Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

Mgr. Jakub Hornek

19.03.2012

Obce sportovcům opravdu nic nedluží

V posledním týdnu se na Kancelář Svazu obrátilo několik členských obcí, jejichž zastupitelstva byla oslovena s požadavkem o dodatečnou finanční podporu ze strany místního sportovního svazu. Celonárodní kampaň sportovních svazů je třeba zasadit do souvislostí. 

14.03.2012

Zveřejněny daňové tiskopisy k loteriím

Ministerstvo financí zveřejnilo tiskopisy související s odvodovou povinností z provozování loterií a jiných podobných her. Doporučujeme obcím informovat provozovatele tombol. Formuláře umožňují zjistit, v jaké struktuře budou finanční úřady data sbírat.

12.03.2012

Jednání Svazu s vládou ČR

Ve středu 7. března jednali představitelé Svazu se zástupci vlády ČR. Kromě premiéra Nečase byli jednání přítomni ministři české vlády zodpovědní za resorty financí, školství, práce a sociálních věcí, vnitra, životního prostředí a místního rozvoje.

07.03.2012

Loterie v otázkách a odpovědích… spíše stále v otázkách

Po poměrně dlouhé době, kdy Svaz žádal ministerstvo financí o metodiku či stanovisko k novinkám v zákoně o loteriích, zveřejnil příslušný odbor ministerstva na webových stránkách odpovědi na tzv. nejčastěji kladné otázky k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. S napětím očekávané odpovědi však zdaleka nepřinášejí ty informace, které starostové chtěli od ministerstva slyšet.

02.03.2012

Daňové inkaso v únoru: jen mzdy, DPH chybí

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za únor 2012. Po dvou měsících inkaso DPH sice meziročně vzrostlo o 5 %, ale zůstává pod úrovní roku 2010, což může svědčit o podstatném efektu předzásobení. Obdobně jako v loňském roce navíc nadměrné odpočty převážily nad platbami.

01.03.2012

Nadbytečné výkaznictví jako přenesený výkon státní správy

Rozpočtový výbor nyní projednává novelu zákona o účetnictví. S ohledem na zkušenosti obcí s pomocným analytickým přehledem (PAP) podporuje Svaz pozměňovací návrh, který stanovuje, že na povinnosti nad rámec zákona účetnictví budou chápány jako přenesený výkon státní správy.

24.02.2012

Ministr i premiér přislíbili úhradu nákladů na PAP

V dalším dopise ministr financí potvrdil, že náklady spojené s výkazem PAP budou obcím uhrazeny. Zdrojem by měla být vládní rozpočtová rezerva. Svaz stále požaduje přesný harmonogram převodů prostředků a úhradu v plné výši. Veškerá korespondence je dostupná členským obcím k dalšímu využití.

 

14.02.2012

Daňové přiznání za obec jen do konce března

Obce mají podávat daňové přiznání do tří měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do konce března. Podle aktuálního stanoviska Generálního finančního ředitelství nelze na přezkoumání hospodaření nahlížet stejně jako na audit, který by lhůtu pro podání přiznání prodlužoval do konce června.

10.02.2012

Obce a loterie v nových podmínkách

V návaznosti na účinnost dvou novel zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a s tím souvisejícími změnami ve zpoplatňování výnosů souvisejících s hazardem požádal Svaz Ministerstvo financí o odpovědi na dotazy související s praktickou aplikací nových podmínek. Stále čekáme na oficiální metodiku, zatím jsme otázky a odpovědi rozšířili o problematiku tombol.

06.02.2012

Plošné snížení správního poplatku za tomboly

Ve Finančním zpravodaji vyšlo rozhodnutí ministra o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o provozování tomboly. Částka 5 000 Kč se tak snižuje na 500 Kč.  Přinášíme text rozhodnutí včetně odůvodnění.

02.02.2012

Výpočty dopadů RUD musí být aktualizovány

Na jednání Poslanecké sněmovny prošel prvním čtením návrh novely rozpočtového určení daní. Jde o poslanecký návrh, k němuž vláda vydala negativní stanovisko. Výpočty dopadů tohoto i dalších návrhů by vždy měly zohledňovat skutečný vývoj celostátního daňového inkasa. 

02.02.2012

O nové podobě veřejného zadávání je již jasno

Poslanecká sněmovna v poslední lednový den schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Po poměrně komplikovaném průběhu projednávání této klíčové novely je již konečně jasno, jak by mělo veřejné zadávání po 1. dubnu 2012 vypadat. Text novely již podepsal i prezident republiky.

01.02.2012

První letošní informace o daňovém inkasu

Ministerstvo financí zveřejnilo celostátní inkaso daňových příjmů za leden 2012. Za jediný měsíc samozřejmě nelze dělat žádné závěry o tendencích. Uvádíme proto rovněž odkaz na aktuální makroekonomické výhledy ministerstva.

