupitelům. Vláda dnes schválila změnu na řízení vlády o odměnách členů zastupitelstev. Odměny se s účinností od 1.1.2014 vrací na úroveň roku 2010, zvýší se tedy o 5%.

18.12.2013

Aktualizace kalkulačky RUD

Na našich webových stránkách naleznete v položce Kalkulačka RUD 2014 aktualizovanou kalkulačku očekávaných daňových příjmů pro jednotlivé obce v rámci sdílení daní pro rok 2014. Je potřeba zdůraznit, že čísla jsou pouze orientační, vycházejí z očekávatelného daňového inkasa, s nímž počítá státní rozpočet na rok 2014

02.12.2013

Plnění rozpočtů ke konci listopadu 2013

Lze očekávat, že plánovaný schodek státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč. nebude překročen. Nejlépe se vyvíjí inkaso DPH, kdy se podařilo vybrat 19,4 mld. Kč, což je nárůst o 10,6 % oproti stejnému období v roce 2012.

25.11.2013

Kapličky a jiné drobné kulturní památky

Drobné památky jako jsou kapličky, sochy a svaté kříže tvoří nenahraditelně ráz české krajiny a měst. Bohužel ne o všechny je náležitě pečováno, a tak jsou mnohdy jen nedůstojnou připomínkou dávno zašlých časů. Jestli obce chtějí, aby to mu bylo jinak, musejí do konce tohoto roku, resp. do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, alespoň prohlásit třyto památky za věci ztracené.

04.11.2013

Plnění rozpočtů ke konci října 2013

Ke konci října 2013 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 889,93 mld. Kč, celkové výdaje pak 937,65 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 47,71 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2012 se schodek meziročně snížil o více než 3,6 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2008

02.10.2013

Plnění rozpočtů ke konci září 2013

Schodek státního rozpočtu je lepší o více než 33 mld. Kč oproti stejnému období v loňském roce. Výběr daní je lepší o necelá 3 %, zejména díky výběru DPH.  

11.09.2013

Jak obce hospodařily v roce 2012

V pololetí bývá obvykle známo hospodaření veřejných rozpočtů z předešlého roku, tedy i rozpočtů územních celků, nejinak tomu je i letos.

09.09.2013

Plnění rozpočtů ke konci srpna 2013

Podívejte se, jak se vyvíjelo inkaso jednotlivých daní a jak se daří naplňovat nejenom státní rozpočet, ale veřejné rozpočty jako celek. Připravili jsme pravidelné přehledné srovnání.

05.08.2013

Plnění rozpočtů ke konci července 2013

Ke konci července 2013 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 629,9 mld. Kč, celkové výdaje pak 657,5 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu skončil ve výši 27,6 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2013 se schodek meziročně snížil asi o 24,1 mld. Kč. Pokud porovnáme celkové příjmy

25.07.2013

Státní závěrečný účet za rok 2012 I - Příjmy obcí a DSO v roce 2012

Veřejné finance v roce 2012 se potýkaly s celkovým poklesem výkonu hospádřství, jak se toto projevilo ve financích obcí, konrétně na jejich příjmové stránce?

12.07.2013

Aktualizovaná kalkulačka RUD

Na základě plnění veřejných rozpočtů a daňového inkasa v prvním pololetí byla na našich stránkách aktualizována kalkulačka Rozpočtového určení daní pro jednotlivé obce. Celkové daňové příjmy zůstávají za plánovaným očekáváním asi o 20 mld. Kč. Největší propad oproti očekávání je ve výběru spotřebních daní a daně z příjmu fyzických osob. Ale i tak se podařilo dosáhnout nárůstu oproti stejnému období předchozího roku. Kalkulačka je aktualizována podle reálného plnění plánovaných inkas jednotlivých daní, tak jak proběhlo za leden až červen 2013. Nedochází tedy k žádným parametrickým změnám, pouze ke změnám číselným. 

11.07.2013

Plnění veřejných rozpočtů za I. pololetí 2013

Plnění rozpočtů je vyšší než v roce 2012 nicméně, trochu zaostává za očekávaným plánem.

13.06.2013

Vliv povodní na ekonomiku

 

Mohou povodně podpořit ekonomický růst nebo budou spíše jednoznačnou zátěží pro hospodářství?

10.06.2013

Metodický pokyn MD ke krytí povodňových škod na obecním majetku

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svých stránkách metodický pokyn ke krytí škod způsobených povodněmi na obecním majetku.

