Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

Mgr. Jakub Hornek

02.04.2009

Nakládání s komunálním odpadem je levnější

Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Českou asociací odpadového hospodářství prosadil rozšíření činností v rámci nakládání s komunálním odpadem, na které se vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty. Od 1. dubna 2009 je nakládání s odpadem levnější o 10 %.

12.01.2009

zkouska

zkušební výpočty

04.09.2008

Obce a DPH

Novela zákona o dani z přidané hodnoty mění pro obce a města podmínky, podle kterých se rozhoduje, zda se stanou plátci DPH. Svaz měst a obcí ČR požadoval zachování stávající úpravy, ovšem s ohledem na povinnou harmonizaci daně došlo k změně, která velmi pravděpodobně povede ke zvýšení počtu plátců z řad měst a obcí.

15.07.2008

Poslanecká iniciativa směřuje ke změně v dani z nemovitostí

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Jejich snaha směřuje k omezení platnosti místního koeficientu, který vstoupí v platnost v příštím roce.

04.03.2008

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?

29. února 2008 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5% dnem účinnosti novely nařízení (tedy 29. února). Jak však vypočítat odměnu za únor 2008 – podle staré úpravy nebo podle úpravy nové?

04.03.2008

Obce a exekutoři – kulatý stůl u ombudsmana

Veřejný ochránce práv v reakci na množící se stížnosti na průběh exekucí uspořádal dne 29.1.2008 v Brně kulatý stůl na téma „Veřejný ochránce práv a exekuce“, kterého se účastnili zástupci a zástupkyně Kanceláře ombudsmana, představitelé Exekutorské komory ČR, ministerstva spravedlnosti, justice, neziskové sféry, magistrátních měst a Svazu měst a obcí.

01.11.2007

Nepravdivé obviňování

Mnozí naši členové dostali elektronický dopis, ve kterém je předseda Svazu Oldřich Vlasák iniciátory zlínské výzvy obviňován ze lži. Jeho autoři tvrdí, že Svaz nikdy finanční požadavek ve výši 7mld. Kč neprosazoval a že ministr financí o tom nic neví.

26.10.2007

Rozbor návrhu Zlínské iniciativy Ministerstvem financí

„Alternativní varianta“ změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní k návrhu projednávaném v připomínkovém řízení – reakce na jednání se zástupci „Zlínské iniciativy“.

15.10.2007

Výkonný místopředseda SMO ČR pan Jaromír Jech on-line na iDnes

Výkonný místopředseda SMO ČR Jaromír Jech bude dnes 16.10.2007 odpovídat na otázky týkající se novely zákona o rozpočtovém určení daní na internetovém portálu iDnes. K diskusi se můžete připojit i Vy na http://ekonomika.idnes.cz/odpovedi.asp?t=jech

15.10.2007

Podpora návrhu RUD zpracovaného SMO ČR

Svaz měst a obcí jihočeského kraje podporuje návrh Svazu měst a obcí ČR ve věci rozpočtového určení daní.

12.10.2007

Výzva starostům měst a obcí České republiky

Vláda vyslyšela volání nás starostů, starostů měst a obcí ČR a v novele zákona o rozpočtovém určení daní schválila navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 miliard korun.

11.10.2007

Novela o rozpočtovém určení daní přilepší pokladnám obcí o 4,6 miliardy korun

Praha, 11. října 2007 - O razantním navýšení příjmů malých obcí bude od úterý 16. října 2007 rozhodovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V prvním čtení se začne projednávat vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který připravila pracovní skupina Svazu měst a obcí České republiky a Ministerstva financí ČR. Novela zákona zvýší v návaznosti na reformu veřejných financí daňové příjmy obcí o 4,6 miliardy korun. Pro některé obce změna zákona představuje i více než dvojnásobné navýšení jejich daňových příjmů.

08.10.2007

Předsednictvo hodnotí vývoj projednávání návrhu novely zákona o RUD

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se sešlo k mimořádnému zasedání, aby zhodnotilo aktuální vývoj projednávání návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Současně zasedala Komora statutárních měst.


04.10.2007

Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní

Po dlouholeté snaze se Svazu měst a obcí ČR podařilo docílit razantního posílení příjmů malých obcí.

03.10.2007

Svaz měst a obcí ČR dosáhl razantního navýšení příjmů malých obcí

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která znamená celkové navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 mld. Kč.

02.10.2007

Daňová válka obcí samosprávám neprospěje

Vždy, když se připravuje nějaký zákon, který má pro obce zásadní význam, nastává období nejistot.

01.10.2007

RUD na jednání vlády

Na program jednání vlády se návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní dostal v pondělí 24. září. Vláda však tento bod jednání odložila na následující týden. Premiér Topolánek přerušení projednávání zdůvodnil tím, že novela zatím nemá plnou koaliční podporu a podle jeho slov návrh není ani dostatečně vyvážený. 

26.09.2007

Novela zákona o rozpočtovém určení daní zatím neprojednána

Vláda ČR měla dne 24. září t.r. na programu svého pravidelného zasedání mimo jiné návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. K jeho projednání ale nedošlo. Premiér Topolánek přerušení projednávání zdůvodnil tím, že novela zatím nemá plnou koaliční podporu a podle jeho slov návrh není ani dostatečně vyvážený. Jednat by se o něm mělo v příštím týdnu.