12.01.2012

Přenesená státní správa: číše přetéká

Vývoj legislativy v posledních letech směřuje k neustálému přenosu dalších úkolů ze státu na obce s rozšířenou působností bez odpovídajícího finančního krytí. Zkušenosti posledních dnů s občanskými průkazy slouží jen jako jeden z příkladů. Za účasti předsedy Svazu se dnes tématem zabývala pracovní skupina obcí III. typu.

11.01.2012

Sdělte nám informace o rozloze historického církevního majetku na území vašich obcí

Obracíme se na všechny starosty, místostarosty obcí a členy zastupitelstev v souvislosti s obnoveným jednáním ve věci církevních restitucí a stále nedořešeného narovnání vztahů mezi státem a církvemi. S řadou z Vás jsme již spolupracovali v minulých letech, této spolupráce si velmi ceníme a nyní bychom na ní chtěli navázat. Uvítáme, když nám budete moci sdělit data o rozloze historického církevního majetku, který se na území Vaší obce nachází.

06.01.2012

Veřejné dražby jako vhodný nástroj prodeje obecního majetku

Veřejné dražby jsou vhodným nástrojem pro obce, které prodávají svůj majetek. Oproti "klasickým" nástrojům prodeje jako jsou různé modifikace soutěží o nejlepší podání (např. veřejná obchodní soutěž podle obchodního zákona či různé obálkové metody) vykazují veřejné dražby celou řadu výhod.

04.01.2012

Skutečnost roku 2011 horší než rozpočet

Inkaso žádné ze sdílených daní nepřekonalo v loňském roce rozpočtované hodnoty. Celkový rozdíl mezi rozpočtem a skutečností činí 30 mld. Kč, což pro obce znamená zhruba 7 mld. Kč. Fakt trvale se snižujícího se daňového inkasa nesmí být opomíjen ani při výpočtech dopadů novely rozpočtového určení daní.

02.01.2012

Změny v účetních standardech pro obce

Účetní standardy pro obce doznávají od roku 2012 dílčích změn. Předpokládáme, že dodavatelé software budou schopni se změnám přizpůsobit, i když (tradičně) zveřejnění bylo naplánováno na závěr roku. 

29.12.2011

Daň z loterií stvrzena, o regulaci rozhodne obec

Dne 30. prosince 2011 vyšel ve Sbírce zákonů pod č.  458/2011 Sb. zákon související se zřízením jednoho inkasního místa (tzv. JIM), jehož součástí se stala novela zákona o loteriích. Závod s časem, který se pro tuto novelu stal charakteristickým, se dočkal konce. Novela zákona je účinná od 1. ledna 2012.

28.12.2011

Aby se Eurostat "najedl"

Tři dny před koncem roku vyšla ve Sbírce vyhláška č. 437/2011 Sb., která stanovuje povinnost předat v červenci příštího roku první pomocný analytický výkaz. V elektronické podobě má vyhláška se všemi tabulkami rozsah 63 MB. Letos se výkazní povinnost týká obcí nad 3 tis. obyvatel, v příštím roce pak také obcí nad 1,5 tis obyvatel.

21.12.2011

Nový zákon převezme zdanění nastavené JIMem

V rámci vypořádání připomínek k novému zákonu o sázkových hrách potvrdil předkladatel záměr převzít úpravu dohodnutou v rámci zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa. Původní snaha o různou úroveň zdanění hazardu a změna procent sdílení ustoupila dohodnutému kompromisu. JIM byl nakonec pod č. 458/2011 Sb. publikován ve Sbírce zákonů poslední pracovní den roku 2011, změna zákona o loteriích je přitom účinná hned od 1. ledna 2012.

15.12.2011

Zbytečný statistický výkaz bude... navzdory všem

Ve Sbírce zákonů dnes byla publikována vyhláška č. 403/2011 Sb. s účinností od roku 2012. Předpokládá se rovněž zavedení pomocného analytického přehledu, který budou obce sestavovat jen a pouze pro potřeby Eurostatu. Kancelář Svazu dnes také obdržela dopis ministra financí, který naleznete v příloze k textu.

15.12.2011

Podpora obcí na dně "U-křivky" zamítnuta

Tři hlasy chyběly k podpoře návrhu, který měl více než osmi stovkám obcí s nejnižšími daňovými příjmy zajistit jednorázovou finanční podporu. Pro návrh hlasovali pouze poslanci ČSSD, KSČM, část ODS a část nezařazených. Ptejme (ptejte) se poslanců, jak hlasovali a proč. 

14.12.2011

Senátoři zasahují do budoucnosti veřejného zadávání

Pozměňovací návrh, který měl významně posílit povinnosti při rozkrývání vlastnické struktury subdodavatelů směřující až k odhalení posledního vlastníka – fyzické osoby nakonec Poslanecké sněmovna smetla pod stůl se závazkem, že tato oblast bude vyřešena v dílčí novele zákona o veřejných zakázkách. Koalice slíbila, že bude vytvořen koncepční návrh, na němž se budou podílet odborníci. Svaz podporoval znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou, Senát však do znění zákona podstatně zasáhl.