07.06.2013

Krizový manuál pro obce: povodně 2013

Ministerstvo vnitra připravilo praktický Krizový manuál pro obce: povodně 2013 a přehled základních kontaktů při povodních.

06.06.2013

Budou platit neuvolnění zastupitelé sociální pojištění?

Ministerstvo financi navrhuje účast na sociálním pojištění i pro neuvolněné zastupitele obcí a krajů. Svaz se bude snažit aktivně přispět k dosažení změny v projednávaném návrhu v rámci druhého čtení, popřípadě v Senátu.

05.06.2013

Muzeum nabízí pomoc při záchraně důležitých dokumentů

Národní technické muzeum nabízí odbornou pomoc při záchraně úředních dokumentů, fotografií, cenných knih a dalších důležitých dokumentů. Pravidla pro první pomoc při záchraně archiválií vyplynula z velkých povodní v roce 2002 a následné činnosti.

04.06.2013

Plnění státního rozpočtu v květnu 2013

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci května 2013 dosahovaly výšecelkové příjmy státního rozpočtu 441,9 mld. Kč, celkové výdaje pak dosáhly 481,7 mld. Kč a schodek hospodaření byl 39,8 mld. Kč (za samotný květnu 2012 vykázán schodek 79,0 mld. Kč). Tato čísla dávají nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008

04.06.2013

Postup MF k financování záchranných a likvidačních prácí po povodních

Vzhledem k aktuální povodňové situaci přinášíme postup Ministerstva financí k financování záchranných a likvidačních prácí po aktuálních povodních a při obnově území.

03.06.2013

Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro oblasti postižené záplavami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnosti zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi.

13.05.2013

MUFIS – reakce na článek

Reakce na článek uveřejněný na serveru novinky.cz pod názvem „Americké půjčky pro obce přes státní firmu byly nevýhodné, zrušte to, navrhuje NKÚ“. Článek se zabývá zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrole hospodaření Municipální finanční společnosti, která na základě vládní dohody financovala půjčkami amerických investorů rozvojové projekty českých měst a obcí. NKÚ dle článku dospěl k závěru, že činnost této státní firmy byla pro ČR nevýhodná.

06.05.2013

Meziroční saldo rozpočtu po dubnu 2013 je o 28,2 mld. Kč lepší než loni

Ke konci dubna 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 373,2 mld. Kč, celkové výdaje 389,8 Kč a schodek hospodaření 16,5 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2000. V dubnu 2012 byl vykázán schodek 44.7 mld. Kč, saldo se tedy meziročně zlepšilo o 28,2 mld. Kč. Větší vypovídací hodnotu o míře přesnosti schváleného rozpočtu na rok 2013, resp. o očekávaném celoročním inkasu, přinesou až údaje o pololetním pokladním plnění.

25.04.2013

Řešení výpadku příjmů z RUD u obcí s nadměrným katastrem se rýsuje

Rozpočtový výbor schválil návrh řešení dopadů poklesu daňových výnosů ze sdílených daní u obcí s katastrem nad 10 ha na 1 obyvatele. Tento návrh byl doporučen ke schválení Podvýborem pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie a týká se 57 obcí v ČR.

03.04.2013

Saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí lepší o 36,7 mld. Kč než loni

Ke konci března 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 292,9 mld. Kč, celkové výdaje 278,9 Kč a přebytek hospodaření 14 mld. Kč. Saldo se tak meziročně zlepšilo o 36,7 mld. Kč. Pro srovnání - za první čtvrtletí minulého roku byl naopak vykázán schodek ve výši 22,69 mld. Kč.

19.03.2013

Termín zápisu do katastru se blíží!!!!!!

1) 31. březen 2013 je posledním dnem, kdy lze požádat o zápis historického majetku obcí do katastru nemovitostí podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některého majetku z vlastnictví České republiky do majetku obcí nebo podat určovací žalobu. 2) Podle novely č. 173/2012 Sb. se obce musí přihlásit

11.03.2013

Změny v oblasti DPH od 1. 1. 2013

Zavedení kategorie tzv. nespolehlivého plátce a rozšíření institutu ručení za nezaplacenou DPH patří mezi nejdůležitějších letošní změny v oblasti DPH, které se obcí bezprostředně dotýkají. Podívejte se na přehled těchto změn a doporučení Svazu pro obce (a jimi zřizované příspěvkové organizace), plátce DPH.

