Ministerstvo financí

Veškeré informace k dotačním titulům v gesci Ministerstva financí budou známy až po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Do té doby není známo finanční rozdělení objemů v rámci programů v případě kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MF Program 298D23 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti Podprogram 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obce - detaily nejsou v tuto chvíli známy není známo není známo

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju

Poslední aktualizace 25. listopadu 2020

09.11.2020

Doba není vhodná pro změnu přerozdělení daní

Ministryně financí Alena Schillerová nesouhlasí s návrhem Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova na svolání pracovní skupiny k RUD.