09.12.2011

Memory Stars – památník holocaustu se židovským obcím nelíbí

Představitelé Federace židovských obcí, Židovské obce v Praze a Židovského muzea se na základě dotazů starostů obcí a měst zabývali projektem „Memory Stars“. Jde o typizovaný památník, připomínající osud obětí holocaustu.

06.12.2011

Přetahovaná o loterie pokračuje

Senát vrací zpět do Sněmovny tzv. JIMa, který obsahuje také novelu zákona o loteriích. Odesílá jej s pozměňovacími návrhy, které mají omezit vliv loterních společností na rozdělování veřejných prostředků. Zároveň se od příštího roku mění správa všech prostředků pocházejících ze sázkových her a loterií.
 

01.12.2011

Daňové inkaso v listopadu: zpět v roce 2009

V současné době na řadě úředních desek již visí návrhy rozpočtů na příští rok, současně však vedení obcí sleduje vývoj letošních daní. Z inkasa za listopadu je zřejmé, že u většiny sdílených daní se letos vracíme na úroveň roku 2009. Nepříznivý vývoj daně z příjmů fyzických osob z přiznání nezvrátí ani prosincové zálohy.

30.11.2011

Zdálo by se, že obce ohrožují rating České republiky

Ze strany Evropské komise je požadavek získávat všechna data z účetnictví, i když se za několik málo let může ukázat, že standardní statistické metody poskytují přesnější výsledky. Falšovaná statistika v Řecku tak vyústí až v nesmyslné vykazování také pro české obce nad 3 tisíce obyvatel. Navzdory všem rozumným argumentům se tak pravděpodobně stane již v roce 2012.

30.11.2011

Proč poslanci nechtějí pomoci obcím v "účku"?

Rozpočtový výbor dnes nepřijal pozměňovací návrh, který měl v příštím roce posílit zdroje obcí na dně tzv. „U-křivky“. Svazu měst a obcí ČR nezbývá než vyjádřit hluboké nepochopení pro hlasování poslanců, kteří zřejmě nemají zkušenosti z komunální politiky. Nebo, a to je možná ještě horší, poslanci zájmy obcí obětovali svému latentnímu přetahování o zásluhy.

25.11.2011

Přehled navrhovaných změn zákona o obcích – připomínkujte s námi!

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

23.11.2011

Aktuálně o DPH: sazby, procento sdílení, reverse charge

Prezident republiky včera podepsal zákon, kterým dochází ke zvýšení sazby daně z 10 % na 14 %. Současně tak dojde ke snížení podílu sdílení z 21,4 % na 19,93 %. Ministerstvo financí zveřejnilo několik metodických materiálů k aplikaci přenesené daňové povinnosti (reverse charge). 

18.11.2011

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR doporučuje plošně zakázat hazard

Zdaněním loterií jako součást nedávno projednávaného zákona o jednotném inkasním místu, které schválila Poslanecká sněmovna, se dnes na svém mimořádném zasedání zabývalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že schválená podoba zdanění hazardu je naprosto nepřijatelná.

16.11.2011

Svaz měst a obcí ČR podporuje majetkové narovnání s církvemi

Problematika vypořádání vztahů mezi státem a církvemi vždy byla, a i nadále je, pro mnohé obce klíčová. Zhruba 500 měst a obcí je kvůli blokaci církevního majetku omezováno ve svém rozvoji, pro asi 50 obcí je situace devastující. Toto provizorium trvá již téměř dvacet let a jeho důsledkem je odliv investorů, mladých rodin, nemožnost získání českých i evropských dotačních titulů a následný úpadek obce. Současný stav by měl vyřešit připravovaný zákon o částečném narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, na jehož jednoznačné podpoře se shodli předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, předsedou ČBK, na svém setkání den 15. listopadu. Přítomni byli také zástupci Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí.  

14.11.2011

Naučme se pracovat s odhady daňových příjmů aneb kalkulačka RUD

Ministerstvo financí upozorňuje, že v důsledku nepříznivého hospodářského vývoje se daňové příjmy budou vyvíjet spíše špatně. Ministerstvo také veřejně deklaruje, že hodnoty příjmů uváděné v návrhu státního rozpočtu na rok 2012 jsou nereálné. Svaz měst a obcí ČR proto připravil pro své členy dynamickou kalkulačku sdílených daní.

11.11.2011

Návrh zcela nového zákona o hazardu potichoučku předložen

V den, kdy ministr financí Miroslav Kalousek vystoupil na XIV. finanční konferenci Svazu se zásadními prohlášeními na téma zdanění hazardu, byl do oficiálního připomínkového řízení předložen návrh zcela nového zákona o provozování sázkových her. Jde o text, o který obce žádají již řadu let. Na konferenci o něm však nepadla ani zmínka...

02.11.2011

Inkaso daňových příjmů v říjnu: čekání na předzásobení

Celkové daňové příjmy meziročně vzrostly o zhruba 2 %. Sdílené daně se však již nacházejí pod úrovní loňského roku. Doporučujeme obcím zajímat se více o podíl daně z příjmů fyzických osob z přiznání a souvisejícímu krácení jiných daňových příjmů. 