08.03.2013

Schvalování účetních závěrek za rok 2012

Podle novely zákona o účetnictví mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky za účetní období roku 2012. Připravili jsme seznam účetních jednotek, jejichž účetní závěrka podléhá schválení, s uvedením schvalujícího orgánu, a přehled předkládaných podkladů pro schválení.

07.03.2013

Přebytek rozpočtu klesl v únoru na 5,6 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2013 přebytkem ve výši 5,6 mld. Kč. Proti lednu, kdy přebytek dosáhl 42,4 mld. Kč, se tedy snížil o téměř 37 mld. Kč. Přesto se jedná o nejlepší únorový výsledek od roku 2000.

06.02.2013

Plnění státního rozpočtu za leden 2013

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2013 přebytkem ve výši 42,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek lepší o 21,4 mld. Kč. Hlavním zdrojem tohoto pozitivního výsledku bylo především meziročně vyšší inkaso příjmů z EU a taktéž spotřebních daní.

18.01.2013

Nejčastější otázky a odpovědi k účtům u ČNB

Na základě velkého množství Vašich dotazů k nově zavedené povinnosti zřídit pro obce účet u České národní banky  Svaz připravil přehled základních otázek a odpovědí, které Vám pomohou se v této problematice zorientovat.

10.01.2013

Plnění státního rozpočtu za rok 2012

Ministerstvo financí představilo předběžné výsledky plnění státního rozpočtu za rok 2012.  I přes pozitivní dojem z prezentovaných údajů o výši a vývoji schodku státního rozpočtu se při detailnější analýze některé dosažené hodnoty nejeví tak ideálně, jak by se mohlo zdát.

08.01.2013

Přehled výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2013 pro jednotlivé obce

Podívejte se, kolik finančních prostředků byste měli obdržet na přenesený výkon státní správy tento rok. Na základě schváleného státního rozpočtu pro rok 2013 Svaz připravil přehled výše letošního příspěvku pro jednotlivé obce ČR včetně srovnání s minulým rokem.

07.01.2013

Postup při zřizování účtů u ČNB

V návaznosti na článek Zřizování účtů u ČNB, kterým jsme Vás v pátek 4. 1. 2013 informovali o povinnosti zřídit běžný účet u ČNB pro příjem dotací, návratných finančních výpomocí a příjmů ze sdílených daní (ty ovšem lze za určitých podmínek nechat dál zasílat na účty do stávajících bank), vytvořil Svaz  přehled základních informací, které je nezbytné vědět, než půjdete zřídit bankovní účet obce u ČNB.

04.01.2013

Zřizování účtů u ČNB

Novela zákona o rozpočtových pravidlech, která je účinná od počátku roku 2013, přináší obcím novou povinnost zřízení účtu u ČNB v případě příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. V případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich má obec možnost převod těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat převod prostředků z RUD na stávající účet u své banky. K využití Svaz připravil vzorový dopis.

19.12.2012

Novinky v obecních financích v roce 2013

Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších změn, které se promítnou do obecních financí v roce 2013. Zároveň jsme aktualizovali kalkulačku RUD dle nově platné vyhlášky stanovující procentní podíly jednotlivých obcí na celostátním výnosu sdílených daní.

05.12.2012

Rozpočtový výbor těsně podpořil obce s výpadkem sdílených daní

Rozpočtový výbor dnes projednával poslanecký návrh, který má zaručit splnění slibu pomoci obcím, pro které změna rozpočtového určení daní znamená podstatný výpadek zdrojů. Svaz věří, že existuje rovněž ochota Ministerstva financí dostát svým dříve daným ústním zárukám.

03.12.2012

Inkaso v listopadu: u DPH chybí stále více než 50 miliard

Listopadové inkaso potvrdilo vývoj v předchozích měsících. V porovnání s loňským rozpočtem je to o něco lepší, ale v porovnání s plánovaným rozpočtem na rok 2012 je plnění s výjimkou daně z nemovitosti hluboko pod očekáváním.

27.11.2012

Řešení úpadku samospráv opět ve hře

Rostoucí počet obcí a měst s finančními problémy z důvodu chybného čerpání dotací EU je podnětem k zahájení prací na úpravě legislativy. Svaz upřednostňuje způsob řešení, který nebude zbytečně byrokratický a nebude zvyšovat náklady vytvářením nových institutů, ale využije či modifikuje stávající právní úpravu insolvenčního zákona.

