Ministerstvo obrany

Tabulka aktualizována k 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MO Výzva pro nestátní neziskové organizace Rozvoj vojenských tradic, Péče o válečné veterány, Příprava občanů k obraně státu, Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva NNO

Termín přijímaní žádostí: 30.09.2021

https://mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

MO

Výzva pro nestátní neziskové organizace

víceleté projekty

1. Rozvoj vojenských tradic 
2. Péče o válečné veterány 
3. Příprava občanů k obraně státu 
4. Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva
NNO Termín přijímaní žádostí: 17.01.2022

https://mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyzva-k-predlozeni-viceletych-projektu.pdf

MO Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn Termín přijímaní žádostí:
01.11. 2021 – 31. 01. 2022.

https://valecnehroby.army.cz/dotace