27.10.2011

Nezahlťme se statistikou

Podle ministerstva financí měla účetní reforma státu pro obce mít (jeden) pozitivní efekt v podobě snížení dalších výkazných povinností vůči státu. Nyní se však zdá, že situace bude spíše opačná. Statistický výkaz se vrací a Český statistický úřad požaduje jeho odevzdání již v polovině příštího roku.

25.10.2011

Změny v pravidlech odpisování majetku

Ministerstvo financí zveřejnilo nové znění účetního standardu, který upravuje odpisování majetku. Doporučujeme obcím, aby zajistily, že použité postupy při výpočtu odpisů k 31. prosinci 2011 jsou v souladu se aktuálním zněním standardu. 

19.10.2011

Nenechme se odradit nejistotou v regulaci a zpoplatňování hazardu

Ministerstvo vnitra reagovalo na zásadní změny, které momentálně probíhají v legislativě v oblasti regulace a zpoplatnění hazardu. Dle názoru odboru dozoru a kontroly ministerstva je současná situace velmi nepřehledná, proto zatím nebudou vydávány žádné oficiální metodické materiály k problematice regulace hazardu formou obecně závazných vyhlášek.

17.10.2011

Projednávání změn místního poplatku za odpad se prodlužuje

Horní hranice poplatku za provoz systému obce k nakládání s komunálními odpady se od ledna 2012 patrně nezvýší. Svaz usiluje, aby vhodnou formulací přechodných ustanovení mohlo ke změně dojít alespoň v průběhu příštího roku.

14.10.2011

Bude veřejné zadávání ještě více komplikované díky pozměňovacím návrhům?

 Na včerejší schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny ČR byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání.

12.10.2011

Požadavek finanční pomoci pro obce na dně U-křivky v roce 2012 poslanci podporují

Rok 2012 bude pro veřejné rozpočty jako celek nepříznivý. Kombinace legislativních úprav s dopadem na příjmy i výdaje se však u obcí projeví výrazněji než u státního rozpočtu. Představitelé Svazu dnes v Poslanecké sněmovně zdůraznili, že situace se může ukázat jako kritická pro spádové obce s nejnižšími daňovými příjmy na obyvatele.

12.10.2011

Obce hazard regulovat mohou, příjmy zůstávají nejisté

Problematika regulace a zdaňování hazardu se stále vyvíjí. Ústavní soud ČR zamítl v září návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně. Ve Sbírce zákonů by měla být každým dnem zveřejněna novela zákona o loteriích a Parlament právě projednává totální změnu ve zpoplatňování výnosů z hazardu.

07.10.2011

Kam budou směřovat dotace EU po roce 2013?

Evropská komise zveřejnila před nadcházejícími Open Days v Bruselu návrhy nařízení pro EU fondy po roce 2014. Zásadní změny by mohly přinést větší koordinaci dotací do venkova a krajů v České republice.

06.10.2011

Inkaso v září: bez meziročního růstu

Součet celostátního inkasa daní, které spadají pod RUD, dosahuje stejné hodnoty jako v loňském roce. Meziroční růst je tedy nulový. Pokud některé obce vycházely z návrhu státního rozpočtu, měly by odhady zdrojů možná upravit. A velmi obezřetně přistupovat k různým dalším výpočtům daňových příjmů pro léta budoucí roky.

29.09.2011

Vláda schválila parametry majetkového vyrovnání státu s církvemi

Vláda dne 27. října schválila na svém zasedání parametry majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Obavy z toho, že se materiál, na který obce čekají již dlouhá léta, stane obětí rozpočtového vyjednávání mezi jednotlivými koaličními stranami, se tak naštěstí nenaplnily.

22.09.2011

Z jednání Poslanecké sněmovny: povinné účty u ČNB a místní poplatky

Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která na sebe nabalila povinné zřizování účtů u České národní banky. Ministr financí ubezpečuje, že obce budou moci s finančními prostředky nakládat bez omezení. Řada otázek však přetrvává.

15.09.2011

Církevní restituce opět obětí vládního vyjednávání?

Vláda ČR včera projednávala mimo jiné také majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Tento materiál by měl vést ke konečnému dořešení otázky církevních restitucí, po kterém již dlouhou dobu volají jak církve, tak především obce a města, která jsou dlouhodobým neřešením této situace poškozována a omezována ve svém rozvoji. Vláda však projednávání tohoto materiálu přerušila.

14.09.2011

Svaz požaduje odstranění „U-křivky“ již v roce 2012

Z jednání předsedy Svazu s premiérem Nečasem vyplynula shoda na nezbytnosti řešení situace spádových obcí a menších měst. Daňové příjmy těchto obcí neodpovídají objemu služeb, které zajišťují nejen pro své občany. Svaz v rámci připomínkového řízení k novele RUD požadoval dočasné řešení již prostřednictvím státního rozpočtu na rok 2012.