23.11.2012

Majetkové vyrovnání státu s církvemi definitivně schváleno!

Pro více než 500 obcí a měst bude, i díky dlouholeté aktivitě Svazu, 1. leden 2013 jedním z nejdůležitějších dnů v jejich novodobé historii. Je schválením vše vyřešeno, nebo na obce a města čekají v zákoně o majetkovém vyrovnání právní nástrahy?

22.11.2012

Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel

Zástupci Svazu byli přizváni do podvýboru Sněmovny k projednávání návrhů změn malých rozpočtových pravidel a tzv. finanční ústavy. Svazu se podařilo zohlednit své připomínky, Ministerstvo financí zváží některé zásadní úpravy v návrzích.

22.11.2012

Reorganizace české daňové správy od roku 2013

Převody prostředků ze sdílených daní budou nově poukazovány z krajských finančních úřadů v souhrnné částce, pro zjištění konkrétních částek se budou muset obce obracet na územní pracoviště, která zůstanou zachována ve stávajících sídlech. Přečtěte si, co tyto změny znamenají pro obce a města.

12.11.2012

Nejčastější otázky a odpovědi ke kalkulačce RUD

S blížícím se obdobím přípravy obecních rozpočtů na příští rok se množí dotazy na reálnost příjmů slibovaných obcím v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní. Další okruh dotazů směřuje ke změně, která se týká úhrady za dojíždějící žáky. Vybíráme nejčastěji pokládané otázky a naše odpovědi.

08.11.2012

Církevní restituce schváleny, Sněmovna přehlasovala Senát

Poslanecká sněmovna včera přehlasovala senátní veto zákona o majetkovém vypořádání státu s církvemi. Jeden z dlouhodobých požadavků Svazu se tak blíží ke zdárnému konci. Obcím se konečně otevírá cesta k odblokování majetku, se kterým nemohly dlouhodobě nakládat a který bránil jejich přirozenému rozvoji.

02.11.2012

Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku

Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z přiložené tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu.

19.10.2012

Rozpočtové určení daní ve srovnání se státním rozpočtem na rok 2013

Ve Sbírce zákonů byla v září zveřejněna novela zákona o rozpočtovém určení daní, která obsahuje nové parametry sdílení daní pro obce. Nová pravidla se do rozpočtů většiny obcí promítnou pozitivně, jen pořád není jisté, jak velký by mohl být přírůstek daňových příjmů. Svaz proto aktualizoval kalkulačku výnosu jednotlivých daní o údaje obsažené ve státním rozpočtu na rok 2013.

11.10.2012

Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Zároveň se v návrhu zpřísňují pravidla pro územní samosprávné celky.  Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm bohužel nejsou vyjasněny důležité pojmy.

10.10.2012

Blíží se termín ukončení zápisu do katastru!

Upozorňujeme, že novela zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí stanovila nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. března 2013. Nemovitosti nezapsané v katastru do tohoto data automaticky přechází od 1. dubna 2013 na stát.

03.10.2012

Účty u ČNB budou moci obce odmítnout

Svazem ostře sledovaný návrh novely zákona o velkých rozpočtových pravidlech schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Původní vládní návrh, kterým se zaváděly pro příjem státních dotací, návratných finančních výpomocí a zejména výnosů z RUD povinné účty u ČNB, byl přijat ve znění pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru.

01.10.2012

Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů

Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok – nelze počítat s nárůstem daňových příjmů.

04.09.2012

Srpnové daňové inkaso: výběr DPH nedosáhl ani 58 % plánovaného rozpočtu

Celostátní inkaso všech daní je nyní na necelých 61 % plánovaného rozpočtu, ještě horší je však situace u DPH. Ve dvou třetinách roku dosáhlo inkaso DPH na pouhých 57,5 % plánovaného rozpočtu, z čehož lze usuzovat, že k předpokládanému výběru 308 mld. Kč a tím zároveň ke kompenzaci pro obce sníženého podílu sdílení u DPH nedojde.

29.08.2012

RUD podepsáno prezidentem

Nesystémová distribuce daňových zdrojů je vyřešena. Prezident dne 29. srpna 2012 podepsal velmi diskutovanou novelu rozpočtového určení daní, která bude účinná od 1. ledna 2013.

