Ministerstvo obrany

Poslední aktualizace informací proběhla dne 4. 12. 2020.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MO Výzva pro nestátní neziskové organizace Rozvoj vojenských tradic, Péče o válečné veterány, Příprava občanů k obraně státu, Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva NNO 30.09.2020

www.mocr.army.cz/assets/finance-a-zakazky/dotacni-politika/vyzva_rok-2021.pdf

MO Dotace na péči a obnovu válečných hrobů Udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. vlastník konkrétního válečného hrobu, tj. i obec 31. 1. 2021

www.valecnehroby.army.cz