Ministerstvo zdravotnictví

Poslední aktualizace proběhla 9. prosince 2020.

Veškeré výzvy pro rok 2021 měly uzávěrku v říjnu/listopadu 2020 a jsou proto již uzavřeny. Vypsání dalších výzev, kam se mohou zapojit i obce, příp. kraje se předpokládá opět na podzim 2021.

Šlo o následující výzvy a programy:

  • Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021
  • Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění
  • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
  • Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021