17.08.2012

RUD prošlo Senátem!

Schválené znění novely obsahuje dlouhodobé požadavky Svazu, které zástupci Svazu aktivně prosazovali nejen na jednání sněmovních a senátních výborů, ale také na nejvyšší vládní úrovni. Oceňujeme, že argumenty směřující k podpoře nezbytných pozměňovacích návrhů byly vyslyšeny a novelu se podařilo schválit v dostatečném předstihu před krajskými volbami. Poděkování patří také všem, kteří se na prosazení novely rozpočtového určení daní aktivně podíleli.

16.08.2012

Senátoři dle očekávání zamítli majetkové vyrovnání státu s církvemi

Projednávání majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi zabralo v Senátu Parlamentu ČR celý středeční den. Nakonec dle očekávání byl návrh zamítnut a vrácen Poslanecké sněmovně. Poslanci by o něm měli hlasovat na své zářijové schůzi.

01.08.2012

Inkaso daňových příjmů v červenci: po sedmi měsících lehce nad 50 % rozpočtu

Celkové daňové příjmy zůstávají na úrovni loňského roku. Z pohledu optimisty je dobře, že zdroje financování veřejných výdajů alespoň neklesají. Ostatní, včetně obcí, mohou jen odhadovat, zda se nepodaří rozpočet letošního roku naplnit v jednotkách nebo desítkách miliard.

27.07.2012

Metodika k zadávání veřejných zakázek zveřejněna

Ministerstvo pro místní rozvoj po několika měsících, kdy je novela zákona o veřejných zakázkách v účinnosti, vydalo zbrusu novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách setkávají.

24.07.2012

Nízká míra důvěry má vliv na výběr daní

Ministerstvo financí ČR vydalo pravidelnou čtvrtletní makroekonomickou predikci. Nejde o čtení povzbudivé, ale patrně zde lze najít věrohodnější informace a data než v některých sněmovních tiscích či výpočtech určených výhradně obcím.

19.07.2012

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova jednala o RUD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednávala na svém zasedání 17. července 2012 nový návrh RUD a další témata, která se dotýkají obcí. Přítomni byli i zástupci Ministerstva financí ČR náměstek Ladislav Minčič a ředitel Jan Zikl, kteří informovali o aktuálním stavu veřejných financí.

18.07.2012

Obce se vracení majetku církvím bát nemusí

Po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslaneckou sněmovnou se v médiích objevila řada článků, ve kterých zástupci obcí a měst vyjadřují obavu, že se církvím budou vracet pozemky, na kterých stojí obecní infrastruktura, školy a mateřské školky nebo sportoviště atd. Zákon však obsahuje ustanovení, která takovým situacím brání.

17.07.2012

Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách zveřejněny!

Po více než třech měsících, kdy je v účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, se konečně dočkaly svého zveřejnění ve Sbírce zákonů také tři významné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Ty upravují podrobně obchodní podmínky ke stavebním zakázkám, vymezení předmětu zakázek na stavební práce a také náležitosti odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

17.07.2012

Rozšíření pravomocí NKÚ podpořili poslanci jednomyslně

Na červencové schůzi schválili poslanci ve třetím čtení mimo jiné také novelu Ústavy ČR, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten by podle schváleného návrhu novely měl možnost kontrolovat také hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony.

16.07.2012

Poslanci schválili ve třetím čtení majetkové vyrovnání státu s církvemi

O krok blíže ke zdárnému konci se přiblížilo majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. V pátek krátce před půlnocí byl návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. I přes bouřlivé diskuze a průtahy, které návrh při projednání ve sněmovně provázely, se tak zákon posunuje v legislativním procesu dále a Senát by ho měl projednat na své zářijové schůzi.

13.07.2012

RUD schváleno v Poslanecké sněmovně!

Sněmovna ve 3. čtení schválila kompromisní variantu novely rozpočtového určení, která vychází z vládního návrhu, avšak zohledňuje doporučení Svazu měst a obcí ČR. Svaz na základě schváleného znění nabízí nejen svým členům aktualizovanou kalkulačku daňových příjmů, která obsahuje konkrétní hodnoty výnosu jednotlivých daní pro každou obec.

