Ministerstvo zahraničních věcí

Dle rozdělení rezortních kompetencí Ministerstvo zahraničních věcí nedisponuje pravomocemi pro vypisování výzev v operačních programech. Rovněž v současné chvíli nemá žádný dotační titul, který by byl využitelný pro obce.

MZV ovšem spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou (ČRA), jejíž programy vypisování výzev pro obce umožňují. Přehled progrmaů je přiložen v tabulce níže.

Poslední aktualizace informací proběhla dne 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
Česká rozvojová agentura Podpora malých farmářů v oblasti produkce mléka na severu Moldavska

Cílem projektu je zefektivnění hodnotového řetězce produkce mléka s důrazem na zlepšení
rentability produkce mléka, zvýšení kapacit hlavních aktérů a nastavení moderních postupů
v chovu skotu a produkce mléka.

Obce, DSO, PO, spolky atd. 

Termín podání žádosti: do 14. 2. 2022 do 12 hodin

www.czechaid.cz/dotace/vyzva-podpora-malych-farmaru-v-oblasti-produkce-mleka-na-severu-moldavska/

www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2021/12/4b616840-916c-449f-ac47-88c912136ce4.pdf

Česká rozvojová agentura Partnerstvím k rozvoji sociálních služeb pro osoby s PAS V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem
bude podpora komplexních a inovativních řešení pro sociální inkluzi osob se
zdravotním postižením (osoby s PAS a jinými genetickými onemocněními)
v Moldavsku. Cílem projektu je navázat na výsledky a výstupy projektu „Pomoc dětem s PAS
a jinými genetickými poruchami“, který probíhal v letech 2018–2021.

Obce, DSO, PO, spolky atd. 

Termín podání žádosti: do 14. 2. 2022 do 12 hodin

www.czechaid.cz/dotace/vyzva-partnerstvim-k-rozvoji-socialnich-sluzeb-pro-osoby-s-pas/

www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2021/12/8ec55c95-f274-4fe1-89b5-3518e6216633.pdf

Česká rozvojová agentura Podpora horských regionů v oblasti zvýšení produktivity chovu skotu Přispět k zemědělskému rozvoji uvedených regionů zjištěním základních podmínek v této
oblasti. Cílem je v první řadě zjištění potřeb farmářů, na které bude navázáno další intervencí v reakci na konkrétní požadavky vedoucí k rozvoji chovu hovězího dobytka včetně proškolení
v oblasti hygienických a veterinárních standardů.

Obce, DSO, PO, spolky atd. 

Termín podání žádosti: do 17. 2. 2022 do 15 hodin

www.czechaid.cz/dotace/vyzva-podpora-horskych-regionu-v-oblasti-zvyseni-produktivity-chovu-skotu/

www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2021/12/e0a73806-af6a-4346-8c60-e41935990362.pdf

Česká rozvojová agentura Pokračující neinvestiční dotace na podporu víceletých projektů v rámci dotačních programů
„Bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce“
„Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“
„Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“
„Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci"

Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory projektů, jimž byla dotace na daný
projekt již poskytnuta ze strany poskytovatele dotace v minulých letech.

Termín podání žádosti: do 22. 2. 2022 do 14 hodin

www.czechaid.cz/dotace/uzavrena-vyzva-pokracujici-neinvesticni-dotace-na-podporu-viceletych-projektu/

www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2021/12/283565_Vyzva-na-pokracujici-projekty_FINAL_signed.pdf

Česká rozvojová agentura Podpora deinstitucionalizace ústavní péče v Moldavsku V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem
bude rozvoj místních kapacit v procesu deinstitucionalizace ústavní péče a
podpora sociálních a komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením
v Moldavsku. Cílem projektu je navázat na výsledky a výstupy projektu „Podpora
transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním
onemocněním v Moldavsku“, který probíhá v letech 2019–2021.

Obce, DSO, PO, spolky atd. 

Termín podání žádosti: do 28. 2. 2022 do 12 hodin

www.czechaid.cz/dotace/vyzva-podpora-deinstitucionalizace-ustavni-pece-v-moldavsku/

www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2021/12/05a6694a-6f6b-4dec-876f-13e68ac1da9a.pdf