Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslední aktualizace informací proběhla 7. prosince 20202

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MPO Program Smart Parks for the Future  Výstavba nových podnikatelských parků -pouze v  Hospodářsky a sociálně ohrožená území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; Rozšíření stávajících podnikatelských parků; Regenerace brownfieldů Kraje a obce žádosti jsou přijímaný průběžně celý rok, program bude ukončen v 2026 https://www.mpo.cz/
MPO Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Regenerovat zanedbané plochy a budovy a upravit je na objekty vhodné pro průmysl a podnikání. Dotace bude poskytována na regenerací pozemků o výměře max. 10 ha a na rekonstrukce objektů s plochou min. 500 ml Kraje a obce, ležící ve strukturálně postižených krajích, tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nebo v hospodářsky problémových regionech vymezených ve Strategii regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020 výzvy budou vyhlašovány průběžně až do roku 2022 https://www.mpo.cz/
MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - VIII. Výzva Služby infrastruktury Cílem výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury v rámci soukromého sektoru i veřejného sektoru vč. vědeckých parků (viz Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2015/2014 kódy intervence 058 a  059) a je zaměřena na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem orientovaným především na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Podporované aktivity povedou ke  zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje 30.11.2020 - 1.4. 2021 https://www.mpo.cz/
MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). Pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje). Kraje, které musí vést oddělené účetnictví u projektu 15.5. 2020 - 16.4. 2021 https://www.mpo.cz/