04.07.2012

Povinný účet obce u ČNB - levný zdroj pro stát

Rozpočtový výbor se zabývá novelou rozpočtových pravidel, která mj. zavádí povinné účty obcí u České národní banky. Jen a pouze na tyto účty by od příštího roku směřovaly zvýšené daňové příjmy z RUD. Kompromisem by mohlo být dobrovolné využívání těchto účtů.

02.07.2012

Daňové inkaso v polovině roku: výběr DPH se stále snižuje

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za červen 2012. Za půl roku letošního roku se vybralo u DPH o více než 7 mld. Kč méně než v roce 2011. Je tedy otázkou, zda přísliby plynoucí z novely RUD budou naplněny a zda nedojde k ještě většímu poklesu daňových příjmů obcí.

02.07.2012

Výkaz PAP v průběhu července

Již tento měsíc budou obce s více než třemi tisíci obyvateli postupně odesílat pomocný analytický přehled (PAP). Věříme, že všechny dotčené obce požádaly o jednorázovou dotaci na úhradu souvisejících nákladů. Přinášíme aktuální informace k jejímu vypořádání.

28.06.2012

Rozpočtová odpovědnost: proč s kanónem na komára?

Více než 250 připomínek obdrželo Ministerstvo financí ČR k návrhu ústavního zákona, který by měl stanovit pravidla pro předcházení či řešení nadměrného zadlužení veřejných rozpočtů. Připomínky Svazu byly částečně vypořádány, přesto zásadní rozpor zůstává.

27.06.2012

Obce se musí přihlásit o svůj historický majetek do konce března 2013

Dnem 29. června 2012 nabude účinnosti zákon č. 173/2012 Sb.,  který mj. vrátí obcím cca 2000 ha lesů, které po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky. Zákon má velký dopad pro všechny obce, které dosud nemají zapsán svůj historický majetek v katastru nemovitostí. Zavádí totiž povinnost přihlásit se o tento majetek do konce března 2013. Pokud tak obce neučiní, majetek přechází dnem 1. dubna 2013 na stát.

26.06.2012

Soutěže pro lepší města a obce

Co mají společného města Dobříš, Hostomice, Plzeň, Český Krumlov, Písek, Frýdlant v Čechách, Líbeznice, Litomyšl a Roudnice nad Labem? Patří mezi ta, která v nedávné době uspořádala architektonickou soutěž (soutěž o návrh) za účelem získání kvalitního projektu veřejné stavby. V následujícím článku vám přinášíme podrobné infomace o tom, co vůbec soutěž o návrh je, jak jí může obec či město a vyhlásit a jaké jsou její výhody a nevýhody.

26.06.2012

Aktuálně k rozpočtovému určení daní

Další jednání k nastavení budoucího systému rozpočtového určení daní proběhlo dne 26. června v rámci Rozpočtového výboru. Svaz na pozvání předsedy příslušného podvýboru reprezentoval Dan Jiránek, členové Předsednictva Josef Bezdíček, Antonín Lízner a předseda Finanční komise Ivan Černý.

13.06.2012

RUD směřuje na červencovou schůzi

Rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání obou tisků upravujících rozpočtové určení daní s tím, že budou zařazeny na mimořádnou červencovou schůzi. V diskuzi již zazněly návrhy na úpravu limitu výměry a také upozornění na nutnost provázání obou tisků.

08.06.2012

Rozpočtová odpovědnost nesmí ohrožovat samotné fungování obcí

V připomínkovém řízení se nachází návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který podstatným způsobem zasahuje do současného způsobu hospodaření obcí. Předsednictvo Svazu na dnešním jednání vyslovilo zásadní nesouhlas s některými nereálnými požadavky.

08.06.2012

Svaz vzkazuje ministru Kalouskovi: Ve věci RUD se nenecháme tahat za nos!

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld.

05.06.2012

Vládní návrh RUD prošel prvním čtením

V úterý ve večerních hodinách byla v prvním čtení projednána novela zákona o rozpočtovém určení daní. Diskutující poslanci vyjadřovali především pochybnosti o stabilitě predikcí daňových příjmů v příštím roce a zdůrazňovali nutnost provázání dvou paralelních vládních návrhů.

04.06.2012

Daňové inkaso za květen: DPH s meziročním poklesem?!

Celostátní daňové inkaso je za prvních pět měsíců letošního roku nižší o 6 mld. Kč ve srovnání s rokem předchozím. Jde o výkyv nebo trend? V každém případě jde o situaci vážnou, neboť na odhadech celkového inkasa závisí skutečný přínos ze změn v RUD.