08.09.2011

Rozpočet na rok 2012: žádné dobré zprávy

Vláda dnes začala projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2012. Údaje pro obce nejsou příliš povzbudivé, a to ani vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2011. Přinášíme informace o předpokládaných příjmech a výdajích.

07.09.2011

Příprava obcí na odpisování majetku

Již za pár měsíců zahájí obce odepisování svých budov a dalšího investičního majetku. Ačkoliv se může zdát, že jde o práci, kterou by měla zajišťovat pouze účetní, není tomu tak. V rámci semináře pro starosty členských obcí se diskutovala také rizika interpretace případné účetní ztráty.

07.09.2011

Jak postupovat v případě žádosti o poskytnutí informace o platu?

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů vytvořilo metodické doporučení k poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dozvíte se, co je třeba zvážit, při rozhodování zda tyto informace poskytnout či nikoliv.

07.09.2011

Obecně závazné vyhlášky regulující loterie - metodika a vzory jsou zveřejněny

V červnu vynesl Ústavní soud průlomový rozsudek, který potvrzuje právo obcí regulovat hazard na svém území. Metodický materiál a vzory obecně závazných vyhlášek k regulaci loterií a jiných podobných her dnes v reakci na výzvy Svazu a ministerstva financí zveřejnilo ministerstvo vnitra. Materiál obsahuje především vzory obecně závazných vyhlášek k regulaci hazardu.

02.09.2011

Daňové příjmy za srpen: rozloučí se obce s motivační složkou?

Dosud nevídaný úkaz v podobě dlouhodobě záporného inkasa daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání přetrval přes celé prázdniny. Aktuálně se odhad inkasa pro obce pohybuje na úrovni jedné třetiny rozpočtované hodnoty.

01.09.2011

Státní pokladna a bankovní účty obcí

Poslanecký pozměňovací návrh směřuje k povinnému zřizování účtu každé obce u České národní banky, na který by směřovaly dotace a převody sdílených daní. Obcím však nemá (a nesmí) být bráněno, aby se svými prostředky nakládaly nezávisle. Výhodnost či nevýhodnost návrhu pro obce se bude odvíjet od konkrétních podmínek správy účtu.

30.08.2011

Změna v bonitě zemědělské půdy

V rámci připomínkového řízení k prováděcí vyhlášce zpracovala Kancelář srovnání současných hodnot bonity půdy a navrhovaných změn. Pouze u jednoho katastrálního území bylo zaznamenáno snížení o více než jednu čtvrtinu. Bonita půdy má vliv na výši daně z nemovitostí.

25.08.2011

Shrnutí připomínek Svazu k novele RUD

Novela zákona o rozpočtovém určení prošla v minulých týdnech standardním připomínkovým řízením. Svaz uplatnil zásadní i doporučující připomínky, které vycházejí z dlouhodobých priorit činnosti a jejichž cílem je odstranit některé zřejmé nedostatky návrhu. 

16.08.2011

Prohlášení Předsednictva Svazu k novele zákona o rozpočtovém určení daní

Svaz vítá rozhodnutí Ministerstva financí ČR předložit po delší době návrh novely rozpočtového určení daní. Navrhované změny jsou většinou pozitivní, protože vycházejí z dlouhodobých svazových požadavků. Řada navrhovaných opatření však potřebuje ještě lépe specifikovat, aby novela nebyla pouze politickou proklamací. Svaz požaduje, aby průměrné rozpočtové určení daní mělo lineární, trvale rostoucí průběh.

16.08.2011

Ministr vnitra vnímá názory Svazu

Transformace České pošty, budoucnost e-governmentu, situace na místních služebnách Policie ČR, zachování smíšeného modelu přeneseného výkonu státní správy, to jsou hlavní témata, která se projednávala na dnešní schůzce předsedy Svazu s ministrem vnitra.

03.08.2011

Inkaso v červenci:motivační složka stále záporná

Z údajů pokladního plnění za červenec vyplývá, že obce v nejbližším období nemohou očekávat žádné zdroje z daní z příjmů právnických osob a ani z motivační složky u daně z příjmů z přiznání. Dlouholetý požadavek Svazu na zařazení spotřebních daní mezi sdílené se opět ukazuje jako oprávněný.

28.07.2011

Připomínkové řízení k RUD probíhá

V souladu s Legislativními pravidly vlády probíhá v srpnu připomínkové řízení k návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Svaz vítá možnost vyjádřit se ke konkrétnímu legislativnímu návrhu a nikoliv již pouze k politicky laděným prezentacím. 

28.07.2011

Regulace hazardu po rozhodnutí Ústavního soudu - povolování versus rušení

Na začátku tohoto týdne obdrželo několik desítek obcí a měst dopis Ministerstva financí, kterým se zjišťuje rozsah, v němž obce regulují hazard na svém území. Na základě schůzky s pracovníky odpovědného odboru přinášíme některá doporučení.

