Ministerstvo financí

Tabulka aktualizována k 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MF

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Výzva č. 8

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol
v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí.
Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí Příjem žádostí ukončen

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

MF

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Výzva č. 9

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele. Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí Příjem žádostí ukončen

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

MF

Všeobecná pokladní správa Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Výzva č. 4

Snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

Vlastník
a) bytu nebo rodinného domu

b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let

c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob

d) vodovodu pro veřejnou potřebu

Příjem žádostí ukončen

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/dotace-z-kapitoly-vps

MF

Program 298D2460 – Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Výkup zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, ke kterým měly dříve práva
hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů.

vlastník bytu nebo rodinného domu;

budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních
služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let;

budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob; 

vodovodu pro veřejnou potřebu.

Příjem žádostí ukončen 

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29824

09.11.2020

Doba není vhodná pro změnu přerozdělení daní

Ministryně financí Alena Schillerová nesouhlasí s návrhem Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova na svolání pracovní skupiny k RUD.