28.05.2012

První letošní příjmy z hazardu

V uplynulých týdnech obdržely obce zvláštní příjmy. Jde o první převody ze čtvrtletních záloh podle novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Přinášíme AKTUALIZOVANÉ shrnutí, které vychází mj. z komunikace s Generálním finančním ředitelstvím.
 

24.05.2012

Majetkové vyrovnání s církvemi projednáno v bouřlivé atmosféře

Ve středu 23. května 2012 projednal Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Byly schváleny některé pozměňovací návrhy spíše technického charakteru a výbor doporučil sněmovně návrh zákona podpořit. V zasedací místnosti výboru se poté několik občanů pokusilo zadžet poslance, kteří návrh zákona podpořili.

24.05.2012

Které RUD vlastně platí?

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny se budou projednávat dva tisky, které upravují rozpočtové určení daní. O jednom se mluví veřejně a pořád, o druhém v souvislosti s RUD téměř vůbec. Přesto na oba tisky nelze nahlížet odděleně, jeden 12 mld. Kč obcím přidává, druhý odnímá.

23.05.2012

U-křivka konečně v řešení

Vláda na svém dnešním jednání schválila kompromisní návrh změny v rozpočtovém určení daní, který v řadě aspektů vychází z dlouhodobých požadavků Svazu. Věřme, že rozpočty měst na tzv. daňovém dně budou konečně posíleny. Svaz v souladu se stanovami chce hledat řešení pro ty malé obce, pro které má návrh znamenat více než třetinový meziroční propad daňových příjmů.

18.05.2012

Jak zadáváte veřejné zakázky?

Novela zákona o veřejných zakázkách je již víc než měsíc účinná, přesto stále vzbuzuje řadu otázek a nejasností. Starostové měst a obcí se zatím bojí veřejné zakázky zadávat, neboť zatím nejsou účinné některé prováděcí vyhlášky a tak mají obavy z přísnější právní úpravy. Aktualizovaná metodika zatím neexistuje a starostové tak mají málo informací. Proto se na Svaz obrátila Česká komora architektů s nabídkou metodické pomoci.

18.05.2012

Půjdou dopady změny RUD vůbec spočítat?

Vláda bude ve středu projednávat návrh Ministerstva financí na změnu rozpočtového určení daní. Zdá se však, že odhady celkového daňového inkasa, které je podstatné pro posouzení dopadů změn, trpí opět nadměrným optimismem… nebo chybami v součtech?

15.05.2012

Nová sazba místního poplatku zvýší zájem o odpadové hospodářství

Prezident republiky dnes podepsal novelu zákona o místních poplatcích, kterou se upravuje okruh poplatníků a maximální sazba poplatku za komunální odpad. Rozhodnutí zastupitelstev však nemusí nutně vést k navýšení poplatku, jak v minulých týdnech dramaticky zdůrazňovala většina médií.

10.05.2012

Poslanci zamítli systémový příspěvek na PAP

Vyplňování zbytečného statistického výkazu mohlo být považováno za přenesený výkon státní správy, obce by tedy měly garantován alespoň nějaký příspěvek. Většina poslanců však tento návrh nepodpořila.

03.05.2012

S guvernérem ČNB o povinných účtech

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, která určuje obcím zřizovat povinné účty u České národní banky, na které by byly soustřeďovány prostředky sdílených daní, proběhla ve středu 2. května v Praze schůzka mezi předsedou Svazu a guvernérem ČNB Miroslavem Singerem.

02.05.2012

Inkaso daňových příjmů na konci dubna: odvod z loterií nejdříve v květnu

Pravidelná informace o celostátním inkasu neobsahuje ani zmínku o příjmech z odvodů ze sázkových her, ačkoliv první daňová přiznání a platby připadaly na konec dubna. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství se budou první převody provádět nejdříve v polovině května.

27.04.2012

Sdělte nám zkušenosti s reverse charge

V současné době již i čtvrtletní plátci DPH mají za sebou zkušenost s daňovým přiznáním v režimu přenesené daňové povinnosti. Svaz i kraje nadále při každém připomínkovém řízení upozorňují na komplikace spojené s novým systémem. A ministerstvo trvale argumentuje snahou bojovat s daňovými úniky.