22.07.2011

Senát zpřesňuje novelu zákona o loteriích

Na červencové schůzi Senát navrhl vrátit Poslanecké sněmovně novelu zákona o loteriích s pozměňovacími návrhy. Neučinil tak s úmyslem odmítnout rozšiřování pravomocí obcí, jeho snahou bylo naopak vyjasnit ustanovení novely, která by v praxi mohla činit problémy.

18.07.2011

Počet obyvatel pro RUD

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh nové vyhlášky, která stanovuje koeficienty sdílení daňových příjmů pro jednotlivé obce. Kancelář Svazu připravila srovnání s platnou vyhláškou, z něhož je vidět přírůstek nebo úbytek obyvatel v každé obci. Nové koeficienty se budou používat od 1. září 2011.

12.07.2011

Důchodová reforma na úkor obecních rozpočtů

Poslanecká sněmovna projednává tzv. sazbovou novelu, tedy zvýšení sazeb DPH, které by mělo znamenat dodatečný výnos na financování důchodové reformy. V současné podobě však návrh řeší financování důchodů výhradně na úkor rozpočtů samospráv.

01.07.2011

Daňové inkaso v červnu: právnické osoby na úrovni roku 2005

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za červen 2011, tedy za měsíc, kdy většina právnických a ještě některé fyzické osoby platí daně za minulý rok. A platily mnohem méně než loni.

15.06.2011

Financování a vykazování přenesené působnosti

Svaz vyvíjel dlouhodobou snahu o korekci nesystémového snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy, k němž došlo v roce 2011. K částečné kompenzaci pro nejvíce postižené obce s rozšířenou působností došlo v květnu tohoto roku. V souvislosti s mimořádnou dotací se objevily dotazy na její vykazování.

14.06.2011

Průlomový rozsudek Ústavního soudu k regulaci hazardu!

Dnes dopoledne rozhodl Ústavní soud, že obce mohou na svém území zakázat provoz videoterminálů. Potvrdil totiž vyhlášku města Chrastava, která stanovila, že videoloterní terminály splňují definici výherního hracího přístroje a obec je proto může regulovat. 

13.06.2011

Odpisování veškerého majetku již za půl roku

Svaz má od dubna tohoto roku zastoupení v Komisi pro koncepci a rozvoj účetnictví a auditu, což je poradní orgán ministra financí. V současné době shromažďuje Kancelář zkušenosti s prvním rokem aplikace pravidel účetní reformy a také připravenost na zahájení odepisování od roku 2012.

03.06.2011

Zásadní změny v 67 zákonech

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Návrh obsahuje řadu změn, které se dotknou obcí a měst v pozici zaměstnavatele a plátce daní. Text má 129 stran a, bohužel, není k dispozici konsolidovaná verze.

03.06.2011

Nové parametry RUD: nekompromisní kompromis

Návrh na změny v rozpočtovém určení daní, které včera novinářům představil ministr financí Miroslav Kalousek, se liší od původně diskutovaných kompromisních řešení. V rámci pracovní skupiny pro rozpočtové určení daní, jejíž poslední jednání proběhlo 16. května, se tento návrh ze strany ministerstva nikdy neobjevil.

02.06.2011

Daňové inkaso za květen: pozor na předčasnou euforii

Pokladní plnění daňových příjmů působí ve srovnání s předchozími měsíci pozitivněji. Zdá se však, že nárůst inkasa DPH souvisí především s legislativními změnami, které se v příslušném zákoně objevily v dubnu. Lze odhadovat, že zhruba 6 mld. Kč získaly veřejné rozpočty jako celek navíc oproti dlouhodobému stavu v měsíci květnu

01.06.2011

Bude od příštího roku DPH neuznatelným výdajem?

Od ledna 2012 se při zdaňování stavebních prací přechází na tzv. reverse-charge, v zákoně o DPH se hovoří o režimu přenesené daňové povinnosti. Svaz již několik měsíců upozorňuje, že v případě územních samosprávných celků či příspěvkových organizací vzniká vážný problém s dotacemi, neboť u nich je zpravidla prokazování čerpání uznatelných nákladů vázáno na došlé faktury od dodavatele. Od příštího roku totiž budou fakturované částky bez DPH.
 

19.05.2011

Analýza dotací aneb Ententýky, dva špalíky

Ministerstva odmítají poskytnout informace o svých dotačních titulech tak, aby bylo možné aktualizovat přehled za rok 2008. To je patrně nejpodstatnější informace z dalšího jednání pracovní skupiny k novele rozpočtového určení daní, které se zúčastnili výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a místopředseda Svazu Dan Jiránek.

13.05.2011

Informace poskytované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou obcím jako správcům daně

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tímto zákonem je nově upraveno poskytování informací správcům daně. Současně bylo novelizováno ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., které připouští možnost vzájemného poskytování informací mezi VZP ČR a orgány místní správy, jako správci daně. Pro účel poskytování součinnosti bude otevřen způsob komunikace prostřednictvím datových schránek. Z důvodu co nejefektivnějšího zpracování výzev VZP navrhuje jednotnou formu pro zadání požadavků na poskytnutí informací.