18.09.2007

Prohlášení Komory obcí reagující na tzv. Zlínskou výzvu

Oficiální prohlášení přijaté na zasedání Komory dne 17. července obsahuje i požadavky Svazu na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

11.09.2007

Rozpočtové určení daní – ministerstvo financí nedrží slovo dané obcím

Zástupci Komory měst a Komory obcí hodnotili na svém společném jednání dne 11. září 2007 dosavadní vývoj ohledně novely zákona o rozpočtovém určení daní. „Ministerstvo financí neplní sliby dané obcím, ministerstvo financí nepostupuje podle domluvených pravidel,“ opakovaně konstatovali předsedové obou komor Mgr. Daniela Vernerová a Josef Bezdíček.


11.09.2007

Kraje podpořily stanovisko Svazu k rozpočtovému určení daní

Předseda Svazu Oldřich Vlasák a předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský zaslali společně dopis předsedovi vlády Mirku Topolánkovi, ve kterém ho informují o výsledcích srpnového jednání obou asociací. V dopise premiéra žádají o přijetí jejich stanoviska, jakožto společného názoru obcí, měst a krajů na problematiku rozpočtového určení daní. O průběhu všech jednání k RUD se dočtete v INS 8-9/2007 (v PDF formátu je k dispozici členům Svazu v rubrice Tisk).

21.08.2007

Asociace krajů i Svaz měst a obcí chtějí zásadní změny v rozpočtovém určení daní

Společné jednání Rady Asociace krajů ČR a Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které se konalo 20. srpna 2007 v Jihlavě, mělo na programu pracovní jednání ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, vyjednání výjimky z veřejné podpory při čerpání finančních prostředků z fondů EU městy a obcemi a dopracování metodiky Integrovaných plánů rozvoje měst.

01.08.2007

Jak byly vypořádány připomínky Svazu k RUD?

K navrhované novele tohoto základního zákona pro financování obcí se samozřejmě vyjádřil i Svaz měst a obcí České republiky. Vypořádání všech připomínek ze strany ministerstva financí ČR je dostupné v přiloženém souboru (9 stran ve formátu *.pdf).

23.07.2007

Připomínky k novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve vztahu ke krajům.

20.07.2007

Zástupci Svazu jednali s vládou České republiky

Druhé jednání zástupců Svazu měst a obcí s vládou České republiky se uskutečnilo ve středu 18. července 2007 ve Strakově akademii v Praze. Vláda se tak přihlásila k pravidelným setkáním s představiteli Svazu, jež jsou deklarována Dohodou o vzájemné spolupráci z července roku 2005. Svaz oceňuje takovýto postoj vlády a věří, že společná jednání povedou k efektivnímu propojení jednotlivých úrovní veřejné správy.

12.07.2007

Obce, města a statutární města jednotně k reformě veřejných financí

Hrozba snižování příjmů obcí byla tématem jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Zástupci obcí, měst a statutárních měst jednohlasně schválili postoj místních samospráv k připravované daňové reformě. Požadují také novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). V kanceláři Svazu jednalo v pondělí 9. července všech 11 členů Předsednictva v čele s předsedou Oldřichem Vlasákem a čestným předsedou Pavlem Bémem. Jednání byl přítomný i předseda Finanční komise Svazu Ivan Černý. Zasedání Předsednictva bylo přípravou na společné zasedání Svazu a vlády ČR, které proběhne dne 18. července.

26.04.2007

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací  a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

09.03.2007

Připomínky k návrhu daňového řádu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu daňového řádu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

05.03.2007

Metodika pro určování nákladů na výkon regulace v přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k Metodice pro určování nákladů na výkon regulace v přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků

14.07.2006

Europoslanci stojí za českými městy v boji za zohlednění jejich potřeb v novém programovacím období

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních členských států musí reagovat na potřeby měst v operačních programech, které předloží ke schválení Evropské komisi,“ řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, europoslanec a člen delegace Regionálního výboru Evropského parlamentu, která byla ve dnech 13. a 14. července 2006 na návštěvě v České republice.

02.06.2006

O struktuře příjmů obcí se jednalo v Senátu podruhé

V listopadu loňského roku se v budově Senátu poprvé sešli představitelé menších měst a obcí, aby diskutovali o systému sdílených daní se senátory a zástupci ministerstva financí. O průběhu tohoto jednání jsme vás informovali v našem zpravodaji č. 12/2005. Seminář měl velice pozitivní ohlas, a tak starostky a starostové přijeli na téma financování obcí diskutovat s odpovědnými pracovníky ministerstva financí a zástupci Senátu 28. března 2006 podruhé. Seminář iniciovala senátorka Václava Domšová, jejíž snahu a zájem o problematiku venkova většina přítomných starostů upřímně ocenila. Partnerem a spoluorganizátorem akce byl opět Svaz měst a obcí ČR.

 

10.02.2006

Finanční úřad na kolenou!

Město Chrastava vyhrálo bitvu o 6,4 mil. Kč. O boji s finančním úřadem jsme informovali také ve druhém čísle měsíčníku INS.

01.12.2005

Problematika RUD v Senátu

Diskutovat o systému sdílených daní musíme v kontextu celkových příjmů obcí. Poslední listopadový den zavítala do Valdštejnského sálu horní komory Parlamentu téměř stovka starostů, aby se senátory a zástupci vybraných ministerstev diskutovali o problematice rozpočtového určení daní. Seminář, který byl opravdu velmi pozitivně hodnocen, iniciovala senátorka Václava Domšová a určen byl zejména pro představitele malých obcí.

22.08.2005

Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice veřejné podpory

Svaz měst a obcí České republiky požádal Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž o vyjádření k vybraným otázkám vztahujícím se k problematice veřejné podpory.