25.04.2012

Vládní novela RUD v připomínkovém řízení

Vláda navrhuje změnu rozpočtového určení daní. Jde však o úpravy, s nimiž patrně žádná obec nemůže souhlasit. Opětovně se totiž upravují, tedy snižují, podíly na sdílených daních. Kromě DPH má být postižen také podíl na dani z příjmů ze závislé činnosti.

20.04.2012

Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 v Třeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek.

10.04.2012

Vláda zamýšlí povinné účty obcí u ČNB vážně

Příjmy ze sdílených daní představují zákonem zaručený zdroj obcí, kterým se financují především výdaje v samosprávné působnosti. Vláda bude ve středu 11. dubna projednávat novelu zákona, kterým se podstatně omezí přístup obcí k jejich finančním prostředkům. Předseda Svazu proto přímým dopisem premiérovi upozornil na zřejmé porušení Ústavy.

10.04.2012

Nenechte Ministerstvu financí vaše peníze

Jen do konce května bude Ministerstvo financí ČR shromažďovat žádosti o úhradu části nákladů souvisejících s vyplňováním pomocného analytického přehledu (PAP). Povinnost se týká obcí nad 3 tis. obyvatel a některých příspěvkových organizací. Nezapomeňte o tyto prostředky požádat, uvádíme doporučený postup.

06.04.2012

Do června bez veřejných zakázek?!

Dlouho očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách, která je účinná jen několik dní, přinesla především veřejným zadavatelům velkou řadu nových povinností a novinek v procesu veřejného zadávání. Jako každá protikorupční novela s sebou i tato nese zvýšení byrokracie a nárůst administrativy.Veřejní zadavatelé se na tyto dopady novely připravili, většina z nich však stejně od 1. dubna nemůže veřejné zakázky zadávat. Doposud totiž neví řadu podstatných věcí, např. jak má vypadat profil zadavatele. 

05.04.2012

Poslanci předjednávali účetnictví a RUD

Rozpočtový výbor podpořil pozměňovací návrh, kterým se vyplňování výkazu PAP považuje za přenesený výkon státní správy. Odpovědný podvýbor dále řešil možnosti úprav návrhu rozpočtového určení daní. Nové návrhy jsou někdy až překvapivé.

03.04.2012

Nové položky v rozpočtové skladbě k odvodům z loterií

S účinností od 1. dubna 2012 obsahuje rozpočtová skladba dvě nové položky, které slouží k zaznamenání příjmů z loterií. Od ledna příštího roku se rozšiřuje počet třídění, podle nichž se příjmy a výdaje klasifikují.

02.04.2012

Inkaso za I. čtvrtletí roku 2012: méně DPH pro obce

Informace Ministerstva financí ČR k pokladnímu plnění daňových příjmů za první tři měsíce letošního roku nevypadají na první pohled nijak zvláštně. Při znalosti hlubších souvislostí je však třeba se obávat především o inkaso DPH, a to hlavně ve vazbě na snížení koeficientu sdílení pro obce z původních 21,4 % na 19,93 %.

30.03.2012

Církevní restituce – mýty a skutečnost

Majetkové vyrovnání státu s církvemi je opředeno řadou mýtů a bludů. Na tom se shodli všichni účastníci konference uspořádané v Senátu a také se pokusili některé předsudky svými vystoupeními vyvrátit. Sešli se zde církevní hodnostáři, představitelé vlády, ale také zástupci obcí a odborná právnická veřejnost.

29.03.2012

Úhrada (třetiny) nákladů na PAP schválena

Vláda na svém jednání dne 14. března přijala usnesení, kterým souhlasí s částečnou úhradou nákladů souvisejících se zajištěním informací pro monitorování a řízení veřejných financí. O částky, které odpovídají zhruba třetině nákladů, je třeba požádat jako o dotaci do konce května. Nezapomeňte žádost odeslat.

28.03.2012

Opravdu mají účty obcí sloužit k úhradě státního dluhu?

Ministerstvo financí uzavřelo připomínkové řízení k novele zákona o rozpočtových pravidlech, která zcela zásadním způsobem zasahuje do hospodaření obcí. Opětovně se totiž prosazuje zřízení povinných účtů u České národní banky.

21.03.2012

Místní poplatek za odpad zase ve Sněmovně

Senátoři dávají přednost existenci horní hranice u místního poplatku „za odpad“. Poslanecký návrh zákona, na němž Svaz od počátku spolupracoval, se vrací k projednání poslancům.