13.05.2011

Vyměřování a vymáhání místních poplatků

Nejen v souvislosti se zpoplatňováním jiných technických herních zařízení zaznamenala Kancelář Svazu zvýšení počtu dotazů na správu místních poplatků. Uvádíme proto odkazy na několik metodických doporučení. 

03.05.2011

Svaz provádí shrnutí zpoplatňování hazardu – pomozte nám

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny by měl 19. května projednávat změnu v zákoně o loteriích. Dosavadní tři novely se rozšířily o čtyři pozměňovací návrhy, které jsou vzájemně protichůdné, a to zejména v přístupu ke zpoplatňování výnosů z hazardních her. Argumentaci Svazu je nyní třeba rozšířit o shrnutí obsahu co největšího počtu aktuálních obecně závazných vyhlášek. Vyzýváme proto obce ke spolupráci a jejich zaslání.

03.05.2011

Daňové inkaso v dubnu: pokles pokračuje

Ministerstvo financí zveřejnilo informace o pokladním plnění za čtyři měsíce. Opětovně jde spíše o nepříznivé zprávy, neboť u všech sdílených daní se celostátní inkaso pohybuje pod hodnotami loňského roku.

02.05.2011

Důvody nižších příjmů z DPH

V průběhu února a března zaznamenaly obce podstatné snížení příjmů z daně z přidané hodnoty. Svaz proto zjišťoval důvody a zejména odhady celoročního inkasa, a to také v souvislosti s předpokládanou novelou DPH, která bude mít vliv na příjmy samospráv. 

28.04.2011

Zpoplatnění videoloterních terminálů vyjasněno

Odbor majetkových daní a poplatků Ministerstva financí vydal dlouho avizované metodické doporučení k výkladu pojmu tzv. jiné technické herní zařízení. Tato metodika reaguje na nejasnosti panující v  oblasti zpoplatňování videoloterních terminálů po schválení novely zákona o místních poplatcích v loňském roce.

27.04.2011

Rozšíření kompetencí NKÚ: zcela zbytečný návrh

Téměř nepozorovaně se na program dnešního jednání vlády dostaly body, jejichž cílem je rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Touha po jednoduchých řešeních problému, toho skutečného i domnělého, vedla k návrhu, který ve skutečnosti žádné zlepšení nepřináší. Materiál je předložen bez vypořádání připomínek Svazu i krajů.

20.04.2011

Kdo schvaluje rozpočtové opatření?

Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil v minulých dnech tři zajímavá stanoviska. První se týká možnosti schvalovat rozpočtová opatření, druhé se zaměřuje na schvalování závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření, třetí se pak dotýká zahrnování cizinců do počtu obyvatel.

20.04.2011

Příprava na odepisování majetku začíná

Od roku 2012 budou obce a další účetní jednotky odepisovat majetek v hlavní činnosti. Do konce roku tedy bude třeba provést klasifikaci veškerého dlouhodobého majetku, určit jeho cenu, zaúčtovat jednorázové oprávky. Nový účetní standard by měl obcím pomoci tyto činnosti provést.

06.04.2011

Regulace hazardu: rozhodne se v květnu?

Dnes se konalo jednání Rozpočtového výboru k regulaci hazardu, kvůli rozsáhlým pozměňovacím návrhům byl však bod odložen na květen. Vzhledem k době, po kterou je návrh již projednáván ve 2. čtení, uvedli poslanci do usnesení závazek, že v květnu již opravdu rozhodnou.

06.04.2011

Přinese chystaná novelizace žádoucí změny v zadávání veřejných zakázek?

Ministerstvo pro místní rozvoj již od léta loňského roku intenzivně pracuje na rozsáhlé novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato snaha nyní vyústila v předložení oficiálního materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Návrh obsahuje mnoho podstatných změn, které mohou mít zásadní dopady na města a obce. Zapojte se a zašlete nám své připomínky k tomuto návrhu!

 

05.04.2011

Regulace hazardu patří do rukou obcí, shodují se starostové, zákonodárci i provozovatelé

Hazardní hry a jejich negativní dopady jsou pro města obce stále větším problémem. Pro mnohé bylo velkým zklamáním, když prezident republiky v červnu loňské roku vetoval návrh zákona, který měl obcím umožnit mnohem výraznější regulaci hazardních her. Svaz si uvědomil, že pokud se má dospět k vytouženému cíli, je nutné odložit řevnivost, nedívat se na politické barvy a zasednout k jednomu stolu. Dne 9. března 2011 proto zorganizoval setkání, při kterém se poprvé ke společnému jednání sešli zástupci obcí, Parlamentu, ministerstva financí i herního průmyslu.

01.04.2011

Inkaso daňových příjmů za I. čtvrtletí: horší než jsme doufali

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za březen. U všech významných daní byl zaznamenán meziroční pokles. V kontextu diskuzí o zvyšování sazeb DPH a související úpravy procent sdílení je tato skutečnost velmi zásadní.

28.03.2011

Novela RUD letos třikrát

Již téměř čtyři roky se na ministerstvu financí připravuje změna financování obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní, která by především řešila tzv. „U“ křivku. Aktuální návrh novely zákona však pouze reaguje na vládní záměry úprav sazeb DPH. Zástupci Svazu měst a obcí ČR se proto dnes sešli s ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

18.03.2011

Částečná kompenzace sníženého příspěvku na státní správu

Svaz dlouhodobě upozorňoval na nelogičnost domnělé náhrady sníženého příspěvku na přenesený výkon státní správy zvýšenými výnosy ze sdílených daní. Přístup obsažený ve státní rozpočtu na rok 2011 nejvíc dopadá na obce s rozšířenou působností, které mají malé správní centrum, ale zajišťují činnost pro velký obvod. Nyní by tyto obce měly získat alespoň částečnou kompenzaci ztráty.

14.03.2011

Metodika MF ČR k novelizované dani z přidané hodnoty

Ve Sbírce zákonů, částka 17, byl zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011. Ministerstvo financí vydalo všeobecný souhrn změn i podrobnější metodické postupy. Doporučujeme členským obcím, aby se s dokumenty seznámily.

14.03.2011

Novela DPH již za pár dní

S účinností od 1. dubna 2011 se v dani z přidané hodnoty zásadně mění některé zažité postupy. Pro obce a neziskové organizace jde patrně o největší změnu od platnosti zákona. Svaz měst a obcí ČR oslovil Ministerstvo financí s téměř dvěma desítkami obsáhlých otázek, které vycházejí z praktické aplikace DPH v prostředí samosprávy. Nyní přinášíme odpovědi.

14.03.2011

Opravdu se rušení finančních úřadů obcí nedotýká?

V minulém týdnu skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona o Finanční správě. Ačkoliv řada ustanovení má vliv na činnost samosprávy, nebyl Svaz měst a obcí ČR uveden mezi připomínkovými místy. Obdobně předkladatel nepovažoval za nutné oslovit kraje. Svaz proto požádal o dodatečnou lhůtu pro zaslání připomínek.

21.02.2011

Diskuze o RUD: "ďolík" bude zasypán

Ministerstvo financí představilo kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by především měl zvýšit příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se situace řešila již v roce 2012 formou vyrovnávacího příspěvku.

17.02.2011

Sdělte nám zkušenosti s pozemky blokovanými ve vašich obcích kvůli nedořešeným církevním restitucím

Obracíme se na všechny starosty, místostarosty obcí a členy zastupitelstev v souvislosti s obnoveným jednáním ve věci církevních restitucí a stále nedořešeného narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Sdělte nám své zkušenosti, v čem Vás omezuje blokace církevních pozemků a jak se tato  situace negativně podepsala na rozvoji Vaší obce. Uvítáme veškeré zkušenosti, argumenty a podněty.

27.01.2011

DPH se vrací do Sněmovny

Senát včera vrátil novelu zákona o dani z přidané hodnoty. V rámci diskuze se objevily především obavy o dopadech některých opatření na města a obce. Svaz je nyní připraven poskytnout obdobné detailní podklady také poslancům. Podstatný je rovněž příslib ministra financí řešit avizované problémy s DPH u dotací.

25.01.2011

Na nových webových stránkách můžete připomínkovat zásadní novelu zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 24. ledna 2011 zpřístupnilo zvláštní webové stránky, na kterých může široká veřejnost uplatnit své podněty, nápady a připomínky k zásadní novele zákona o veřejných zakázkách. Máte tedy jedinečnou možnost vznést jakékoliv připomínky k navrhované změně veřejného zadávání a uplatnit tak své zkušenosti a poznatky z praxe.

 

21.01.2011

Obecně závazné vyhlášky a daňový řád

V lednu vstoupil v účinnost daňový řád, který nahrazuje současný zákon o správě daní a poplatků. Současně dochází ke změně ve správě místních poplatků. Doporučujeme proto obcím zkontrolovat obecně závazné vyhlášky, zda neobsahují odkaz na zrušený zákon.

20.01.2011

Přehled změn v účetnictví

Ministerstvo financí aktualizovalo webové stránky, které obsahují veškeré dokumenty k účetní reformě. Kromě aktuálního změní zákona a prováděcích vyhlášek jsou zde uvedeny také všechny zatím vydané české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky, z nichž tři nové.

20.01.2011

Daň z přidané hodnoty: uslyší Senát obce?

V příštím týdnu by měl Senát projednávat novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která je prezentována zejména jako nástroj k zamezení daňových úniků. Ustanovení směřují především k plátcům z podnikatelské sféry. V případě obcí a dalších plátců, kteří poskytují plnění zatížená daní i taková, která nejsou předmětem daně, způsobí nové prvky řadu komplikací.